วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 3936
2023-04-10
08:54:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ตึกA น้ำไม่ไหล นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3935
2023-04-07
16:42:53
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ด้านนอกอาคาร หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3934
2023-04-07
16:42:14
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ด้านหน้าอาคาร หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3933
2023-04-07
15:47:51
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ฝาท่อน้ำตรงหมอแปลงไฟฟ้า ฝาท่อชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3931
2023-04-07
13:11:10
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสถานีไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด2หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3930
2023-04-07
09:28:34
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ท่อน้ำทิ้งแตกตรงหม้อแปลงอาคารสโมสร sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3929
2023-04-07
08:55:11
อื่นๆ : อื่นๆ สโมสร บ่อไขมันตัน sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3928
2023-04-05
10:54:22
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 112 แอร์ไม่เย็น น.ส.ณัฐวดี ไทยง้วน
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 3927
2023-04-04
12:21:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ห้องน้ำชาย โถฉี่น้ำไหลไม่หยุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3926
2023-04-03
09:54:36
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ บ่อเก็บน้ำประปาบ่อล่างอาคารบ้านพักหลัง2 วาล์ว2นิ้วเปิด-ปิดน้ำเข้าบ่อเสีย นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3925
2023-04-03
09:31:27
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องพักอาจารย์/ชั้น4/ห้อง400 กระจกบานเกร็ดชำรุด จำนวน 1 แผ่น ไม่ทราบขนาด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3924
2023-04-03
09:19:38
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น3 ห้องน้ำหญิง สาเหตุ: ฐานชักโครกที่ยาแนวหลุด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3923
2023-04-03
09:16:56
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ประตูอัตโนมัติ ด้านหลังอาคาร สาเหตุ: ประตูไม่ทำงาน เปิด-ปิด ไม่ได้ นายประทีป อมรธรรม
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3922
2023-04-03
09:06:00
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 หน้าห้อง 3 0 5 มีน้ำรั่วลงมา นางศิริรัตน์ เนียมปาน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3921
2023-04-03
09:04:48
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ห้องล้างจาน ห้องล้างจานมีน้ำรั่วลงมาจากเพดาน นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3920
2023-03-31
16:11:02
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ห้องพยาบาล ก๊อกน้ำอ่างชำรุด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3919
2023-03-31
15:46:23
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำชาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3918
2023-03-30
11:54:15
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ชั้น 2 ห้อง 201 น้ำฝักบัวไหลเบา นายนิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3917
2023-03-30
10:41:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A813 สายฉีดชำระ ฉีดน้ำไม่ออก นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3916
2023-03-30
08:36:49
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3915
2023-03-29
11:06:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกC ดาดฟ้า ฝ้าหลุด นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3914
2023-03-29
11:01:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังอาคารอำนวยการและไฟถนนข้ามสะพาน ร.ร. สาธิต รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3913
2023-03-29
11:01:33
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังอาคารอำนวยการและไฟถนนข้ามสะพาน ร.ร. สาธิต viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3912
2023-03-29
09:13:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C204 ชักโครกไม่เก็บน้ำ เปลี่ยนมุ้งลวด นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3911
2023-03-29
08:40:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 405 ชั้น 4 แอร์น้ำหยด นายนิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3910
2023-03-28
11:19:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องเก็บชุดครุย ชั้น 2 ตัดกุญแจตัวยูหน้าห้อง น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3909
2023-03-28
09:21:20
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 306 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3908
2023-03-28
09:20:11
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม รอบอาคาร หลอดไฟไม่ติด 3 หลอด (หลอดเกลียวสีส้ม) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3907
2023-03-28
09:19:10
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม รอบอาคาร หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3906
2023-03-28
09:00:33
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3905
2023-03-27
14:15:46
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล็อบบี้ ชั้น1 หลอดเกียวแสงสีขาว ไม่ติด 1หลอด ล็อบบี้ ชั้น1 นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3904
2023-03-27
11:19:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องสาธารณูปโภค แอร์ไม่เย็น นายจิรายุ นันทปัญจพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3903
2023-03-27
11:09:42
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดินชั้น 4 เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหลลงถัง สาเหตุ: ไส้กรองอุดตัน นายประทีป อมรธรรม
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 3902
2023-03-24
16:27:28
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องประชามติ วอลเปเปอร์ ลอก น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3900
2023-03-24
16:13:00
ซ่อมแซม : อื่นๆ ที่พักจุดสายตรวจ มศว องครักษ์ (ป้อมตำรวจทางไปบ้านพ ได้รับแจ้งจากคุณจีรภรณ์ (พี่อู๊ด) ให้ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ เพื่อซ่อมแซมแก้ไข น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3899
2023-03-23
12:14:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 6 แอร์ไม่เย็น นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3898
2023-03-23
09:59:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C204 หน้าต่างห้องนอนชำรุด ตอนฝนตกน้ำจะไหลเข้าหน้าต่าง นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3897
2023-03-23
08:11:21
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล็อบบี้ ชั้น1 หลอดเกียว แสงสีขาวกระพริบ 1หลอด หน้าห้อง105 ชั้น1 นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3896
2023-03-22
13:10:17
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องสำนักงาน หลอดไฟไม่ติด2หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3895
2023-03-21
14:36:02
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ประห้องน้ำหญิงลูกบิดชำรุด ประห้องน้ำหญิงลูกบิดชำรุด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3894
2023-03-21
14:34:39
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชัน4ห้องน้ำชายหลอดไฟยาวT8ไม่ติด1หลอด ชัน4ห้องน้ำชายหลอดไฟยาวT8ไม่ติด1หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3893
2023-03-21
14:04:51
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน แอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-058-006 ไม่เย็น น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3892
2023-03-21
13:07:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1ห้องสำนักงานชั้น1 แอร์เปิดไม่ติด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3891
2023-03-21
10:30:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านสามหลังชั้น 1 ตึก 1 ท่อน้ำบ้าน 3 หลังชั้น 1 ตึก 1 ตันครับ นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3890
2023-03-21
08:51:56
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ไฟหลอดยาวกระพริบ 3 หลอด เสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3889
2023-03-21
08:44:23
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ทางขึ้นลงบันได ชั้น 1 ผนังฝ้าชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3888
2023-03-20
15:47:04
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น 2 ร้านอาหาร (ป้าดำ) เกิดน้ำรั่ว ซึ่งรั่วเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน (จากการแจ้งของผู้ประกอบการ) น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3887
2023-03-20
15:41:02
อื่นๆ : อื่นๆ ไฟส่องสว่างทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ขอให้เปิดไฟไฮแมส และไฟส่องสว่างของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานวิ่งการกุศล ในวันที่ 19 มี.ค.66 และ ตั้งเวลาคืนระบบในวันที่ 20 มี.ค.66 น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3886
2023-03-20
13:04:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1โถงทางเดิน ไหลอไฟไม่ติด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3885
2023-03-20
11:39:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ cover way ใน ส่วนกิจการหอพักนิสิต cover way ใน ส่วนกิจการหอพักนิสิต ด้าทางเข้า หอพัก อาคาร 2 แตกและยุบตัว นายพัทธวัฒน์ รัตนผ่องใส
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ