วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 3576
2022-12-02
14:18:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 319 แอร์ไม่เย็น นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3575
2022-12-02
14:16:23
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำอาจารย์ หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3574
2022-12-02
14:05:32
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้อง ผู้บริหาร ปลั๊กหลุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3573
2022-12-02
10:02:15
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องน้ำหญิงชั้น 1 น้ำไหลที่กดชักโครก, อ่างล้างหน้าน้ำรั่ว ,หลอดไฟห้องน้ำชายขาด 1 หลอด ,เครื่องปรับอากาศห้องสำน้กงานน้ำหยดลงมา น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3572
2022-12-01
12:22:20
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ไฟห้องน้ำชายชั้น1 ไม่ติด นางวิภารัตน์ นิสสัย
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3571
2022-12-01
10:58:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 หลอดไฟยาวเสีย4หลอด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3570
2022-11-29
16:17:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน แอร์ ไม่เย็น 3 ตัว นายจิรายุ นันทปัญจพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3569
2022-11-29
15:59:19
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์ ในล็อบบี้ ชั้น1 หลอดเกียวแสงสีขาว ไม่ติด 1 หลอด ห้องน้ำอาจารย์ ในล็อบบี้ ชั้น1 นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3568
2022-11-29
09:11:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 3 สายชำระพัง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3567
2022-11-29
08:44:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA น้ำไม่ไหล นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3566
2022-11-29
08:43:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น 5 ห้อง 503 อาคารหอพักบุคลากรกัลยาณมิตร ฝ้าเพดานในห้องน้ำมีน้ำรั่วซึม น.ส.จีราวรรณ อยู่สุข
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3565
2022-11-29
08:23:03
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 303 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3564
2022-11-28
10:08:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร S405 ชักโครกตัน นางวิภารัตน์ นิสสัย
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3563
2022-11-28
09:11:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3562
2022-11-27
19:38:30
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 405s นำ้ชักโครก กดไม่ลง สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มี รศ.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3561
2022-11-27
16:26:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก S701 สัญญาณ internet จาก hotspot หน้าห้อง สัญญาณอ่อนมาก ผศ.ดิเรก เสือสีนาค
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3560
2022-11-25
15:34:23
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารโรงอาหารหอพักนิสิต เครื่องบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่แผงควบคุมหน้าตู้ช่องระดับน้ำสูง ขึ้นแสดงไฟสีส้มตรง Overload ** หมายเหตุ ได้ติดต่อสอบถามไปที่งานพัสดุ ส่วนยั่งยืนฯ (คุณเปิ้ล) แล้วได้รับแจ้งว่าเครื่องบำบัดดังกล่าวหมดระยะเวลาประกันไปแล้ว น.ส.ภาวิณี มือกุศล
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3559
2022-11-25
15:18:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB-C ถอดมิตเตอร์แอร์ B307 B304 B404 B408 B401 B408 B402 B407 B406 C203 C204 C208 นางวิภารัตน์ นิสสัย
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3558
2022-11-25
15:16:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ถอดมิตเตอร์แอร์ A204 A301 A307 A305 A405 A406 A407 A408 A502 A503 A506 A601 A607 A701 นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3557
2022-11-25
15:13:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A802 ประตูหน้าห้องปิดไม่ได้ นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3556
2022-11-25
13:02:43
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน ประตูตก น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3555
2022-11-25
11:06:05
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร ตึกจิตอารีย์ อาคารB ชั้น3 ห้อง302 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด / ก็อกน้ำตรงอ่างล้างจาน น.ส.จารุวรรณ สมนึก
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3554
2022-11-25
10:36:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ท่อมีน้ำซึม และส่งกลิ่นเหม็น น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3548
2022-11-25
10:29:52
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้องประชุม หลอดไฟยาวไม่ติดจำนวน 7 หลอด, ไฟสปอร์ตไลท์ชั้น 2 -3 ไม่ติด จำนวน 4 หลอด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3547
2022-11-24
11:39:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ระเบียงห้อง 403 ชั้น 4 อาคารกัลยาณมิตร น้ำไม่ระบาย เนื่องจาก ทำเม็ดอะโวควาโดหล่นลงไป ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เทโซดาไฟที่ละลายน้ำลงไป 3-4 ครั้ง แต่ก็ยังไม่หาย น.ส.อัมพร ขาวบาง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3543
2022-11-24
10:49:09
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ห้อง105 ปลั๊กไฟ ชำรุด นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3542
2022-11-24
09:00:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 3 ห้องสาธารณูปโภค โทรศัพท์ ใช้ไม่ได้ นายจิรายุ นันทปัญจพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3541
2022-11-23
11:11:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น6 ห้องที่2 ไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3540
2022-11-23
11:01:33
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล็อบบี้ ชั้น1 เครื่องปรับอากาศ ขึ้นโค๊ด P10 นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3539
2022-11-23
09:52:34
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3538
2022-11-23
09:28:42
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง ถังพักน้ำชักโครกไม่มีน้ำ นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3536
2022-11-22
16:02:14
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิงรวม/ ชั้น4/ห้องสุดท้ายติดกับผนัง ที่ยึดสายชำระหลุดจากผนัง จำนวน1ห้อง นายประทีป อมรธรรม
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3535
2022-11-22
14:58:16
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม สำนักคอมฯ ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ โถปัสสาวะมีน้ำรั่วซึม นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3534
2022-11-22
10:25:59
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้องน้ำชาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3533
2022-11-22
10:16:00
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด(หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3532
2022-11-22
09:42:02
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้อง 1 กระเบื้องแตก น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3531
2022-11-22
09:41:25
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม หน้าอาคาร ป้ายไฟแอลอีดีชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 3530
2022-11-22
09:40:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 102 เครื่องปรับอากาศ ปุ่มเปิด-ปิด ชำรุด จำนวน 7 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 3529
2022-11-22
09:36:18
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต รอบอาคาร หลอดไฟขาดรอบอาคารประมาณ 30 หลอด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3528
2022-11-21
09:30:36
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 303 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3527
2022-11-21
09:14:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B401 ทาสีปรับปรุงห้อง นางวิภารัตน์ นิสสัย
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3526
2022-11-21
09:04:26
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำอาจารย์ หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว 9 วัต) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3525
2022-11-21
09:03:13
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม รอบอาคาร หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด(หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3524
2022-11-21
09:01:38
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ล็อบบี้ เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3523
2022-11-20
07:55:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3ห้องน้ำชาย อ่างล้างหน้าก๊อกน้ำหยดตลอด ฝาชักโครกหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3522
2022-11-19
09:44:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครกเสีย ห้อง ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครกเสีย ห้องอาบน้ำชายกลอนประตูหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3521
2022-11-18
18:46:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A303 ฝ้าห้องน้ำร่วงลงมา นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3520
2022-11-18
14:27:48
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องอาหาร ชั้น2 แอร์เปิดไม่ติด นางวิภารัตน์ นิสสัย
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3519
2022-11-18
11:56:34
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ก๊อกน้ำห้องน้ำอาคารอำนวยการชั้น 1 ชั้น 2 ก๊อกน้ำ น้ำไหลไม่หยุด มีเสียงดังเมื่อปิดก๊อกสุด น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3518
2022-11-18
09:42:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร c403 ชักโครกกดไม่ลง นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ