วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2840
2022-05-20
17:32:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร (อาคาร C) ชั้น 3 ห้อง 308 ที่เสียบสายฉีดในห้องน้ำชำรุด อ.ฉัตรพงษ์ มาชอบ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2839
2022-05-19
14:29:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องพัก ห้องที่2 ห้องพักห้องที่2อ่างล้างหน้าเปิดนํ้ามันไหลลงด้านล่างคะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2838
2022-05-19
14:01:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติด 1ดวง อำนวยการชั้น1ห้องรับรองค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2837
2022-05-19
13:16:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4 ตู้น้ำเย็นชั้น4 มีหนูเข้าไปตายอยู่ด้านหลัง ให้ช่างมาเปิดให้หน่อยค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2836
2022-05-18
10:01:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 504 แอร์เปิดไม่ติดค่ะ น.ส.สุพรรณา แดงเจริญ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2835
2022-05-18
09:13:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างถนนรอยมหาวิทยาลัย ไฟส่องสว่างถนนเส้นแยกเรือนไทยถึงแยก ธ.ไทยพาณิชย์ และไฟส่องสว่างถนนเส้นแยกหลังร้าน 7-11 คณะวิศวะ ถึงยกศาลกุมาร (รายละเอียดตามไฟล์)แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2834
2022-05-17
13:39:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 302 C เปลี่ยนก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำรั่ว ซื้อก๊อกใหม่มาแล้ว อ.กัญญาณัฐ สุภาพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2833
2022-05-17
11:29:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังคาคุมทางเดินเส้นในหอพักนิสิต พลาซ่า คอนโดแพทย์ หลอดไฟไม่ติดหลายหลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2832
2022-05-17
11:25:22
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นหลังและด้านข้างวิศวะโยธา นาาชาติ ไฟส่องสว่างถนน กระพริบทั้งเส้น นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2831
2022-05-17
10:44:50
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ผนังประตู/ชั้น1/ด้านหน้า เปลี่ยนจุดติดตั้งเบรคเกอร์ไฟ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2830
2022-05-17
10:23:02
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดินด้านหน้า/ชั้น1 ติดตั้งเต้ารับและเดินรางเก็บสาย ประมาณ4เมตร นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2829
2022-05-16
21:50:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ระเบียงหลังห้อง105/ชั้น1 ท่อระบายน้ำทิ้งระเบียงชั้น2ท่อระบายน้ำชำรุดและอุดตัน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2828
2022-05-16
21:47:40
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/โถงชั้น1 เครื่องปรับอากาศ ระบบVRF อาการเครื่องทำงานสักระยะแล้วขึ้น E28 โดยไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2827
2022-05-12
13:28:01
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza 1.ชั้น 2 และ3 ห้องน้ำชาย 2.ห้องน้ำหญิง 1.ปลี่ยนสายฉีดชำระ 2.หลอดไฟไม่ติด 2 ดวง นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2826
2022-05-11
14:27:41
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย สายที่อยุ่ในถังชักโครกห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ขาด 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2825
2022-05-11
14:25:50
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ไม่ติด 2 ดวง 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2824
2022-05-11
14:14:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ร้าน12 ชั้น3ห้องนํ้าชาย ชั้น2ท่อนํ้าทิ้งในร้าน12รั่ว ชั้น3สายชำระห้องนํ้าชายพัง1ห้อง ชักโครกนํ้าใหลเปลี่ยนลูกลอยใหม่ นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2823
2022-05-11
10:42:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ ร้าน SWU SHOP อาคารสวัสดิการ สายฉีดชำระ น้ำไหลไม่หยุด น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2822
2022-05-10
15:28:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ห้องสมุดองครักษ์ สัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 21253 ไม่มีสัญญาณ นายอำนาจ พวงผกา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2821
2022-05-10
12:08:43
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น3/ห้อง302 ไฟส่องสว่าง ชนิดหลอดยาว ไม่ติดจำนวน1หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2820
2022-05-10
12:07:00
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น3/ห้อง303 ตู้เก็บสารมีไฟ แต่พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2819
2022-05-09
14:35:38
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ ส่วนการคลัง ชั้น 1 ติดตั้งโทรศัพท์ IP น.ส.อรชา ดีบัว
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2818
2022-05-09
10:21:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างบริเวณถนนแยกเตาเผา ถึงประตูหลังมหาวิทยา รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2817
2022-05-09
10:18:28
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังอาคารเรือนไทย ไดรปั๊มน้ำที่หลังสระน้ำอาคารเรือนไทยชำรุด 2 ตัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2816
2022-05-06
14:52:55
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องประชุม swu self หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2815
2022-05-06
14:47:19
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ลานจอดจักรยาน ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างไม่ติด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2814
2022-05-06
12:57:42
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 2 น้ำแอร์หยด(มีคนพักด่วน) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2813
2022-05-06
09:49:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ร้านหนึ่ง น้ำหยดจากท่อน้ำทิ้งชั้น 3 ลงมาลงพื้นชั้น2หยดลงร้าน1 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2812
2022-05-05
15:04:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ร้านยา มศว ชั้น 2 ฝ้าเพดานด้านบนเวลาฝนตกจะมีน้ำรั่วไหลลงมาค่ะ น.ส.อาภัสรา เกิดแก้ว
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2811
2022-05-05
12:17:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ประตูห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 กลอนหลุดค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2810
2022-05-05
12:16:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมตำรวจ แอร์ที่ป้อมตำรวจไม่เย็นค่ะและโถฉี่มีน้ำรั่วค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2809
2022-05-05
08:22:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 309 แอร์ไม่เย็น(มีคนพักด่วน) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2808
2022-05-05
07:07:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 3 แอร์เสีย มีน้ำหยดลงมา นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2807
2022-05-04
18:36:35
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ปลั๊กไฟฟ้าชั้นล่างช็อต รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2806
2022-05-04
18:35:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างบริเวณถนนด้านหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2805
2022-05-03
11:04:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง a607 เปลี่ยนชุดซ่อมชักโครก (อุปกรณ์วางไว้ในห้องแล้ว) อ.บำรุง ท้าวศรีสกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2804
2022-05-02
19:48:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 5 น้ำแอร์รั่ว(ด่วนมีคนเข้าพัก) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2803
2022-05-02
10:42:04
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 201 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจานใหม่ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2802
2022-05-02
09:12:31
ซ่อมแซม : อื่นๆ จุดพักสายตรวจ มศว องครักษ์ (อยู่ทางเข้า-ออก ประตูห ปรับปรุงซ่อมแซมจุดพักสายตรวจ ได้แก่ 1.ทาสีอาคารใหม่(ภายใน-ภายนอก) 2.ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบนอกตัวอาคาร 3.เปลี่ยนแอร์ใหม่ 4.เปลี่ยนที่นอนใหม่ 4 ชุด 5.ซ่อมแซมปรับปรุงตัวอักษรที่ติดตัวอาคาร 6.ติดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบตัวอาคารรวมถึงการจัดเก็บสายไฟรอบตัวอาคาร 7.ซ่อมแซมระบบน้ำประปาเข้าอาคาร 8.ซ่อมโซฟาที่ฉีกขาด 9.ทาสีเตียง 2 ชั้นใหม่(สีหลุดล่อน เป็นสนิม) 10.เปลี่ยน TV ใหม่(ชำรุด) 11.ซ่อมแซมผ้าม่านใหม่ 12.เก็บกวาดบริเวณพื้นที่โดยรอบให้สะอาด ฯลฯ นายวิริยะ สูฝน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2801
2022-05-02
08:19:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2800
2022-05-01
20:40:33
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 707 สวิตไฟค้าง กดปิดไม่ได้ค่ะทำให้หลอดไฟเปิดตลอดเวลา ตั้งแต่เวลา 19.45 น ค่ะ ต้องการ จนท มาซ่อมสวิตช์ไฟที่มันค้างค่ะ อ.ปทิตตา ทรวงโพธิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2799
2022-04-29
10:22:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 เครื่องทำน้ำดื่มมีน้ำรั่วซึม นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2798
2022-04-29
10:21:49
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 เครื่องทำน้ำดื่มน้ำไม่ไหล นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2797
2022-04-29
10:20:46
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2796
2022-04-29
07:56:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายชั้น1ไม่ติด2ดวงค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2795
2022-04-29
07:54:44
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้อง402 แจ้งซ่อมคะหน้าต่างห้อง402ตึกอํานวยการชั้น4ปิดไม่ได้คะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2794
2022-04-28
10:33:15
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารA ห้อง 307 เปลี่ยนฝ้าห้องน้ำ ห้อง 307 ครับ อ.ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2793
2022-04-28
09:59:15
ซ่อมแซม : อื่นๆ อากาศสโมสรชั้น 1 ห้องเก็บของ ซ่อมเข็มขัดรัดท่อหลุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2792
2022-04-28
08:07:41
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 หลอดไฟไม่ติดจำนวน 3 หลอด ชนิดขั้ว E27 จำนวน 2 หลอด ชนิด หลอดฮาโลเจน จำนวน 1 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2791
2022-04-27
15:01:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 105 ห้องสำนักงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประตูห้องสำนักงาน การหน่วงประตูไม่ทำงาน ประตูปิดกระแทกแรง น.ส.วารุณี สิรินทร์
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2790
2022-04-27
13:39:47
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 307 กลับห้องอาบน้ำหญิง สายฝักบัวอาบน้ำพัง 2 อัน ห้อง 307 ประตูห้อง ปิดไม่ได้ ที่ยาแนวโถชักโครกหลุด ยาแนวโถชักโครกหลุดห้องน้ำชาย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2789
2022-04-27
11:39:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชาย น้ำไหลไม่หยุด อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2788
2022-04-27
08:43:38
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรองหมอ/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติดห้องรองหมอ1ดวง กับห้องรับรองชั้น1ค่ะ1ดวงค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2787
2022-04-27
05:58:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2786
2022-04-27
05:58:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2785
2022-04-27
05:58:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2784
2022-04-26
09:54:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 506 หนูกัดกำแพงปูนที่ ชั้น 5 ห้อง 506 ทะลุ supanna
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2783
2022-04-26
09:09:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย อ่างล้างมือห้องน้ำชายอาคารอำนวยการชั้น 3 ก๊อกหลุดค่ะ 063 598 2586 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2782
2022-04-26
09:04:53
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องล้างจานเสวนา อ่างล้างจานห้องเสวนามีน้ำซึมคะอาคารอำนวยการชั้น 2 0988461316 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2780
2022-04-26
09:01:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถงทางเดิน/ห้องรองหมอ ไฟหลอดกลมไม่ติด2ดวงค่ะ โถลงทางเดิน1ดวง ห้องรองหมอ1ดวงค่ะ อำนวยการชั้น1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2779
2022-04-26
08:59:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องน้ำด้านนอก ตึกอำนวยการ ห้องน้ำชั้น 6 ด้านนอก ชักโครกกดน้ำไม่ลงคะ (ฐิติมา 092-417-0313) นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2778
2022-04-25
14:38:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 316 กับ 317 แอร์ไม่เย็น 2 ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2777
2022-04-25
11:57:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานข้ามคลองระหว่างอาคารเรียนรวมและคำพื้นฐาน ซ่อมพื้นสะพานชำรุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2776
2022-04-25
09:35:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคารไมตรีตอบ (บ้านพักหลังที่สอง) ชั้น 4 หัอง 401 มีมุ้งลวด หลอดไฟระเบียงหลังบ้าน พัดลมเพดาน ลูกบิดห้องน้ำ นางพรรณา มนัสทวี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2775
2022-04-25
09:33:50
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องสำนักงานคณบดี คณะเทคโนฯ ชั้น 5 อาคารอำนวนการ เครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 (ตัวกลาง) ไม่มีความเย็น มีแต่ลมออกมา นายวีรวัฒน์ มนัสทวี
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2774
2022-04-24
13:35:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/405 บ้าน3หลัง เปลี่ยนสวิตซ์ไฟหลังห้อง เปลี่นก๊อกน้ำหลังห้อง เปลี่ยนวาวล์ฝักบัว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2773
2022-04-24
08:56:42
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพระ/ศาลา1 ตรงขั้วหัวไฟจะหลุดศาลาหอพระ1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2772
2022-04-22
12:20:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ห้องน้ำชาย ชักโครกน้ําไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย 1 ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2771
2022-04-22
11:43:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 3303 แอร์ไม่เย็น นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2770
2022-04-22
11:28:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องสำนักงาน งานอาคารและศาธารณูปโภค โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ นายณภัฐสนันท์ ชัยชิตาทร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2769
2022-04-22
08:59:54
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถง/ชั้น4/หน้าห้อง414 เครื่องกรองน้ำ ตรวจสอบพบสาย PE สายเล็ก หักน้ำรั่วออกมา สาเหตุ:สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2768
2022-04-22
08:51:24
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรียมแลป/ชั้น5/ห้อง510 แอร์เปิดไม่ติดแผงควบคุมไม่แสดงผล ตรวจสอบเบื้องต้น เมนไฟด้านนอกช๊อตไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2767
2022-04-21
07:01:27
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หน้าห้องน้ำ/ชั้น1 ไปส่องสว่าง ขั้วE27 ไม่ติด จำนวน2หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2766
2022-04-20
14:59:15
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2 อาคารพลาซ่าชั้น 2 มีน้ำรั่วค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2765
2022-04-20
10:14:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ที่วางแทงค์น้ำบนดาดฟ้าตึกA แดกชำรุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2764
2022-04-20
08:01:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2763
2022-04-20
07:41:02
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์/ชั้น2 กระเบื้องอ่างล้างมือหลุด (กระเบื้องไม่แตก) สาเหตุ : ปูนยาแนวเสื่อมสภาพ นายประทีป อมรธรรม
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2762
2022-04-20
07:37:53
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงชั้น1/หน้าห้อง103 สาย pe สีขาวเส้นเล็กรั่ว สาเหตุ:อายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2761
2022-04-20
06:21:49
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ต่อเบอร์โทรศัพย์เบอร์21026โต๊ะนางสาววัฒนา ลิ้มสอน น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2760
2022-04-19
10:33:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย ไฟสว่างสว่าง หัวเสา บนรั้วด้านหน้า ไม่ติด และสายไฟช็อตขาดชำรุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2759
2022-04-19
09:16:28
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น 3 ห้อง 304 หน้าห้อง 305 ห้อง 304 มีน้ำหยดลงมา และหน้าห้อง 305 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2758
2022-04-19
08:29:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลานจอดหน้าตึกA ไฟลานจอดหน้าตึกAไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2757
2022-04-18
15:29:02
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้ององค์การนิสิต กระเบื้องโก่งตัวระเบิดใหม่ ประมาณ 16 แผ่น น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2756
2022-04-18
15:10:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยและรอบวงเวียน ประดับธงมหาวิทยาลัย นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2755
2022-04-18
15:09:18
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza อ่างล้างหน้า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2754
2022-04-18
10:30:44
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ไฟส่องสว่างด้านข้างอาคารฝั่งริมคลอง ไฟส่องสว่างด้านข้างอาคารฝั่งริมคลองไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2753
2022-04-18
10:16:19
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 สายโทรศัพท์ชำรุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2752
2022-04-12
08:48:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ตึกA ฝ้าเพดานชำรุด มีน้ำรั่วซึม ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2751
2022-04-11
22:32:04
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน บ่อพักน้ำใต้ดินหลังอาคาร/ชั้น1 บ่อพักน้ำใต้ดินน้ำล้นถังออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2750
2022-04-11
22:28:56
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น4 เครื่องกรองน้ำ น้ำมีกลิ่นและน้ำกร่อย สาเหตุ:ใส้กรองมีตะกอนตามอายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2749
2022-04-11
22:26:06
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 เครื่องปรับอากาศระบบ vrf น้ำรั่วที่ แฟนคอยล์ หมายเหตุ:ตัวเดิมที่เคยแจ้งซ่อม นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2748
2022-04-11
10:43:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ แจ้งซ่อมแอร์เสียเปิดไม่ติด คอมแอร์ไม่ทำงาน..ในห้อง แจ้งซ่อมแอร์เสียเปิดไม่ติด คอมแอร์ไม่ทำงาน.... นายภาคิน พรหมภักดี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2747
2022-04-11
10:30:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนา เครื่องสแกนนิ้วหน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ไม่ติดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2746
2022-04-11
10:07:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน แอร์เปิดไม่ติด1ตัว อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2745
2022-04-11
09:13:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องคนขับรถ แอร์ห้องคนขับรถนำ้หยดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2744
2022-04-08
11:19:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น2ห้องนํ้าหญิง กระเบื้องขอบอ่างหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2743
2022-04-07
16:33:12
ซ่อมแซม : อื่นๆ สำนักงาน โรงผลิตปรปา แอร์ในสำนักงานที่ทำงาน 1 ตัว นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2742
2022-04-07
14:12:33
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ลานจอดจักรยาน 1.หลอดไฟไม่ติดจำนวน 10 หลอด (หลอดเกลียวสีส้ม) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2741
2022-04-07
08:34:29
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ทางเดินโถงกลาง/2 หลอดไฟledขั้ว E27 30 W ไม่ติด29 หลอด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2740
2022-04-05
15:41:49
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น3 ซึมค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2739
2022-04-05
15:02:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง ซ่อมเนื่องจากอุปกรณ์เสีย งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2738
2022-04-05
15:02:26
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2737
2022-04-05
15:02:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2736
2022-04-05
15:02:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2735
2022-04-05
15:02:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2734
2022-04-05
14:58:17
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 น้ำไม่ไหลเข้าถังชักโครก 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2733
2022-04-05
08:40:20
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ไฟส่องสว่างชนิดขั้วเกลียว E27 ไม่ติดจำนวน 1 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2732
2022-04-05
08:38:32
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำชาย/ชั้น1 ห้องน้ำชายรวมชั้น 1 ก๊อกอ่างล้างมือ ปิดไม่ได้น้ำไหลตลอด 1 ตัวและน้ำหนดตลอด 1 ตัว รวมจำนวน2ตัว นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2731
2022-04-04
09:07:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C205 ห้องC205 แจ้งมาว่าน้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2730
2022-04-01
09:29:34
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ 1.ทีวี หมายเลข 300000042332 เปิดไม่ติด pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2729
2022-03-31
16:26:44
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร 203 ก็อกน้ำอ่างล้างหน้า หลอดไฟในห้องน้ำ athaphan
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2728
2022-03-31
07:35:51
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ห้องรับรองค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2727
2022-03-30
07:20:32
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล็อบบี้ชั้น 1 หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด จำนวน 3 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2726
2022-03-30
07:20:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานข้ามฝั่ง รร.สาธิต ไฟส่องสว่างบริเวณสะพานไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2725
2022-03-29
09:59:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A401 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2724
2022-03-28
10:30:30
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A505 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2723
2022-03-28
09:10:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพักหลังที่ 1 ชั้น 3 ห้อง303 กลอนประตูล็อคไม่ได้ sironee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2722
2022-03-25
14:30:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ห้องน้ำชั้น3 เปลี่ยนสต๊อปวาล์ว กับ ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ peeda
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2721
2022-03-25
11:05:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A505 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2720
2022-03-24
08:19:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเรียนบรรยาย/ห้อง601/ชั้น6 พัดลมดูดอ่ากาศชำรุด จำนวน 2ตัว หมายเหตุ :ถ้าของไม่มีเปลี่ยนให้ถอดออกและปิดช่องลมไว้ชั่วคราว /นำเสนอเปลี่ยนใหม่ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2719
2022-03-24
08:16:50
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านหลังอาคาร/ชั้น1 ไฟหลอดนีออนยาว ไม่ติด จำนวน 2หลอด หมายเหตุ:รางเก่าขอเสนอถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนเป็นหลอดขั้วเกลียวทั้งหมดครับ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2718
2022-03-24
06:36:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ บริเวณแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัย และบริเวณด้านหลังคณะว ไฟส่องสว่างแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ประตูปลางไปจนถึงประตูศูนย์การแพทย์ฯ และไฟส่องสว่างถนนด้านหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่แยกร้าต viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2717
2022-03-23
14:37:11
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ ห้องน้ำมีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2716
2022-03-23
14:35:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 300 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2715
2022-03-23
09:20:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคาร A ห้อง 601 เพดานห้องน้ำ น้ำรั่วหยดจากเพดานบริเวณหลอดไฟของห้องน้ำ sukalya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2714
2022-03-22
20:20:55
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ตืด 1 หลอด (หลอดยาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2713
2022-03-22
20:19:53
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ทางเดินเข้าห้องน้ำ หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2712
2022-03-22
20:17:25
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2711
2022-03-22
20:15:44
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น4 ห้อง 409 ฝ้าเพดานชำรุด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2710
2022-03-22
20:14:27
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ภายในอาคาร ตรวจเช็คและซ่อมแซมระะบบเสียงตามสาย pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2709
2022-03-22
15:50:48
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น3 ซ่อมสวิตไฟชำรุด piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2708
2022-03-21
10:10:58
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ที่แขวนสายฉีดห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 หลุด0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2707
2022-03-21
10:08:08
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ไฟห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 ไม่ติด 5 ดวง 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2706
2022-03-21
09:42:18
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง หัวฉีดห้องน้ำหญิงไม่ไหล 2 ห้อง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2705
2022-03-21
08:50:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2704
2022-03-21
08:28:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพักบุคลากร 3 หลัง(ด้านข้าง) ไฟส่องสว่างเสาสูงไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2703
2022-03-18
15:18:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพัก อาคารกัลยาณมิตร 707 น้ำไหลจากกันสาด ลงหน้าต่างเข้าห้อง jaruwanka
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2702
2022-03-17
10:28:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 1/ห้องเก็บของ/อาคารสโมสร วงกบประตูชำรุด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2701
2022-03-17
08:31:53
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2700
2022-03-16
10:03:24
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้้าหญิงชั้น 1-3. ห้องประชุมชั้น 2 ห้องน้้าหญิงชั้น 3 น้ำไหลไม่หยุด, ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ไฟขาด 1 หลอด ,ห้องประชุมชั้น 2 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง ห้องน้ำชั้น 2 ชักโครกชำรุดกดไม่ได้ kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2699
2022-03-15
15:59:01
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ในห้องเรียน/5/501 กดสวิทช์ไฟแสงสว่างแล้วหลอดไฟแสงสว่างไม่ติด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2698
2022-03-15
11:46:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/303 ชักโครกกดแล้วมีน้ำรั่วออกมา อ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2697
2022-03-15
11:42:42
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ชุดโซฟาสีครีม พนักพิงแขนด้านซ้ายชำรุด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2696
2022-03-15
11:40:28
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น1 สดืออ่างล้างมือ น้ำรั่วซึมขณะใช้งาน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2695
2022-03-15
10:15:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 แอร์ไม่เย็นคอมเสีย sirirutn
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2694
2022-03-15
08:12:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2693
2022-03-15
08:12:55
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2692
2022-03-15
01:03:00
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2691
2022-03-15
01:02:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2690
2022-03-14
12:43:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ไฟห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 2 ไม่ติด 1 ดวง ไฟห้องน้ำชายพล่าซ่าชั้น2 ไม่ติด 3 ดวง 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2689
2022-03-14
07:47:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องอาจารย์เดือน ที่พักแขนเก้าอี้หลุด ห้องอาจารย์เดือน ชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2688
2022-03-13
13:22:57
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป 508 ปลั๊กหลุดจากผนังคอนกรีต prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2687
2022-03-13
13:21:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องพักอาจารย์ ห้อง 507 แอร์น้ำไหลบริเวณคอยล์เย็น prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2686
2022-03-13
13:18:41
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงล็อบบี้ชั้น 1 ไฟหลุมติดเพดานหลอดเล็กจำนวน 1 หลอด ไฟ ชนิดหลอดขั้วเกลียวจำนวน 3 หลอด จำนวนหลอดไฟที่ไม่ติด 4 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2685
2022-03-10
13:21:05
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 เครื่ลกรองน้ำ ท่อน้ำชำรุด kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2684
2022-03-10
09:39:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นทางแยแคณะกายภาพบำบัด ไปถึงถนนหน้าหอพักแพทย์ ไฟส่องสว่างไม่ติดตั้งแต่แยกคณะกายภาพบำบัด ไปจนถึงหน้าหอพักแพทย์ ตามรายละเอียดแนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2683
2022-03-09
15:39:39
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ล็อบบี้ เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ติด 1 เครื่อง kittich
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2682
2022-03-09
13:23:48
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารผลิตน้ำประปา เครื่องกรองน้ำ มีปัญหา panatchakorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2681
2022-03-08
14:38:30
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2680
2022-03-08
14:35:59
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ล็อบบี้ 1.หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2679
2022-03-08
11:12:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย แจ้งซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำชายอาคารอำนวยการชั้น 3 หลุดค่ะ0635982586 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2678
2022-03-08
11:11:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวงค่ะ อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2677
2022-03-08
10:36:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี (ตึกB) ชั้น 3 ห้อง 302 แจ้งซ่อมไฟบนเพดานและไฟที่ติดกำแพง และแจ้งซ่อมกลอนประตูเนื่องจากมันจากข้างในห้องตลอด pimpornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2676
2022-03-08
09:23:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสรชั้น 4 ห้อง 2 อ่างล้างหน้าน้ำหยดตรงข้อต่อ sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2675
2022-03-08
08:21:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารเอ ชั้น 6 ห้อง 607 ชักโครกรั่ว sathapor
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2674
2022-03-07
22:36:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก c ห้อง 404 ไฟตกทำให้ไฟบางจุดในห้องใช้งานไม่ได้ เช่น ไฟหลอดยาวในห้องโถงกลางดับพร้อมกันทั้ง 2 หลอด และจุดปลั๊กไฟบริเวณข้างตู้เย็นในห้องโถงกลางไฟเข้าอ่อน (เป็นเหมือนครั้งก่อน) phatchana
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2673
2022-03-07
14:37:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมรปภ.หน้าอาคารหอพระ ในป้อมรปภ.ไฟไม่ตติด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2672
2022-03-07
08:30:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 303 แอร์เสีย2ห้อง sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2671
2022-03-05
16:29:20
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงล๊อบบี้/ชั้น1 ปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหลุดจากเสาเหล็ก สาเหตุ:กาวยึดรางหลุด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2669
2022-03-05
13:49:47
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน แนวบันใดชั้น1ทิศตะวันออก โคมไฟชนิดหลอดซาลาเปา ไม่ติดจำนวน1หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2668
2022-03-05
13:46:54
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น3 ถังกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล สาเหตุ:ใส้กรองเสื่อมสภาพ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2667
2022-03-04
16:24:22
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5 เปลี่ยนใส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2666
2022-03-04
14:20:31
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 แนวสายไม่แนบชิดกับเสาส prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2665
2022-03-04
14:20:15
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 แนวสายไม่แนบชิดกับเสาส prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2664
2022-03-04
14:20:01
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2663
2022-03-04
14:19:46
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2662
2022-03-04
14:17:03
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน ไฟส่องสว่างไม่ติดไม่ทราบเหตผล prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2661
2022-03-04
14:16:50
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2660
2022-03-04
14:16:44
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2659
2022-03-04
14:16:33
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2658
2022-03-04
14:16:32
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2657
2022-03-02
19:42:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกศรีวิจิตร ห้อง206 ถังพักน้ำที่ชักโครกไม่เก็บน้ำ (เก็บบ้างไม่เก็บบ้าง) thasanee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2656
2022-03-02
12:02:46
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง หลังที่2 2/302 เปลี่ยนตัวหมุนบานเกร็ดหน้าต่าง 2ตัว เบิกของที่เจ้าหน้าที่ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2655
2022-03-02
08:56:38
อื่นๆ : อาคารอำนวยการ ห้อง503 แจ้งขอให้ล้างแอร์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแอร์ แล้วแอร์ตัน krongkan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2654
2022-03-02
08:49:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/303 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2653
2022-03-02
08:49:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/505 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2652
2022-03-02
08:48:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/504 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2651
2022-03-02
08:48:43
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/501 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2650
2022-03-02
08:48:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/304 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2649
2022-03-02
08:48:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/201 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2648
2022-03-02
08:47:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B302 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2647
2022-03-02
08:47:41
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B206 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2646
2022-03-02
08:47:06
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A407 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2645
2022-03-02
08:46:53
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A407 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2644
2022-03-02
08:46:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A508 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2643
2022-03-02
08:46:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B205 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2642
2022-03-02
08:45:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A306 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2641
2022-03-02
08:44:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A702 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2640
2022-03-02
08:44:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A803 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2639
2022-03-02
08:44:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A814 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2638
2022-03-02
07:54:57
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง หลังที่2 น้ำไม่ไหลทั้งตึก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2637
2022-03-01
16:27:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น5 ห้อง 503 แอร์ ดับเอง ในห้อง 503 ช่วงเช้า 1 รอบ พี่ผู้ปฏิบัติงานช่างของคณะมาดูตู้เบรกเกอร์ให้1 ใช้งานได้ปกติ พอเวลาประมาณ 16.25 น. แอร์ดับอีกครั้งค่ะ krongkan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2636
2022-02-28
14:30:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง604 ลูกลอยชำรุด namngoec
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2635
2022-02-28
09:33:57
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง ตึก 3ห้อง 3/403 ไฟกลางห้องไม่ติด มาเบิกหลอดไฟที่เจ้าหน้าที่ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2634
2022-02-28
08:06:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องน้ำหญิงส่วนกลาง ตึกA ห้องน้ำหญิงส่วนกลางตึกA ชักโครกกดไม่ได้ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2633
2022-02-25
13:15:00
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น5/ห้องน้ำหญิง ชักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น5 ตึกอำนวยการคะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2632
2022-02-25
09:05:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/403 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2631
2022-02-25
08:54:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/203 วาวล์น้ำหน้าห้องเสีย เปลี่ยนก๊อกน้ำหลังห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2630
2022-02-24
18:09:14
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สายฉีดน้ำล้างชำระ สายล้างชำระ warapornphu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2629
2022-02-24
10:35:26
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายอาคารพลาซ่าชั้น 2 ไม่ติด 1 ดวง 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2628
2022-02-24
09:34:40
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดินหน้าห้อง สำนักนวัตกรรมฯ/ชั้น1 โคมไฟซาลาเปา ไม่ติด จำนวน2หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2627
2022-02-24
07:51:17
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2626
2022-02-23
12:25:05
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกBจิตอารีย์ ชั้น2 ห้อง203 2อย่างฝักบัวห้องน้ำกับ ก๊อกน้ำ warapornphu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2625
2022-02-23
12:25:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกBจิตอารีย์ ชั้น2 ห้อง203 2อย่างฝักบัวห้องน้ำกับ ก๊อกน้ำ warapornphu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2624
2022-02-23
08:16:44
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรองหมอ ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวงค่ะ ห้องรองหมอค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2623
2022-02-22
15:45:23
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย/ชั้น3 อ่างล้างมือห้องน้ำชาย+หญิง น้ำรั่วที่สะดืออ่าง และโถปัสสาวะรั่ว prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2622
2022-02-22
15:40:57
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หลังคาลานจอดรถ/ชั้น1 หลอดไฟส่องสว่างที่จอดรถ ชนิดหลอดเกลียว ไม่ติดจำนวน2หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2621
2022-02-21
08:42:29
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ 1.มีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2620
2022-02-21
08:40:18
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องปั้มน้ำ 1.ปั้มน้ำไม่ทำงาน pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2619
2022-02-18
08:55:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ฝ้าห้องน้ำห้อง505คอนโด เอ ฝ้าเพดานในห้องน้ำเป็นรา หลังจากที่ซ่อมเรื่องน้ำรั่วในห้องน้ำเสร็จไปแล้ว ratt
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2618
2022-02-18
07:59:48
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องปั้มน้ำ/ชั้น1 น้ำรั่วแนวท่อภายในห้องปั้ม prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2617
2022-02-17
18:36:47
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หน้าประตูทางเข้าอาคาร/ชั้น1 แผงไฟวิ่งตัวอักษร LED ไฟไม่เข้า สาเหตุ:วันพุธที่16ก.พ.65 มีการตัดกระแสไฟและจอติดๆดับๆ prateepa
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2612
2022-02-17
18:27:36
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1/โถงระหว่างหน้าห้อง103,104 ประตูแบบม้วนเหล็กชำรุด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2611
2022-02-17
13:23:57
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน ไฟช็อต jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2610
2022-02-17
13:23:49
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2609
2022-02-17
13:23:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2608
2022-02-17
13:08:05
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูกลางมหาวิทยาลัย ไฟป้อมยามประตูกลางมหาวิทยาลัยไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2607
2022-02-17
13:07:56
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูกลางมหาวิทยาลัย ไฟป้อมยามประตูกลางมหาวิทยาลัยไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2606
2022-02-17
11:37:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมประกลางหน้ามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2605
2022-02-17
09:39:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2604
2022-02-17
09:01:34
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ชั้น 4 และชั้นบน ถังพักน้ำ ชั้นบน น้ำล้นออกมา หยดลงมาชั้น ชั้น 4 กับชั้น 3 สายชำระห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเสีย3อัน แอร์ห้อง 317 เสีย ห้องน้ำหญิงน้ำไหลออกมาตรงลูกยาง ชั้น 3 ห้องน้ำชาย กดน้ำ น้ำไหลออกตรงลูกยาง ชั้น 3 ประตูห้อง 305 ล็อคไม่ได้ ชั้น 3 sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2603
2022-02-15
10:03:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 402 อ่างล้างหน้าท่อน้ำน้ำรั่ว sawitree
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2602
2022-02-15
08:45:14
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องสาธารณูปโภค แจ้งซ่อมแอร์ห้องสาธารณูปโภคอาคารอำนวยการชั้น 3 เปิดไม่ติดค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2601
2022-02-15
06:53:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ เกาะกลางถนนหลังป้อมยามถึงวงเวียน ไฟส่องสว่างเกาะกลางถนนหลังปัอมยามหน้ามหาวิทยาลัย ไปจนถึงวงเวียน ไม่ติดตั้งแต่เวลา 00.00 น. viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2600
2022-02-14
10:13:29
อื่นๆ : หอพักบุคลากร 816 น้ำไม่ไหล sakhon
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2599
2022-02-14
09:11:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด sitthichai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2598
2022-02-14
09:06:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด2ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2597
2022-02-11
11:57:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 2 เสีย 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2596
2022-02-11
08:44:47
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000021888, 300000021889, 300000021890, 300000021891 ปุ่มเปิด - ปิด ชำรุด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2595
2022-02-10
08:15:14
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย แจ้งซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำชายหลุดค่ะ ตึกอำนวยการชั้น 3 0635982586 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2594
2022-02-10
07:24:52
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมประตู 3 สะพานข้าม รร.สาธิต ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ติด 2 ดวง รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2593
2022-02-09
13:09:07
ซ่อมแซม : อื่นๆ ทางเดิน หลอดไฟทางเดินหลังคาคุม ค๊อปเปอร์เว rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2592
2022-02-09
09:23:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2591
2022-02-08
15:42:43
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้โถงชั้น1 ไฟส่องสว่างแสงขาวหลอดขั้วเกลียว ขาดจำนวน 2 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2590
2022-02-08
15:38:57
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น4 แผ่นกระเบื้องขอบอ่างล้างมือหลุด จำนวน 2 แผ่น หมายเหตุ : หมดประกันจากบริษัทแล้ว) prateepa
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2589
2022-02-08
13:16:14
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ตู้ดูดควัน ห้องปฏิบัติการ 303 ชั้น 3 มีไฟแลปออกมาบริเวณแผงสวิตซ์ไฟขณะปิดการทำงานของตู้ฯหลังจากนั้น ลองเปิดอีกครั้งเปิดไม่ติด pornthananun
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2588
2022-02-08
10:54:47
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 2 ไฟไม่ติด 1 ดาง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2587
2022-02-08
09:58:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ตู้ทำน้ำดื่มหมายเลข 300000041142 ไม่เย็น pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2586
2022-02-08
09:57:48
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 หน้าอาคาร 1.ติดตั้งเบรกเกอร์ควมคุมไฟสปอร์ตไลท์ pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2585
2022-02-08
09:55:55
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม รอบอาคารด้าน โคฟเวอร์เวย์ 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2584
2022-02-08
09:51:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 lobby 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2583
2022-02-07
14:21:03
เปลี่ยน : อื่นๆ ลานจอดรถคอนโดA เปลี่ยนโคมไฟลานจอดรถคอนโดAเป็น LED rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2582
2022-02-07
08:36:21
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องน้ำหญิง ห้องนํ้าหญิงตรงอ่างล้างมือสีดํามันจะหลุดคะแจ้งช่อมคะ อํานวยการชั้น4คะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2581
2022-02-06
21:06:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 202 สายชำระหัก ใช้ไม่ได้ jareerat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2580
2022-02-06
21:06:44
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 202 jareerat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2579
2022-02-04
10:21:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สระน้ำ เครื่องเติมอากาศชำรุดเปิดไม่ติด sitthichai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2578
2022-02-04
07:38:30
ซ่อมแซม : อื่นๆ ฟส่องสว่างที่หอพักบุคลากรใหม่ไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2577
2022-02-04
07:36:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟสปอร์ตไลท์ประตูศูนย์การแพทย์ฯ ไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2576
2022-02-03
13:08:48
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้อบน้ำชาย/หญิง แจ้งซ่อมคะสายฉีดชําระห้องน้ำชายชั้น4 รั่วคะห้องที่4 ห้องน้ำหญิงสายชำระรั่วห้องที่1 ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2575
2022-02-03
11:39:02
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ตู้น้ำเย็นลูกลอยหลุด หมายเลขครุภัณฑ์ 300000041142 pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2574
2022-02-03
11:16:49
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้องให้คำปรึกษา เครื่องปรับอากาศเสีย kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2573
2022-02-03
11:16:20
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้องให้คำปรึกษา เครื่องปรับอากาศเสีย kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2572
2022-02-03
08:15:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องสาธารณูปโภค แจ้งซ่อมแอร์อาคารอำนวยการชั้น 3เปิดไม่ติดค่ะ0635982586 phisanuchai
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2571
2022-02-02
15:22:24
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2570
2022-02-02
10:24:59
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องทำงาน แอร์ไม่เย็น 1 เครื่อง kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2569
2022-02-02
09:07:36
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน เบรกเกอร์ทริป เปิดแอร์สักพักแล้วตัดเอง jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2568
2022-02-02
08:38:13
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์/ชั้น5/ทิศตะวันตกฝั่งห้อง501 ประตูห้องน้ำตก ปิดล๊อคไม่ได้ หมายเหตุ : หมดประกันจากบริษัทแล้ว prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2567
2022-01-31
10:10:40
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องคนขับรถ แอร์ห้องคนขับรถ เวลาเปิดมีน้ำหยดลงมา อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2566
2022-01-31
10:09:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ตรงข้างห้องน้ำชาย หลอดไฟกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ ตรงข้างห้องนำ้ชาย phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2565
2022-01-28
14:49:15
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น4/ห้องที่4 กาวยาแนวซิลิโคนฐานชักโครกยังรั่วซึมอยู่ (สาเหตุ:กาวกับวัสดุไม่ยึดติดกับพื้น) prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2564
2022-01-28
14:41:33
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรีบมแลป/ชั้น5/ห้อง509 แอร์ยี่ห้อTasaki เปิดมีแต่ลมไม่มีความเย็น prateepa
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2563
2022-01-28
09:09:12
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ร้านถ่ายเอกสาร 1.หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2562
2022-01-28
09:08:08
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1.หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2561
2022-01-27
10:50:10
ซ่อมแซม : อื่นๆ ด้านหน้าโรงยิมส์ ให้เก็บสายไฟที่ออกจากเสาไฟส่องสว่างถนนและปิดฝา rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2560
2022-01-27
08:20:54
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย อ่างล้างมือห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ท่อแตก 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2559
2022-01-27
08:19:13
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง,ชาย ห้องน้ำพลาซ่าชั้น 2 ทั้งห้องหญิงและชายน้ำไม่เข้าถังชักโครก 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2558
2022-01-27
08:15:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติต2ดวง อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2557
2022-01-26
13:57:18
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารพลาซ่า รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2556
2022-01-26
13:13:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ห้อง204 สายแลนในห้องใช้งานไม่ได้ anuchaj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2555
2022-01-26
09:08:11
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานด้านหน้า มหาลัย 05 ไฟส่องสว่างบนสะพานไม่ติด หนึ่งแถบ rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2554
2022-01-26
09:06:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง301อาคารบ้านพักบุคลากรหลังกลาง น้ำรัวใต้อ่างล้างหน้า rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2553
2022-01-26
09:00:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ ทางเข้าประตูด้านหน้า มหาลัย ถึง วงเวียน ไฟส่องสว่างถนนเกาะกลาง rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2552
2022-01-25
09:07:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ห้องอาหาร ซิงล้างจานตัน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2551
2022-01-24
17:18:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง505 คอนโดA มีน้ำรั่วซึมที่ฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง 505 คอนโดA และน้ำที่รั่วซึม ถึงหลอดไฟในห้องน้ำด้วย ratt
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2550
2022-01-24
10:39:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร รอบหอพัก ซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำ รอบหอพัก ทั้งหมด14อัน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2549
2022-01-21
14:42:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 2 หน้าลิฟท์ เหล็กที่พื้นกรอบลิฟท์ หลุดจากพื้น jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2548
2022-01-21
09:38:21
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์ห้อง 507 ชั้นที่ 5 น้ำไหลลงถังพักชักโครกน้อย prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2547
2022-01-21
09:21:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB ชั้น1 เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 1 / 15 ดวง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2546
2022-01-21
09:16:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB เปลี่ยนหลอดไฟ ชั้น 3 / 4 ดวง บันไดชั้น3 /1 ดวง บันไดชั้น 4/ 1 ดวง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2545
2022-01-20
16:01:08
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ถังเคมีดับเพลิงน้ำยาหมด (รปภ.นำไประงับเพลิงไหม้ที่ลานชงโคและเตาเผา) แจ้งเพื่อนำไปเติมน้ำยาใหม่ ถังสีเขียว,สีแดง จำนวน 2 ถัง prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2544
2022-01-20
15:56:13
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 หลอดไฟส่องสว่าง ขนาด 30 w.แสงขาว (ขั้วเกลียว) ขาด 3 หลอด และหลอดขนาด 9 w.ขั้วเกลียว จำนวน 1 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2543
2022-01-20
15:51:34
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิงรวม/ชั้น4 ห้องน้ำหญิงรวมห้องที่ 4 แนวฐานชักโครกมีน้ำซึม prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2542
2022-01-20
15:48:16
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเรียน/ชั้น4/ห้อง402 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ tasaki เปิดไม่ติดแผงหน้าปัด มีไฟแสดงสถานะ จำนวน1เครื่อง prateepa
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2541
2022-01-20
07:35:13
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรียมแลป/ชั้น5/ห้อง510 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki ไม่มีความเย็น จำนวน 1 เครื่อง prateepa
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2540
2022-01-19
10:00:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ห้อง AI Center ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมประตู ไม่สามารถเปิดปิดได้ supanna
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2539
2022-01-18
12:01:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟแสงสว่างถนนสาธารณะ ตั้งแต่หน้าโรงสูบน้ำดิบประปา ไฟไม่ติดตลอดแนว จำนวน 6 ดวงโคม wichaiw
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2538
2022-01-18
11:16:56
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร และป้อมประตูกลางมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2537
2022-01-18
10:22:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องส่วนส่งเสริมนิสิต อ่างล้างมือหลุด ห้องส่วนส่งเสริมนิสิต ชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2536
2022-01-17
11:03:23
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 202 ตึก b เปลี่ยนก็อกน้ำ น้ำซึม isaras
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2535
2022-01-14
11:37:06
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.โคมไฟซาลาเปาทางเดินไม่ติด 2 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2534
2022-01-13
15:49:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB แท้งค์น้ำหน้าตึกB ลูกลอยไม่ทำงาน ทำให้น้ำล้นแท้งค์ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2533
2022-01-13
08:51:23
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B 406 น้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2532
2022-01-12
11:41:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องทางบริเวณหอพระ และหอพระ รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2531
2022-01-11
08:38:33
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 2 กับห้อง 5 สายฝักบัวอาบน้ำ น้ำหยดตรงลูกยาง sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2530
2022-01-10
09:53:16
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ทางเดิน/ชั้น1/หน้าห้อง103 ถังกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหลเข้าถัง สาเหตุ: ไส้กรองอุดตัน prateepa
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2529
2022-01-10
09:51:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพระ เสาไฟด้านหลังหอพระล้ม phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2528
2022-01-10
09:28:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 8 ที่วางสายชำระหลุด 1 อัน sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2527
2022-01-10
08:49:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2526
2022-01-06
15:32:43
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น4/หน้าห้อง 400 หลอดไฟส่องสว่าง LED แสงขาว ไม่ติดจำนวน 1 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2525
2022-01-06
15:31:04
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเรียนบรรยาย/ชั้น4/ห้อง403 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI จำนวน 2 เครื่อง ไฟโชว์ตลอดเปิดไม่ทำงาน prateepa
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2524
2022-01-06
09:59:48
ซ่อมแซม : อื่นๆ สถานีไฟฟ้าย่อย มศว องครักษ์ แอร์ที่ห้องสวิทช์เกี่ แอร์ไม่เย็น ที่ท่อน้ำยาแอร์มีน้ำแข็งจับ...... jumroen
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2523
2022-01-06
09:07:49
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.หลาดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดวงกลม) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2522
2022-01-05
08:46:00
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำชายชั้น 1 มีน้ำหยดจากก็อกน้ำ walreeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2521
2022-01-04
13:31:25
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูหลังมหาวิทยาลัยข้างโรงผลิตน้ำประปา รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2520
2022-01-04
11:59:44
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี ผ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2519
2022-01-04
10:33:00
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องพักอาจารย์/ชั้น5/ห้อง507 ลูกยางถังชักโครกน้ำรั่วขณะใช้งาน สาเหตุ : ซีลด์ยางเสื่อมสภาพ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2518
2022-01-04
10:19:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ชั้น 4 ห้อง 7 ชั้น 3 ฝักบัว ห้องอาบน้ำชาย 1 อัน ชั้น 4 ประตูห้อง 9 ตกล๊อกไม่ได้ ห้อง7ลูกลางชักโคลกขาดนํ้าใหลออกมาข้างนอก sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2517
2022-01-04
09:49:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 4 ห้อง 1 น้ำรั่วในกำแพง sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2516
2022-01-04
07:28:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด4ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2515
2022-01-04
07:27:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำหยดตลอดเวลาค่ะ อ่างล้างมือห้องนำ้ชาย อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2514
2021-12-30
10:28:51
เปลี่ยน : อื่นๆ ห้องน้ำชั้น 2 อาคารสถานีไฟฟ้า ไฟดาวไลน์ห้องน้ำชั้น 2ไม่ติด 2ดวง jirasak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2513
2021-12-30
08:40:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2512
2021-12-29
09:39:35
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต กิจกรรมนิสิต/ชั้น1/ห้องน้ำ เเจ้งซ่อมห้องน้ำอาคาร กองกิจชักโครกน้ำไหลไม่หยุดชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2511
2021-12-28
15:35:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 เครื่องกรองนำ้อำนวยการชั้น1รั่ว และนำ้ก็ไม่เย็นค่ะ phisanuchai
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2510
2021-12-27
17:35:09
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านสามหลัง หลัง1 ห้อง1/404 วาวล์น้ำหน้าห้อง1/404 รั่ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2509
2021-12-27
11:10:46
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1.อ่างล้างมือน้ำไหลเบา pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2508
2021-12-27
11:09:25
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2507
2021-12-27
08:27:50
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 2 เครื่องปรับอากาศห้องทำงาน สถานีไฟฟ้าเปิดไม่ติด jirasak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2506
2021-12-24
10:05:00
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมตำรวจ/ห้องน้ำ หลอดไฟเสีย 1 ดวงในห้องน้ำ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2505
2021-12-24
09:15:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง 1.ฝาชักโครกชำรุด 1 ห้อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2504
2021-12-23
08:46:00
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมตำรวจ/ห้องน้ำ ห้องน้ำป้อมตำรวจฝักบัวรั่ว ฝาชักโครกหลุด 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2503
2021-12-22
10:46:25
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 405 ขอรบกวนซ่อมเก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว nirut
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2502
2021-12-21
16:02:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารผลิตประปา เครื่องกรองน้ำ เสีย (ขอแบบด่วนๆครับ) panatchakorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2501
2021-12-21
13:31:14
อื่นๆ : หอพักบุคลากร อาคารมีน้ำใจ ตั้งแต่มีช่างมาติดตั้งแทงค์น้ำบนดาดฟ้าเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อน (ช่วงวันที่ 12-17 ธค. จำวันที่ไม่ได้) เหมือนว่าน้ำไหลไม่ปกติ ไหลเบามาก ปกติน้ำที่ห้องจะไหลแรง ช่วยตรวจสอบด้วย akarat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2500
2021-12-21
08:38:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติด2ดวง อำนวยการชั้น1 ห้องรับรองค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2499
2021-12-21
08:26:33
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 401 ซื้อหัวก๊อกมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับเนื่องจากหัวก๊อกเดิมหล่อปูนไว้ครับ sompopp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2498
2021-12-21
08:21:03
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร หน้าต่างภายในห้อง ชั้น 6 ห้อง 602 หน้าต่างภายในห้องเปิดแล้วปิดกลับคืนไม่ได้ pailada
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2497
2021-12-20
13:36:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A507 ลูกบิดเสีย ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2496
2021-12-20
09:43:57
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องไฟขวามือ ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ตรงห้องไฟขวามื้อค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2495
2021-12-19
19:41:36
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 204 อาคารศรีวิจิตร สายยางก๊อกน้ำ พับลงจากข้อต่อก๊อกต่อผิดด้าน ทำให้น้ำไม่ไหล wanlop
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2490
2021-12-19
18:30:20
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน รอบอาคารชั้น1ฝั่งด้านหน้าอาคารและด้านหลัง/ชั้น1 หลอดไฟกลม 1 หลอด และหลอดไฟนีออนยาว แสงขาว 1 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2489
2021-12-19
18:23:12
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น5/ติดหน้าห้อง508 สายpeสีขาว ชำรุดหัก สาเหตุ :สายเสื่อมสภาพแตกหักจากอายุการใช้งาน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2488
2021-12-19
18:23:06
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร 401 ซื้อก๊อกน้ำมาเปลี่ยนด้วยตัวเองไม่ได้ครับเนื่องจากก๊อกเก่ามีปูนรอไว้อยู่ครับ sompopp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2487
2021-12-18
16:20:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก C ห้อง 404 ไฟ (หลอดยาว) ห้องโถงกลางดับพร้อมกันทั้ง 2 หลอด และจุดปลั๊กไฟบริเวณข้างตู้เย็นในห้องโถงกลางใช้งานไม่ได้ (ดับพร้อมกันกับหลอดไฟโถงกลาง) phatchana
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2486
2021-12-17
08:17:03
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง 1.สายฉีดชำระชำรุด 4 ห้อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2485
2021-12-16
13:27:08
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้ำชายหญิงชั้น1-2-3 เปลี่ยนกีอกน้ำอ่างล้างหน้าและสายน้ำดีแทนของเก่าชำรุด piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2484
2021-12-15
10:02:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ที่กดห้องน้ำหญิงหัก 1 อัน phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2483
2021-12-14
09:46:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำห้องอาบน้ำชาย 1อัน สายฝักบัวอาบน้ำพัง แตก 1 อัน sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2481
2021-12-13
19:34:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 11 สายน้ำเข้าถังชักโครกตัน sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2480
2021-12-13
09:19:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารไมตรีตอบ (อาคาร 2) ชั้น 4 ห้อง 402 แจ้งซ่อมฝักบัวอาบน้ำขายึดหัก, ก๊อกอ่างล่างหน้าท่อตัน, เปลี่ยนกระจกอ่างล้างหน้า, เปลี่ยนฝาชักโครก (ไม่มีอุปกรณ์) sawitree
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2479
2021-12-12
10:28:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 3 ห้องอาบน้ำหญิง และชาย ฝักบัวอาบน้ำสายแตก 6 อัน sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2478
2021-12-11
08:45:18
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นหน้าหอพระ ไฟส่องสว่างบริเวณถนนเส้นหน้าหอพระไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2477
2021-12-09
15:32:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ บริเวรถนนหน้าหอพักแพทย์ ไฟถนนหน้าหอพักแพทย์ไม่ติด3ดวง piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2476
2021-12-09
13:46:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง สายชำระนำ้รั่ว ห้องนำ้หญิง ห้องที่1 อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2475
2021-12-09
09:58:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องประชุมกัลยานิมิตร แจ้งซ่อมอ่างล้างแก้วกาแฟห้องประชุมกัลยานิมิตรน้ำไหลน้อยค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2474
2021-12-08
11:30:40
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องน้ำหญิงห้องที่2 สายฉีด ชําระอํานวยการชั้น4ห้องนํ้าหญิงรั่วคะห้องมที่2คะ0638485478 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2473
2021-12-08
11:01:09
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ชั้น 4 ห้อง 402 น้ำไม่ไหลเข้าชักโครก tinnapop
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2472
2021-12-08
09:44:30
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2 หลอดไฟกลมไม่ติด 4 ดวง พัดลมเพดานชำรุด 1 ตัว phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2471
2021-12-08
08:31:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมสีขาวหน้าตึกและทางเดินหน้าห้องกองคลังไม่ติด13หลอด phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2470
2021-12-08
08:29:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ ไฟหลอดกลมสีส้มรอบตึกไม่ติด 10หลอด phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2469
2021-12-07
13:02:09
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน แอร์มีน้ำหยด jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2468
2021-12-07
10:51:24
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต ทุกชั้น หลอดไฟไม่ติดในอาคารและนอกอาคารจำนวน 40 หลอด kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2467
2021-12-07
10:33:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2 โทรทัศน์ไม่มีสัญญาณ 4 เครื่อง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2466
2021-12-07
10:02:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ ด้านหน้า มหาลัย ไฟรั้วหน้ามหาลัยไม่ติดหลายดวง rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2465
2021-12-07
09:35:16
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานหน้ามหาลัย หลอดไฟไม่ติดบนสะพานกลาง rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2464
2021-12-07
08:59:00
ซ่อมแซม : อื่นๆ ทางเดินคอปเปอร์เวย์ หลอดไฟส่องสว่างทางเดินเข้าประตูหน้าอาคารพลาซ่า rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2463
2021-12-07
08:57:40
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น1 ท่อน้ำประปาแตก rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2462
2021-12-03
14:34:20
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น1-2-3- เข้าซ่อมห้องน้ำชายหญิง ติดตั้งซ่อมแซมหลอดไฟแสงสว่าง piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2461
2021-12-03
13:40:13
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารเอ ห้อง 204 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำปิดไม่สนิท มีน้ำไหลตลอด wachaporn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2460
2021-12-03
10:05:21
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องงานทะเบียนนิสิต แอร์เปิดไม่ติด1ตัว อำนวยการชั้น1 ห้องงานทะเบียนนิสิต 0972904403ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2459
2021-12-03
07:29:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องรองอธิบดี แจ้งซ่อมลูกบิดเสียห้องรองอธิบดี 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2458
2021-12-02
15:31:18
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น 3 ชั้น 4 ห้อง 5 กลับห้อง 13 ชั้น 3 ห้องอาบน้ำชาย ราวตากผ้าพัง ชั้น 4 ห้อง 5 แอร์ไม่เย็นห้อง 13 แอร์เสียงดัง sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2457
2021-12-02
09:14:00
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ด้านข้างอาคาร 1.หลอดไฟสปอร์ตไลท์ ไม่ติด 1 ดวง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2456
2021-12-02
09:10:57
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ 1.เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2455
2021-12-02
09:10:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเรือนไทย ไฟดับทั้งอาคาร rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2454
2021-12-01
13:34:29
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2 ไฟไ่ติดหลอดT8 1ดวง rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2453
2021-12-01
08:09:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้อง อ. เดือน ที่พักแขนตรงเก้าอี้ อ. เดือน หลุด1อัน phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2452
2021-11-30
11:33:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้าตึก A ผู้พักอาศัยแจ้งว่าน้ำปะปาชั้น8ด้านทิศเหนือไหลช้า อาจเกิดจากปั้มบนดาดฟ้า ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2450
2021-11-29
11:32:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร กัลยาณมิตร/7/706/ห้องที่ติดระเบียง2ข้าง ท่อระบายน้ำชั้นบนเสียหาย​ น้ำระบายจากชั้นบน​ ไหลลงมาท่วมขังที่ระเบียงห้องตั้งแต่เมื่อวานค่ะ​ วันนี้ยังขังอยู่ prapatsorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2449
2021-11-29
11:18:27
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องงานทะเบียนนิสิต อ่างล้างจานนำ้รั่ว1อัน อำนวยการชั้น1ห้องงานทะเบียนนิสิตค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2448
2021-11-29
09:15:10
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำซ้ายมือ แจ้งเปลี่ยนสายฉีดชำระห้องน้ำซ้ายมือ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2447
2021-11-29
08:38:36
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ใต้บันไดทางขึ้นชั้น2/ห้องรับรอง 1 ด อำนวยการชั้น1 ตรงบันไดทางขึ้นชั้น2 1ดวง ห้องรับรอง1ดวงค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2446
2021-11-28
16:30:38
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 302 น้ำบริเวณเพดานห้องน้ำตรงชักโครกหยดจากข้างบน kanyanat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2445
2021-11-26
10:18:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกa เครื่องทำน้ำดื่ม ตึกA ชั้น1 ไม่ทำงาน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2444
2021-11-26
09:21:29
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนอาคารโรงยิม 3 ไปจนถึง 3 แยกไปโรงผลิตน้ำประปา รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2438
2021-11-26
09:17:33
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนหน้าอาคารเรียนพื้นฐาน และถนนหน้าศูนย์วิจัย1 รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2435
2021-11-26
08:26:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารมอบความดี 3(401) น้ำในห้องไม่ไหล อาจเป็นไปได้ว่าวาล์วเปิด-ปิด น้ำเสีย srisudawa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2434
2021-11-25
21:54:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างหน้าอาคารเรียนพื้นฐาน และไปหน้าศูนย์วิจ รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2433
2021-11-25
15:15:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2432
2021-11-25
10:32:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ตู้น้ำเย็นไม่ร้อน sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2431
2021-11-25
09:38:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ไฟหน้าห้องน้าส่วนกลาง และหน้าเครื่องซักผ้าไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2430
2021-11-25
08:28:14
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2/ห้องล้างจาน แอร์ไม่เย็น phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2429
2021-11-25
08:26:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ท่อน้ำทิ้งตรงอ่างล้างมือมันรั่ว phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2428
2021-11-24
15:23:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารโรงผลิตประปา ปั้มไดอะแฟรมเครื่งกรองน้ำ RO เสีย panatchakorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2427
2021-11-24
09:45:54
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านหน้าทางเท้าก่อนเข้าอาคาร/ชี้น1 พื้นทางเดินมีรอยแตกร้าว สาเหตุชำรุด จากอายุการใช้งาน เนื่องด้วยอาคารเรียนพื้นฐานฯเป็นจุดรับรายงานตัวและเดินแถวจะเป็นทางเดินขึ้น-ลง ของบัณฑิต prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2426
2021-11-23
08:41:04
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น5 สาย PE เส้นสีขาวหักชำรุด ชำรุดจากอายุการใช้งาน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2425
2021-11-23
08:38:49
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น1/หน้าห้อง103 น้ำดีไม่ไหลลงถัง สาเหตุไส้กรองอุดตัน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2424
2021-11-23
08:37:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ตัวหนอนบริเวณศาลพระถูมิหลังอาคาร ำนวยการ rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2423
2021-11-22
15:33:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ชั้น 3 ห้อง 301 ห้องน้ำกดไม่ลง ช่างมาปั๊มลงให้แล้วแต่ยังเป็นอยู่ jantira
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2422
2021-11-22
14:19:03
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3ห้อง304=315 ห้องนํ้าหญิง แอร์ห้อง304=315. ไม่เย็น ห้องนํ้าหญิงที่กดชักโคลกกดไม่ได้ ชั้น3 sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2421
2021-11-19
15:33:07
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องที่3 แอร์ชั้น6ห้องที่3ไม่เย็นค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2420
2021-11-19
14:47:37
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น1 ท่อน้ำประปารั่ว rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2419
2021-11-19
12:13:23
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.รั้วไม้ละแนงชำรุด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2418
2021-11-19
11:32:42
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ห้อง102 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น kittich
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2417
2021-11-19
11:12:00
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 407 ชั้น 4 รบกวนช่วยใส่ลูกบิดประตู ทั้งนี้ ได้ซื้อลูกบิดมาแล้วครับ nirut
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2416
2021-11-19
09:48:02
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง ตึก2 หน้าห้อง 2/205 ท่อน้ำทิ้ง หน้าห้อง 2/205 แตก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2415
2021-11-19
09:17:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สะพานเหล็ก 1.ไฟส่องสว่างสะพานไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2414
2021-11-19
09:15:53
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 306 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000021842 เปิดไม่ติด pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2413
2021-11-19
09:12:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง 1.สต็อปวาล์วพร้อมสายน้ำดี ชำรุด 1 ห้อง 2.ชักโครกน้ำไหลตลอด 2 ห้อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2412
2021-11-19
09:10:22
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ทางเดินบันไดหลัง 1.ไฟส่องสว่างเปิดไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2411
2021-11-19
09:09:25
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ทางเดินบันไดหลัง 1.ไฟส่องสว่างเปิดไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2410
2021-11-19
09:08:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ทางเดินบันไดหลัง 1.ไฟส่องสว่างเปิดไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2409
2021-11-19
09:07:48
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ทางเดินบันไดหลัง 1.ไฟส่องสว่างเปิดไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2408
2021-11-19
09:07:38
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องเสวนา แจ้งซ่อมแอร์ห้องเสวนาชั้น 2 เปิดไม่ติด 1 ตัว phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2407
2021-11-19
09:03:30
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำอาจารย์ 1.สายฉีดชำระชำรุด 1 เส้น pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2406
2021-11-18
08:46:28
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย แจ้งซ่อมก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำชายหลุดคะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2405
2021-11-18
08:45:09
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องประชามติ แจ้งซ่อมลูกบิดประตูห้องประชุมประชามติอาคารอำนวยการชั้น 3 เสียค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2404
2021-11-17
16:23:38
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องสัมมนาการ หัวเชื่อมต่อ VGA ห้องประชุมสัมมนาการชำรุด jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2403
2021-11-17
09:22:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องงานทะเบียนนิสิตและสถิติ ชั้น 1 แอร์ เปิด-ปิด เอง krittika
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2402
2021-11-16
17:57:16
ซ่อมแซม : อื่นๆ สถานีไฟฟ้าย่อย มศว องครักษ์ แจ้งซ่อม แอร์ ตัวที่ 4 ในห้อง control เสีย ซ็อตเบรคเกอร์ทริป ไม่สามารถใช้งานได้ jumroen
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2401
2021-11-16
10:53:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 307 ราวผ้าม่านหลุด sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2400
2021-11-16
09:20:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ตึกC ท่อหน้าตึกC รั่ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2399
2021-11-16
08:40:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวงค่ะ อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2398
2021-11-16
08:17:10
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ชั้น 1 ประตูรั้วทางขึ้นบันไดชั้น1หลุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2397
2021-11-16
07:31:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 301 ชักโครกกดน้ำไม่ค่อยลง jantira
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2396
2021-11-15
15:38:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องครัว ข้างเสามีรอยแตก ห้องครัวชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2395
2021-11-15
09:23:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้อง 401 ชั้น 4 ห้อง 401 แอร์ไม่เย็น nirut
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2394
2021-11-12
14:06:00
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 302 ห้องน้ำ ที่กดชักโครก ปุ่มกดชักโครกมีปัญหาคือกดแล้วไม่ทำงาน kanyanat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2393
2021-11-11
10:39:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง 5/501 ห้อง2/501 น้ำไหลน้อยแบบล้างสบู่ไม่หมดเลยครับ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2392
2021-11-11
07:56:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง ที่กดชักโครกหลุด1อัน ห้องนำ้หญิงห้องที่2อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2391
2021-11-10
10:00:40
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง แอร์ไม่เย็น3ตัว เปิดแล้วมีไฟกระพริบสีส้มขึ้นมาค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2390
2021-11-09
14:13:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องเจ้าหน้าที่พัสดุ รบกวนตรวจสอบช่องปล่อยสัญญาณ Internet ใช้งานไม่ได้ naruchol
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2389
2021-11-08
11:53:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำ แจ้งเปลี่ยนสายฉีดชำระห้องซ้ายมือชั้น 2 อาคารอำนวยการ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2388
2021-11-08
10:30:01
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง ที่กดชักโครกพัง ชั้น 4 ห้อง 8 กับ 9 จะพูดว่ายังไง โถส้วมน้ำไหลไม่หยุดชั่ว sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2387
2021-11-08
10:29:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง ที่กดชักโครกพัง ชั้น 4 ห้อง 8 กับ 9 จะพูดว่ายังไง โถส้วมน้ำไหลไม่หยุดชั่ว sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2386
2021-11-07
20:36:20
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคาร A /ชั้น 2/ห้อง202 /ห้องใหญ่ หลอดไฟในห้องเสีย ทั้ง 2 หลอด wannaphorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2385
2021-11-05
13:17:17
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง หลอดไฟกลม หน้าห้องส่วนพัฒนาไม่ติด 1 ดวง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2384
2021-11-05
08:20:56
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านหลังอาคาร ชั้น1 น้ำล้นบ่อถังใต้ดิน โดยไม่ทราบสาเหตุ (เข้าดำเนินการตรวจซ่อมได้ทุกวันในเวลาทำการ) prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2383
2021-11-04
17:51:25
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A กัลยาณมิตร ห้อง302 1. ปูนใต้ซิงค์ในห้องน้ำแตก 2. ก๊อกน้ำติดผนัง น้ำหยด 3. ที่วางสายฉีดชำระชำรุด หมายเหตุ อุปกรณ์การซ่อมประสานงานกับคุณจำลอง แม่บ้านได้เลยค่ะ kanokwan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2382
2021-11-04
15:20:34
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 400 1.ชักโครกน้ำไหลตลอด (ที่กดน้ำชำรุด) 2.โถปัสสาวะ น้ำไหลตลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2381
2021-11-04
14:09:35
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 500 1.โถปัสสาวะมีน้ำไหลตลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2380
2021-11-04
14:06:43
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 300 1.มีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน ห้องน้ำ ห้อง300 pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2379
2021-11-04
14:05:34
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำชาย 1.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 2 ห้อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2378
2021-11-04
14:04:38
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 lobby 1.มีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2377
2021-11-04
10:31:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร(A)​ ห้อง604 สวิตช์ไฟห้องน้ำเสีย namngoec
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2376
2021-11-04
10:01:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น 3 ห้อง 305 ชักโครกในห้องน้ำตัน tawanya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2375
2021-11-04
08:59:02
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกC ระบบบำบัดน้ำเสีย ตึกC ไม่ทำงาน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2374
2021-11-04
08:55:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องกองคลัง สวิกแอร์เปิดไม่ติด1อัน อำนวยการชั้น1หน้าห้องกองคลังค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2373
2021-11-03
10:13:46
เปลี่ยน : อื่นๆ ทางเดินคอร์ปเปอร์เวทั้งหมด เปลี่ยนหลอดไฟกลม9วัตวอร์มไวทขั่วอี27จำนวน130หลอด piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2372
2021-11-03
10:09:17
เปลี่ยน : อื่นๆ ทางเดินคอร์ปเปอร์เวทั้งหมด เปลี่ยนหลอดไฟกลมขั่วอี27วอร์มไวท9 วัต piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2370
2021-11-02
20:15:58
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเก็บอุปกรณ์ทดลอง/ชั้น5/ห้อง510 ตู้ควบคุมไฟห้อง510 เบรคเกอร์ตัดและโต๊ะปฏิบัติการห้อง511ไม่ติด โดยไม่ทราบสาเหตุ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2369
2021-11-02
20:11:32
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น5/ห้อง508 หลอดไฟส่องสว่างแสงขาว หลอดยาว ไม่ติด จำนวน 1 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2368
2021-11-02
13:33:25
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ประตูด้านหลังเปิดไม่ออก orapink
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2367
2021-11-02
08:34:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 403 (ห้องปฏิบัติการวิจัย) เปลี่ยนผ้าม่านห้อง เพราะผ้าม่านมีการชำรุดและมีอุปกรณ์ใหม่ให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ somruetai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2366
2021-11-02
07:05:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 408 อาคาร C น้ำประปาไหลอ่อน sirichet
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2365
2021-11-01
21:30:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 406 อาคารศรีวิจิตร น้ำไม่ไหล ขอความกรุณาต่อทางเดินน้ำจากชั้น3 ให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ อ.อรพินท์ orapink
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2364
2021-11-01
11:38:10
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ลิฟท์เสีย ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2363
2021-10-29
08:52:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ แยกวงเวียน และแยกเตาเผา รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2362
2021-10-28
17:29:40
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้อง 407 ชั้น 4 1. แอร์ไม่เย็น 2. ขอให้ช่วยสลับเปลี่ยนโต๊ะประชุม เนื่องจากประกอบสลับที่ nirut
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2361
2021-10-28
15:56:41
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคาร A ชั้น 4 ห้อง 402 รบกวนเปลี่ยนลูกบิดห้องน้ำ โดยได้ซื้อลูกบิดใหม่มาแล้ว วางอยู่ที่อ่างล้างหน้า ขอบคุณครับ prat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2360
2021-10-28
10:16:38
เปลี่ยน : อื่นๆ ชั้นที่ 1 สถานีไฟฟ้าย่อย เครื่องปรับอากาศ พัดลมคอยร้อน ไม่ทำงาน และคอมแอร์ไม่ทำงาน จำนวน 2 เครื่อง jirasak
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2359
2021-10-27
13:52:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ที่จับประตูออกระเบียงชั้น 4 พัง sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2358
2021-10-27
09:20:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้ ชั้น4ห้อง1=12หลอดกลม. 2หลอด ห้อง11 หล ชั้น 4 หลอดกลม 2 หลอดหลอดยาว 1 หลอด sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2357
2021-10-27
08:34:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกC ถังบำบัดน้ำเสียตึกC ไม่ทำงาน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2356
2021-10-27
08:32:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องน้ำชาย ส่วนกลาง ชั้น1 ตึกA โถปัสวะชายน้ำไหลไม่หยุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2355
2021-10-26
16:59:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 207 อาคารจิตอารี ปูนที่อ่างล้างจานแตก ร่วงลงมา มีรอยร้าว nitayav
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2354
2021-10-26
16:14:32
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง 1.น้ำหยดจากฝ้าเพดาน pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2353
2021-10-26
16:10:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง 1.ชักโครกน้ำไหลตลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2352
2021-10-25
13:53:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ห้องA205 ฝ้าห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นคล้ายๆอุจาระ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2351
2021-10-25
11:46:30
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 300 1.เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง หมายเลข 300000042618 pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2350
2021-10-25
09:39:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2349
2021-10-25
09:28:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ งานทะเบียนฯ ชั้น 1 ค่ะ ท่อน้ำทิ้งรั่วโดนหนูกัดค่ะ tawaporn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2348
2021-10-25
08:45:04
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกC ชั้น2 หน้าต่างส่วนกลาง หน้าห้อง 203 ชำรุดวงกบหน้าต่างหัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2347
2021-10-25
08:31:32
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3=4 ห้องนํ้าชาย. ห้องอาบนํ้าหญิง ห้องนํ้าชายไฟเสีย1หลอดชั้น3 ห้องอาบหญิงไฟเสีย1หลอดชั้น3 ชั้น4หลอดไฟเสีย9หลอด sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2344
2021-10-20
14:52:09
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม สำนักงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 ห้อ กระแสไฟไม่เข้าเครื่องแอร์ เดิมเคยมีน้ำไหลและหยดด้วย ไม่สามารถใช้รีโมทเปิดเครื่องได้ pairatd
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2343
2021-10-19
14:59:15
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1.สต็อปวาล์วชำรุด 1 ตัว pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2342
2021-10-19
13:17:34
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และ 3 กระจกผนังหน้าห้องนิสิตแตกร้าว, พื้นกระเบื้องดีดแตกหน้าห้องนิสิตชั้น 2 และ 3 kanyaratp
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2341
2021-10-19
05:44:59
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 204 ศรืวิจิตร ก๊อกน้ำรั่วมาก น้ำไหลพุ่งไม่หยุด wanlop
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2340
2021-10-18
15:10:23
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB ไฟห้องน้ำส่วนกลางตึก B ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2339
2021-10-18
13:12:03
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น2/หน้าห้อง202 โคมไฟซาลาเปล ไม่ติด จำนวน2โคม สาเหตุ : ช๊อตขาดจากอายุการใช้งาน หมายเหตุ :เข้าดำเนินได้ในวันทำการ ทั้งวัน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2338
2021-10-18
11:31:27
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง สายชำระรั่วห้องนำ้หญิง ห้องที่2อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2337
2021-10-18
10:02:00
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ไฟทางเดินชั้น8 ไม่ติด ไฟหลังห้องแม่บ้านกับตรงถังบำบัดไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2336
2021-10-18
08:09:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 807 ไฟเปิดไม่ติด น่าจะเป็นเพราะ มด เข้าไปในสวิตช์ไฟ sapsatree
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2335
2021-10-17
08:32:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A กัลยาณมิตร ห้อง 707 ชักโครกชำรุด กดน้ำไม่ลงค่ะ patittas
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2334
2021-10-15
08:24:02
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องอาจารย์หมอ ไฟหลอดกลมไม่ติด4ดวง ห้องอาจารย์หมอชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2333
2021-10-14
16:58:48
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างถนนหน้าอาคารเรียนรวม-แยกร้าน 7-11 รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2332
2021-10-14
16:57:23
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างถนนเส้นหน้าอาคารพื้นฐาน-แยกเตาเผา และไฟ รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2331
2021-10-12
11:37:06
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร กัลยาณมิตร ห้อง 201 หลอดไฟฟ้าช๊อต ต้องการเปลี่ยนครับ ซื้อหลอดไฟอุปกรณ์แล้ว gs641150047
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2330
2021-10-12
10:11:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ แอร์เสีย anataporn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2329
2021-10-11
07:48:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร มอบความดี 2/205 ก๊อกน้ำเปิดไม่ได้ engporn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2328
2021-10-11
07:44:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนา ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง หน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2327
2021-10-10
08:59:07
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารโรงผลิตประปา โคมไฟในห้องทำงาน ชำรุด ล่วงตกลงมา (อันตราย) panatchakorn
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2326
2021-10-08
13:59:33
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ระเบียงห้อง A204 ท่อน้ำทิ้งบริเวณระเบียงห้อง 204 รั่ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2325
2021-10-08
09:53:23
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้าตึก A ฐานวางถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าตึกA แตกชำรุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2324
2021-10-08
09:28:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ทางขึ้นไปชั้น2 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง ตรงบันไดทางขึ้นชั้น2ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2323
2021-10-08
09:07:05
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องมติธรรม แจ้งซ่อมค่ะห้องประชุมมติทำแอร์ตัวที่ 1 น้ำยาแอร์หยดค่ะ 0928403827 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2322
2021-10-08
08:23:03
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น4ห้อง4=6 แอร์ไม่เย็น sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2321
2021-10-07
16:23:54
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น4/ห้อง403,407,408 กระจกบานประตู้ห้องเรียน กาวซิลิโคนที่ยึดตามขอบกระจกเสื่อมสภาพ กระจกยึดวงกบหลวม สาเหตุ : เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2320
2021-10-07
13:52:36
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.เครื่องปรับอากาศน้ำหยด 1 เครื่อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2319
2021-10-07
13:51:21
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.หลอดไฟกลม ไม่ติด 2 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2318
2021-10-07
07:18:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ชั้น 6 ห้อง 601 - แผ่นกระเบื้องยางร่อนออกจากพื้น - หินอ่อนและปูนบริเวณซิ้งล้างหน้าในห้องน้ำมีรอยร้าวและมีเศษปูนตก wilaiwanpa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2317
2021-10-07
07:14:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก A น้ำไม่ไหล wilaiwanpa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2316
2021-10-06
15:34:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร (อาคารซี) ห้อง 207 ก็อกน้ำบริเวณที่ล้างจานด้านนอก ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากน้ำรั่วค่ะ wilawon
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2315
2021-10-06
13:36:17
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร หอพัก หอ B ชั้น4 ห้อง408 ไฟห้องตรงกลาง ห้องโถงกลางไม่ติด ซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนแล้วก็ไม่ติด pipatt
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2314
2021-10-06
09:19:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 1 ห้อง105 (ห้องประชาสัมพันธ์) มู่ลี่ภายในห้องสำนักงานชำรุด หลุดออกจากจุดยึด waruneesi
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2313
2021-10-06
08:31:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด2ดวง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2312
2021-10-06
08:21:01
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิง ห้องที่2 น้ำไหลไม่หยุด ห้องที่3สายชำระรั่ว phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2311
2021-10-05
17:59:49
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5/โถงทางเดิน/ติดหน้าห้อง508 สายpeน้ำดีเข้าถังชำรุดและรางเก็บสายไฟ สาเหตุ:ตู้น้ำเย็นถูกลมพายุพัดทำให้สายpeขาด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2310
2021-10-05
15:09:25
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำอาจารย์ 1.โถปัสสาวะ น้ำไหลเบา pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2309
2021-10-05
15:04:48
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.เครื่องปรับอากาศไม่เย็น จำนวน 4 เครื่อง หมายเลข 300000033901,300000033905,300000033906,300000033909 pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2308
2021-10-05
15:02:05
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1.ลูกบิตประตูห้องน้ำชำรุด 1 ลูก pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2307
2021-10-05
15:00:56
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ทางเดินเข้าห้องน้ำ 1.หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดเกลียวแสงสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2306
2021-10-05
10:05:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C207 ทาสีปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2303
2021-10-04
08:42:29
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโสรชั้น3ห้อง314 นํ้ารั่วห้อง314 sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2302
2021-10-04
08:39:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด2ดวง อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2301
2021-10-01
12:27:55
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ชั้น 2 ห้อง 207 ชักโครกเสีย กดน้ำไม่ได้ chirach
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2300
2021-09-30
11:36:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ ทางเดินคอปเวอร์เวย์หน้าหอพักแพทย์-สะพานหอพักนิสิต รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2299
2021-09-30
08:53:46
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง 1.ป้ายรูปวิวหลุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2298
2021-09-30
08:51:18
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำอาจารย์ 1.สต๊อป วาล์ว ชำรุด 1 ตัว นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2297
2021-09-29
16:07:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นด้านหลังมหาวิทยาลัย ไฟส่องสว่างถนนเส้นด้านหลังมหาวิทยาลัยไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2296
2021-09-29
15:16:23
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้อง113/ชั้น1/ห้องครัว/สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ น้ำใต้อ่างล้างมือแนวขอบกระเบื้องรั่วซึม สาเหตุ : ชำรุดโดยไม่ทราบสาเหตุ (เข้าดำเนินการแจ้งวัน/เวลา ให้ทราบก่อนล่วงหน้าด้วยครับ) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2295
2021-09-27
14:14:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้อง401 หลอดไฟยาวห้อง401ตึกอํานวยการชั้น4คะขาด ทั้งหมด14ดวงคะ0638485478 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2294
2021-09-27
13:51:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องน้ำชาย หลอดไฟกลมห้องนํ้าชายตึกอํานวยการชั้น4ขาด1ดวงคะ0638485478 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2293
2021-09-27
11:56:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 816 (อาคารกัลณยมิตร) ประตูหน้าห้องหลุด นางสาคร สกุลดี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2292
2021-09-23
14:53:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีจิตร ห้อง 201 ชั้น 2 (ห้องนายวิริยะ สูฝน) ไฟส่องสว่างภายในห้องไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2291
2021-09-23
14:42:48
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำอาจารย์ 1.ท่อน้ำทิ่งอ่างล้างมือชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2290
2021-09-23
14:41:36
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องปั๊มน้ำ 1.ปั๊มน้ำมีน้ำรั่วออกมา ตัวที่ 3 นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2289
2021-09-23
12:08:18
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง ห้อง2/501 เปลี่ยนสายฉีดชำระ อะไหล่ฝากเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2288
2021-09-23
11:19:42
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น5/ห้อง503 แอร์ หมายเลข 4120-001-013 สาเหตุ : น้ำแอร์รั่วที่ตัวเครื่อง นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2287
2021-09-22
21:48:41
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 หน้าห้อง 103 ตู้น้ำเย็น หมายเลข 440000003595 สาเหตุ : ใส้กรองอุดตัน น้ำไม่ไหล นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2286
2021-09-21
12:00:07
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2285
2021-09-21
08:33:44
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก C ไฟหน้าตึก C ไม่ติด1หลอด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2284
2021-09-21
07:57:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไฟส่องสว่างตามจุดประตูและด่านดับ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2283
2021-09-20
13:08:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ลานจอดรถ ไฟลานจอด อำนวยการไม่ติดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2282
2021-09-20
11:35:13
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง ท่อแตก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2281
2021-09-19
15:09:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารโรงผลิตประปา -แอร์ตัวใหญ่ 1 ตัว ในห้องทำงาน ตัน (คอยน์ร้อนตัน) ระบายอากาศไม่ได้ -แอร์ ตัวเล็ก 2 ตัว ในห้องทำงานเล็ก มีกลิ่นเหม็น (ก่อนหน้านี้มีเสียงพรึ่บๆ เหมือนไฟช้อตอะไรไม่แน่ใจ) นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2280
2021-09-19
07:55:01
ซ่อมแซม : อื่นๆ แยกคณะเภสัชศาสตร์ ไฟส่องสว่างบริเวณแยกมุมระหว่างเต็นท์หน้าคณะเภสัชศาสตร์ไม่ติด จำนวน 4 ดวง รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2279
2021-09-17
16:24:05
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องที่1 ห้องรองชั้น6 แอร์มีลมออกแต่ไม่เย็น1ตัว ห้องที่1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2278
2021-09-17
06:39:18
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง หลังที่ 2 น้ำไม่ไหลทั้งตึก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2275
2021-09-16
16:31:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ก๊อกน้ำำ​ห้องน้ำ ชั้น​6​ห้อง​​606​ ผศ.สุคนธ์ วรรธนะอมร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2274
2021-09-16
15:17:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องอาบน้ำรอง ไฟห้องอาบน้ำห้องรอง ไม่ติดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2273
2021-09-15
09:22:26
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ด้านข้างอาคารอำนวยการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2272
2021-09-14
13:24:20
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต/ลานจอดรด ท่อรดน้ำต้นไม้หัก ท่อพีวีซี นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2271
2021-09-14
08:50:09
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ตึกA ไฟทางเดินส่วนกลางไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2270
2021-09-14
08:36:33
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3ห้อง318 ราวผ้าม่านหลุด1ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2269
2021-09-13
16:44:08
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น 1 ห้อง 102 1.เครื่องปรับอากาศไม่เย็น จำนวน 2 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2268
2021-09-13
16:00:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น4ห้อง5=11 ชักโคลกนํ้ารั่วตรงลูกยาง สายชำระพัง ชั้น4 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2267
2021-09-13
14:42:34
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง สายชำระรั่ว อำนวยการชั้น1 ห้องนำ้หญิงห้องที่2 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2266
2021-09-13
09:28:15
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ตึกA มีน้ำรั่วซึมไหลออกจะท่อน้ำทิ้ง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2265
2021-09-13
09:24:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ชั้น 4 ห้อง 401 ฝ้าเพดานในห้องน้ำเปิดออกหลายแผ่นมันไม่เสมอกัน ทำให้เห็นไปถึงหลังคาบนอาคาร และเสี่ยงต่อการที่แผ่นฝ้าจะร่วงใส่หัว จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยหาอะไรมายึดให้อยู่และไม่มีช่องว่างด้วยค่ะ มันเป็นหลายครั้งแล้ว ถ้าไม่ยึดให้มันอยู่ แล้วถ้าเปิดอีกก็ต้องตามช่างมาซ่อมแบบนี้ทุกครั้งไปซึ่งเป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุค่ะ ขอบคุณค่ะ น.ส.โชติรส ปั้นตระกูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2264
2021-09-10
14:19:03
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สาย สัญญานระบบประตู ชำรุด นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2263
2021-09-10
13:45:58
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101 1.เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2262
2021-09-09
15:48:46
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2 ห้อง210 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TAZAKI จำนวน2เครื่อง 1.เครื่องที่ 1 (ตัวที่1) สาเหตุ : น้ำรั่วที่คอล์ยเย็น 2.เครื่องที่ 2 (ตัวที่4) สาเหตุ : แผงควบคุมไฟโชว์ตลอด เปิด-ปิด ไม่ทำงาน (เข้าดำเนินการซ่อมได้ทุกวันเวลาทำการ) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2261
2021-09-09
08:30:52
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องมติธรรม ปลั๊กไฟเสียบไม่ติดห้องประชุม นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2260
2021-09-08
17:58:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A707 ชักโครก กดน้ำแล้วน้ำไม่ไหลออกมา น.ส.ศุภลักษณ์ ฉายากุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2259
2021-09-08
11:25:46
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5 ห้อง507 แอร์น้ำรั่ว หมายเลข 4120-001-055 นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2258
2021-09-08
08:45:59
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ตึกA หลังคาดาดฟ้าตึกA ตกหล่น รบกวนทีมช่างประเมินหน้างาน ว่าควรดำเนินการอย่างไร ods00165
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2257
2021-09-08
08:45:38
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ตึกA หลังคาดาดฟ้าตึกA ตกหล่น รบกวนทีมช่างประเมินหน้างาน ว่าควรดำเนินการอย่างไร ods00165
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2256
2021-09-08
08:40:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องสุขภาวะ น้ำยาแอร์หยดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2255
2021-09-07
10:07:42
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องงานสาธารณูปโภค มีน้ำหยดมาจากเครื่องปรับอากาศ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2254
2021-09-07
09:07:09
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าลิฟต์ ไฟหลอดกลมไม่ติด 1 ดวงอำนวยการชั้น 1 หน้าลิฟท์ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2253
2021-09-06
17:01:03
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น3 ระหว่างชั้น ห้อง205 ท่อระบายน้ำอุดตันระเบียงขั้น3 น้ำรั่วลงมาห้อง205 นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2252
2021-09-06
16:55:25
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5 หลังห้อง507 ท่อน้ำทิ้งแอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งท่อระบายน้ำทิ้งทำให้น้ำขังแนวระเบียง ขนาดท่อPVC 6 หุน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2250
2021-09-06
15:09:29
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2ห้อง201 หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด (ชนิดหลอดยาวแสงขาว) จำนวน 4 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2249
2021-09-06
12:22:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลม ไม่ติด3ดวง อำนวยการชั้น1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2248
2021-09-06
12:18:23
เปลี่ยน : อาคารอำนวยการ ห้องงานการเงินส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1 อาคารอำน สายโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเบอร์ 21061 ถูกหนูกัดจึงขอเบิกสายโทรศัพท์เพื่อใช้งาน (ในระหว่างรอให้บริษัทกัดจัดหนูนำมาเปลี่ยนให้) น.ส.จีราวรรณ อยู่สุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2247
2021-09-06
10:47:29
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเรือนไทยฯ และไฟถนนหน้าอาคารเรียนรว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2246
2021-09-06
08:38:44
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำอาจารย์ 1.หลอดไฟไม่ติด 1 โคม (แสงสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2245
2021-09-06
08:35:00
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2244
2021-09-01
08:34:04
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ซ่อมมุ้งลวด (ขึงใหม่)​ ขาด น.ส.น้ำเงิน เฉลียวพจน์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2243
2021-08-31
10:15:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกC ประตูหน้าตึกชำรุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2242
2021-08-31
08:56:00
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3ห้อง306,307,311,313 แอร์ไม่เย็น. 3ห้อง ไฟเสีย1หลอด 1ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2241
2021-08-30
21:08:11
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารหอพระ ท่อน้ำบริเวณอาคารหอพระ แตกหัก น.ส.วารุณี สิรินทร์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2240
2021-08-30
11:05:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ เรือนไทย ฝ้าพังลงมา นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2239
2021-08-30
11:04:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพระ ท่อน้ำที่หอพระหัก 1จุด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2237
2021-08-29
09:16:48
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น4 ประตูกระจกใหญ่ออกระเบียงหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2236
2021-08-28
17:34:39
อื่นๆ : หอพักบุคลากร หอจิตรอารี สถาพน้ำที่หอจิตรอารี วันที่ 28 สค 64 พยายามเปิดทิ้งไว้ 5 ชั่วโมง เททิ้ง 10 กว่ารอบค่ะ ไม่สามารถใสได้เลยค่ะ น่าจะเป็นทั้งหอ จึงไม่ได้ระบุห้องมาให้ค่ะ เพียงขอแจ้งเพื่อทราบและช่วยดำเนินการต่อไปค่ะ ขอยคุณค่ะ น.ส.นัยนา ตั้งใจดี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2235
2021-08-27
14:08:03
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องพัสดุ ไฟหลอดกลมหน้าห้องพัสดุไม่ติด 2 หลอดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2234
2021-08-27
13:10:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B 304 ทาสีปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2233
2021-08-26
23:51:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างตามเส้นถนนดับเป็นแนวยาว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2232
2021-08-26
23:50:30
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ไฟส่องสว่างเส้นถนนดับเป็นแนวยาว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2231
2021-08-26
18:30:07
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้1ห้องการจัดการขยะ แอร์มีแต่ลม ไม่มีความเย็นออกจากตัวแอร์ น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2230
2021-08-26
10:29:52
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 102 1.ปลั๊กไฟชำรุด 1 จุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2229
2021-08-26
10:15:58
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5ห้อง507 กระเบื้องชำรุด และขอบยาแนวขนาด8x8 จำนวน5แผ่น นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2228
2021-08-26
09:22:57
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 511 ระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้บริเวณเคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติการ นางชัยรัมภา พ่วงศิริ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2227
2021-08-26
08:32:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูศูนย์การแพทย์ฯ ไฟสปอร์ตไลท์ที่ประตูศูนย์การแพทย์ฯ ไม่ติด 2 ดวง (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2225
2021-08-25
15:00:26
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น3 ห้อง 307 ห้องน้ำหญิง ลูกบอลในชักโครกชำรุด และโถปัสสาวะน้ำไหลไม่ค่อยลง นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2223
2021-08-25
08:01:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกฺB B205 B305 B306 น้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2222
2021-08-24
11:25:48
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ตรงตู้ส่งเอกสาร ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2221
2021-08-23
15:03:03
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ห้องงานสนาม แอร์ตันขอความอนุเคาะห์ล้างแอร์ห้องงานสนามจำนวน 1 เครื่อง นายสมพร สุขเวทกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2220
2021-08-23
12:27:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร คอนโด A ห้อง 812 หัวก๊อกที่เป็นหัวหมุนเพื่อเปิดน้ำของฝักบัวอาบน้ำในห้องน้ำเสีย wilawon
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2219
2021-08-23
11:07:17
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงผลิตน้ำประปา แจ้งล้างแอร์ แอร์ตัน(คอยร้อน) นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2218
2021-08-23
09:15:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านสามหลัง ตึก2 2/501 น้ำไหลช้า ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2217
2021-08-23
08:45:40
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารวโมสรชั้น3ห้อง301 แอไม่เย็นห้อง301 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2216
2021-08-23
08:29:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลานจอดรถตึกA ไฟลานจอดตึกA ไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2215
2021-08-20
10:56:05
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น1 ห้องพยาบาล 1.เครื่องปรับอากาศห้องพยาบาลชำรุด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2214
2021-08-20
10:50:12
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 กระจกผนังแตก, กระเบื้องพื่้นดีดแตก หน้าห้องนิสิต น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2213
2021-08-20
10:09:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเรือนไทยฯ ไฟเสาสูงไม่ติด (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2212
2021-08-18
14:19:44
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน ชั้น 3 ก๊อกน้ำเครื่องกรองน้ำติดผนัง ขนาด 4หุนแบบโลหะ ชำรุด 1 รายการ (สาเหตุ :ชำรุดจากอายุการใช้งาน) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2211
2021-08-17
10:23:25
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องเจ้าหน้าที่พัสดุ โทรศัพท์หมายเลจ 21030 / 21034 ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้น Out of service นายนฤชล นิ่มชัยสกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2210
2021-08-16
10:18:47
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น4. ห้อง3 นํ้าแอร์หยด ห้อง3 ชั้น4 1ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2209
2021-08-16
08:27:30
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดยาวเสีย1หลอด ในห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2208
2021-08-14
12:38:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร หอพักจิตอารี ชั้น4 ห้อง408 หลังจากทำการเปลี่ยนก๊อกน้ำไปมีน้ำซึมเข้าบริเวณกำแพงในด้านเดียวกับที่เปลี่ยนก๊อกน้ำมาอีกฝั่งหนึ่ง ตรงกับจุดนอนในห้องนอน อ.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2207
2021-08-12
14:44:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี (คอนโด B) ชั้น 4 ห้อง 401 เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจานเนื่องจากน้ำหยดไม่ยอมหยุด น.ส.โชติรส ปั้นตระกูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2206
2021-08-12
14:30:34
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร หอพักจิตอารี ชั้น4 ห้อง408 เปลี่ยนก๊อกน้ำ บริเวณอ่างล้างจาน อ.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2205
2021-08-11
14:50:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง แอร์ไม่เย็น3ตัวหน้าห้องส่วนพัฒาความยั่งยืน ชั้น1 อำนวยการ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2204
2021-08-11
09:16:30
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิงห้องสุดท้ายไม่มีลูกลอย ไม่มีสายน้ำ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2203
2021-08-11
09:11:50
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2/ห้องน้ำชาย อ่างล้างหน้าน้ำไหลช้า และ ใต้อ่างไม่มีสาย นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2202
2021-08-11
09:07:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง อ่างล้างมือน้ำไหลช้า นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2201
2021-08-11
08:34:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร​ ชั้น6ห้อง604 ก๊อกน้ำหลังห้องซึม น.ส.น้ำเงิน เฉลียวพจน์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2200
2021-08-11
07:31:17
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง หลัง1 ท่อน้ำบ้าน3หลัง แตก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2199
2021-08-10
16:24:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกC c306 น้ำไหลช้า ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2198
2021-08-10
14:52:11
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น1 lobby 1.เครื่องปรับอากาศน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2197
2021-08-10
14:39:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น2 ห้องนํ้าหญิง ชักโครกกดไม่ลง2ห้อง สายชําระพัง1ห้อง ห้องนํ้าหญิง นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2196
2021-08-10
10:32:24
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ทางเข้าห้องน้ำ 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด(หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2195
2021-08-10
09:35:35
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน โทรศัพย์ไม่มีสัญญาน น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2194
2021-08-09
09:38:28
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น4ห้อง9=5 นํ้าแอร์หยดห้อง5=9ชั้น4 2ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2193
2021-08-09
08:44:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB ชั้น1 ฝ้าห้องน้ำตึกB ชั้น1 ตกลงมาแตก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2192
2021-08-09
08:36:43
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกC ชั้น1 มีน้ำรั่วซึมตลอดเวลา ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2191
2021-08-06
14:54:05
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องอาจารย์ วรพล แอร์ห้องทำงานอาจารย์วรพล มีอาการติดๆ ดับๆ นายวชิรศักดิ์ เกตุโสระ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2190
2021-08-06
13:33:52
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องปฏิบัติงานการวิจัย หลอดไฟยาวไม่ติดคะ 3 ดวงงาน นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2189
2021-08-06
10:26:09
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำอาจารย์ 1.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2188
2021-08-06
10:24:19
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 1.ลูกลอยตู้น้ำดื่มชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2187
2021-08-06
08:15:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องสุขภาวะ แอร์ชั้น 3 อาคารอำนวยการห้องสุขภาวะเปิดไม่ติดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2186
2021-08-05
19:14:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 401 ชั้น 4 ในห้องน้ำ ฝ้าห้องน้ำล่วงออกมาเนื่องด้วยลมพายุ น.ส.โชติรส ปั้นตระกูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2185
2021-08-05
09:01:49
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 swu lobby 1.เครื่องปรับอากาศไม่เย็น จำนวน 4 เครื่อง หมายเลข 300000033901,300000033905,300000033906,300000033909 นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2184
2021-08-04
08:51:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง ที่กดชักโครก กดนำ้ไม่ได้ 1ห้อง ห้องนำ้หญิง อำนวยการชั้น1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2183
2021-08-03
10:23:30
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องไปรษณีย์ น้ำซึมออกจากฝาผนังค่ะตึกอำนวยการชั้น 1 หน้าห้องไปรษณีย์ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2180
2021-08-02
08:08:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารมอบความดี ชั้น 4 ห้อง 3/405 อ่างล้างหน้าหล่นลงมาแตก น.ส.ขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2177
2021-08-01
08:12:00
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องน้ำ สายฉีดชำระห้องน้ำอาคารอำนวยการชั้น 6 ห้องที่ 3 น้ำซึมออกค่ะสายฉีดชำระห้องน้ำ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2176
2021-07-31
07:20:17
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB น้ำล้นแทงค์น้ำหน้าตึกB ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2175
2021-07-30
13:45:09
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องพัสดุ สาย LAN เครื่องปริ้นขาด น.ส.อณัทภรณ์ สดีเดช
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2174
2021-07-30
11:36:57
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องน้ำชาย ชั้น1 ตึกA โถปัสวะห้องน้ำชายตึกAรั่ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2173
2021-07-29
16:11:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ไฟเพดานหน้าตึกอาคารไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2172
2021-07-29
08:55:40
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดยาว 1 หลอด) (หลอดเกลียวสีขาว 1 หลอด) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2171
2021-07-27
19:22:57
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1ลานหลังคาจอดรถ หลอดไฟส่องสว่างแนวหลังคาจอดรถขาดจำนวน 2 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2170
2021-07-27
18:16:43
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง204 ลูกประตูระเบียงเปิดไม่ได้ รศ.วัลลภ วีชะรังสรรค์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2169
2021-07-27
09:31:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารศรีวิจิตร(บ้านพักบุคลากร) น้ำไม่ไหลที่ชั้น 4 นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2167
2021-07-27
08:52:25
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A201 ถังพักน้ำชักโครก ชำรุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2166
2021-07-27
08:51:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น4 ตึกC ตึกC ชั้น4 นั้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2165
2021-07-23
15:10:38
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3 ห้องนํ้าหญิง ชักโคลกพังห้องนํ้าหญิงชั้น3 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2164
2021-07-23
10:32:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ บริเวณรอบไป พื้นที่หอพระ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2163
2021-07-22
10:00:23
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3 ห้อง307 แอร์ไม่เย็น ห้อง307ชั้น3 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2162
2021-07-21
11:18:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องการเงิน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1 ฝ้าภายในห้องการเงินเป็นรู สาเหตุน่าจะเกิดจากหนูกัด น.ส.จีราวรรณ อยู่สุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2161
2021-07-20
15:29:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6 /ห้องรอง หนูตายในช่องแอร์ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2160
2021-07-20
13:34:25
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนา หลอดไฟกลมไม่ติด 1 ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2159
2021-07-20
12:50:57
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง206 ตึกซี มีน้ำไหลลงมาจากซิงค์ล้างจาน นางทัศนีญา ทาระคำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2158
2021-07-20
08:57:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง สายชำระห้องน้ำหญิงอาคารอำนวยการชั้น 3 น้ำซึมออกค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2157
2021-07-19
14:55:10
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4 นํ้ารั้วคะตรงที่เครื่องกรองนํ้าตู้เย็นมันรั้วตรงจุดสีนํ้าตาลตรงภาพตึกอํานวยการชั้น4คะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2156
2021-07-19
14:53:26
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ หลอดไฟนิออนยาวขาดหนึ่งดวงคะตึกอํานวยการชั้น4คะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2155
2021-07-19
09:53:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/สัมนาการ แอร์ไม่เย็น 4 ตัว นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2154
2021-07-19
09:19:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A814 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2153
2021-07-19
09:18:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C204 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2152
2021-07-19
09:18:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C403 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2151
2021-07-19
09:17:13
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B407 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2150
2021-07-19
07:09:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนา ไฟรางสีส้มไม่ติด 1 รางหน้าส่วนพัฒนาความยั่งยืนอำนวยการชั้น 1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2149
2021-07-19
07:07:40
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องคนขับรถ ไฟหลอดกลมไม่ติด 2 ดวงชั้น 1 อำนวยการหน้าห้องคนขับรถ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2148
2021-07-18
19:07:18
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5ห้อง508 ประตูปิดไม่สนิทห้อง508 เบื้องต้นตรวจสอบดูพบว่าบานประตูบิดโค้งทำให้ลูกบิดไม่เข้าล๊อค นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2147
2021-07-18
19:03:47
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สนามหญ้าหน้าอาคารติดถนน บอลวาล์วประตูน้ำชำรุด บริเวณสนามหญ้า ขนาด 6 หุน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2146
2021-07-18
19:01:36
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5โถงทางเดิน ชุดกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล่ ใส้กรองอุดตัน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2145
2021-07-17
19:59:36
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 201 อาคารจิตอารี ชั้น 2 ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำชำรุด ทำให้น้ำที่ไหลจากอ่างล้างหน้ารั่วออกมาด้านล่างของอ่าง นายนิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2144
2021-07-17
11:34:17
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกซี ห้อง206 มีน้ำไหลลงมาจากเพดานห้องน้ำ นางทัศนีญา ทาระคำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2137
2021-07-17
11:20:22
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร c 301 มีน้ำหยดลงมาจากแนวท่อน้ำ น.ส.จันทิรา จีนะวงค์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2136
2021-07-16
08:27:26
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง หน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน อำนวยการชั้น1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2135
2021-07-14
16:57:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 แอร์หน้าห้องพัสดุปิดสวิตช์ไม่ได้ 1 ตัวอำนวยการชั้น 1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2134
2021-07-14
10:42:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ติด 2 ดวง (อาคารอำนวยการ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2133
2021-07-13
16:12:35
เปลี่ยน : อาคารอำนวยการ ห้องสาธารณูปโภค ชั้น 3 หลอดไฟดาวไลท์ MR16 เสีย 2 หลอด น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2132
2021-07-13
14:48:46
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำห้องสาธารณูปโภค ชั้น 3 ลูกบิดเสีย จำนวน 1 ตัว ชักโครกน้ำกดไหลน้อย จำนวน 1 ชุด น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2131
2021-07-13
09:56:07
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ลิฟต์โดยสาร 1.ลิฟต์โดยสาร เครื่องที่ 1 ชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2130
2021-07-12
08:27:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B406 ก็อกอ่างล้างจานรั่ว มีอะไหล่แล้ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2129
2021-07-10
14:47:45
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงชั้น4 ถังกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล สาเหตุ : ใส้กรองสกปก หมายเหตุ: เข้าดำเนินการได้ทุกวันทำการ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2127
2021-07-09
08:18:29
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ห้องหัวหน้างาน (คุณจีร มีน้ำรั่วจากแอร์ นายวชิรศักดิ์ เกตุโสระ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2126
2021-07-08
13:32:20
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB/2/204 ท่ออ่างล้างหน้าในห้องน้ำ ตัน นายอนุชา ใจอยู่
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2125
2021-07-08
08:40:19
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น4 ประตูพัง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2124
2021-07-08
08:25:55
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B208 เปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้า มีของแล้ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2123
2021-07-07
13:19:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก สามหลัง หลัง3 ปั้มน้ำไม่ตัด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2122
2021-07-07
10:44:10
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง ฝาท่อ ชำรุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2121
2021-07-06
15:10:17
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สโมสร/ชั้น4/ห้อง10 ถังพักน้ำชักโครกรั่ว นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2120
2021-07-06
15:01:21
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสร/ชั้น4/ห้อง7 น้ำยาแอร์รั่ว นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2119
2021-07-06
13:50:47
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น 3 ล็อก C05 และ C16 ร้าน ชั้น 3 ล็อก C05 และ C16 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2118
2021-07-06
12:13:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องพัสดุ แอร์ตรงห้องพัสดุน้ำหยดไหลไม่หยุดเปิดไม่ได้ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2117
2021-07-06
10:48:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4 สายเครื่องกรองนํ้าตึกอํานวยการชั้น4 หลุดคะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2116
2021-07-06
09:57:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C305 เปลี่ยนฝักบัว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2115
2021-07-06
08:57:15
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง แอร์อำนวยการชั้น1 แอร์ทำงานแต่ไม่เย็น ไม่มีลมออกมา 4ตัว นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2114
2021-07-05
21:47:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร สวิตซ์ไฟฟ้าห้องโถง ชั้น 3 ห้อง 305 สวิตซ์ไฟฟ้าห้องโถง ห้อง 305 ชั้น 3 ปิดไฟไม่ได้ รศ.ชุติมา วีรนิชพงศ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2113
2021-07-05
14:57:56
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องงานสาธารณูปโภค ขอให้ติดตั้งสายโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 1 หมายเลข น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2112
2021-07-04
10:32:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/202 วาลวน้ำหน้าห้อง นายยุทธศักดิ์ เปมะวิภาต
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2111
2021-07-02
08:21:43
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ แอร์บริเวณห้องธุรการ/ห้องหัวหน้าส่วนและห้องพัสดุ ไ แอร์บริเวณห้องธุรการ/ห้องหัวหน้าส่วนและห้องพัสดุ ไม่ติด (ไฟไม่เข้า) มาซ่อมด่วนครับ นายภาสกร วรดิษฐกรกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2110
2021-07-01
17:05:34
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้อง 407 ชั้น 4 รบกวนติดบอร์ด ผนังปูน ห้อง 407 จำนวน 1 จุดครับ นายนิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2109
2021-07-01
11:11:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B403 ทาสีปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2108
2021-07-01
11:10:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง 3/505 เปลี่ยนมิตเตอร์ เบิกที่หญิง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2107
2021-07-01
11:09:41
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B406 เปลี่ยนหลอดไฟ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2106
2021-07-01
10:50:54
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ตรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2105
2021-07-01
10:49:33
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 1.ชักโครกมีน้ำไหลตลอด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2104
2021-07-01
10:44:16
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 504,505 1.ตรวจสอบฝ้าเพดานชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2103
2021-07-01
10:42:49
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 501 1.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 300000021999 มีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2102
2021-07-01
10:41:19
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำอาจารย์ 1.มีน้ำหยดมาจากฝ้าเพดาน นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2101
2021-07-01
10:40:27
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 1.เครื่องกรองน้ำน้ำดื่ม หมายเลข 440000003543 น้ำไม่ไหล นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2100
2021-07-01
10:38:53
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 รอบอาคาร 1.หลอดไฟทรงกระบอก ไม่ติด 7 หลอด (หลอดเกลียวสีส้ม) 2.หลอดไฟ หลอดยาว ไม่ติด 1 หลอด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2099
2021-07-01
10:34:45
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ 1.หลอดไฟ ไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2098
2021-07-01
08:09:38
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ แอร์ในพื้นที่ใช้งานบริเวณ ชั้น 1 ห้องธุรการส่วนกลา แอร์ในพื้นที่ใช้งานบริเวณ ชั้น 1 ห้องธุรการส่วนกลาง / ห้องพัสดุ /ห้องหัวหน้าส่วนงาน / ห้องอาจารย์หมอ ไม่ติด 4 ตัว ใช้งานไม่ได้.. นายภาสกร วรดิษฐกรกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2097
2021-07-01
06:38:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการ ไฟส่องสว่างบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการไม่ติด จำนวน 12 ต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2096
2021-06-29
09:58:06
อื่นๆ : อาคารอำนวยการ ชั้น6 น้ำประปามีสีดำ และไม่สะอาด น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2095
2021-06-29
09:49:48
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 /ห้องการคลัง น้ำแอร์รั่วในห้องการคลัง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2094
2021-06-29
09:48:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องน้ำหญิง ไฟในห้องน้ำหญิงขาด 1 ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2093
2021-06-29
09:20:08
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สำนักงานชั้น 1 แผงวงจร ควบคุมการทำงานระบบแอร์ ปรับอากาศชำรุด นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2092
2021-06-29
09:18:40
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องทำงานส่วนกิจการนิสิต ก๊อกน้ำ(ซิ๊งค์ล้างจาน) ในที่ทำงาน น้ำไม่ไหลและปลั๊กไฟ ตู้เย็นในที่ทำงาน (ซีอต) น.ส.จุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2091
2021-06-29
07:29:47
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1ด้านหน้าอาคารติดถนน โคมไฟติดผนังรอบอาคาร จุดด้านหน้าติดถนนไฟไม่ติดจำนวน1หลอด หมายเหตุ :เข้าดำเนินการได้ตลอดเวลาทำการ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2090
2021-06-28
08:51:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 1 สำนักงาน แอร์ หน้าห้องการเงินเปิดแล้วไม่มีไฟฟ้าเข้า นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2089
2021-06-25
14:04:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A602 เปลี่ยนมุ้งลวด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2088
2021-06-25
08:37:01
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 หน้าห้อง103 ตู้น้ำเย็น น้ำไม่ไหล สาเหตุ:จากไส้กรองตัน เข้าดำเนินการเปลี่ยนได้ตามวันและเวลาราชการ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2087
2021-06-24
15:17:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง แอร์ชั้น1อำนวยการ นำ้หยด 1ตัว หน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2086
2021-06-24
15:14:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง ไฟหลอดกลมไม่ติด 1 ดวงหน้าห้องน้ำหญิงชั้น 1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2085
2021-06-24
14:05:21
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น 1 ห้องเรียนบรรยาย ห้อง 105 เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-090 สาเหตุ : สวิตช์ควบคุมแอร์ชำรุด หมายเหตุ : เข้าดำเนินการได้ตลอดตามวันและเวลาราชการ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2084
2021-06-24
13:48:54
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 บริเวณรอบอาคารด้านนอก หลอดไฟส่องสว่างหลอดนีออนแสงขาว ไม่ติดจำนวน 2 หลอด หมายเหตุ : สะดวกให้เข้าดำเนินการตรวจเช็คหรือเปลี่ยนได้ตามวันและเวลาราชการ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2083
2021-06-24
08:47:57
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 1 แอร เปิดไม่ติด น.ส.นิสาชล ชูวัจนะ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2082
2021-06-22
21:03:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 807 อาคารกัลยาณมิตร ซ่อมก๊อกน้ำล้างหน้า อ.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2081
2021-06-22
21:02:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 807 อาคารกัลยาณมิตร ซ่อมก๊อกน้ำล้างหน้า อ.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2080
2021-06-22
13:16:30
ซ่อมแซม : อื่นๆ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ฯ (ศูนย์วิจัย 1) เสาไฟฟ้าข้ โคมไฟที่เสาไฟฟ้าข้างโรงเรือนต้นไม้ไฟไม่ติด น.ส.ดวงรัตน์ แพงไทย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2079
2021-06-22
08:24:49
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 502 เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องนอน น.ส.จุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2078
2021-06-21
14:20:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้อง 405 ชั้น 4 เบร็คเกอร์ไฟฟ้าตัด ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าตามปลั๊กไฟฟ้าได้ นายนิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2077
2021-06-21
14:14:32
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำชาย 1.สต็อปวาล์ว ชำรุด 3 ตัว 2.สายน้ำดี ชำรุด 3 เส้น นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2076
2021-06-18
09:18:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง 1/205 สายน้ำดีขาด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2075
2021-06-17
13:26:00
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต ลิฟท์ค้างกดไม่ขึ้น น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2074
2021-06-17
13:24:48
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต น้ำไม่ไหลทั้งอาคาร น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2073
2021-06-17
11:28:21
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 หนูกัดสายโทรศัพย์เบอร์21053 โต๊ะนางสาววัฒนา ลิ้มสอน น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2072
2021-06-15
10:09:47
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงผลิตประปา เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน 1 เครื่อง(เปิดไม่ติด) นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2071
2021-06-15
10:05:46
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำอาจารย์ 1.อ่างล้างมือตัน นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2070
2021-06-15
10:04:36
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1.โถปัสสาวะ มีน้ำไหลตลอด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2069
2021-06-14
10:45:05
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ซิ้งล้างจาน/ชั้น 3/ห้อง 304/อาคารศรีวิจิตร (คอนโดซ ท่อก็อกน้ำตรงซิ้งค์ล้างจานห้องรั่ว มีน้ำหยดตลอดเวลารั่วลงไปชั้น 2 อ.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2068
2021-06-14
09:49:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องพัสดุ แอร์ห้องโถงหน้าห้องพัสดุน้ำไหลเปิดไม่ได้ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2067
2021-06-10
22:03:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A ห้อง 815 น้ำไหลในชักโครกตลอดเวลา สายชำระน้ำรั่วตลอด ก๊อกน้ำเป็นสนิม ปิดไม่ได้ ตัวยึดฝักบัวแตก ผศ.ทวีชัย อวยพรกชกร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2066
2021-06-10
21:10:44
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกกัลยาณมิตร ห้อง 406 สายชำระหัก ได้ซื้ออะไหล่เตรียมไว้แล้ว น.ส.สุภกร ทวกอ่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2065
2021-06-10
10:13:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด 1 ดวง หน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2064
2021-06-10
08:31:25
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวจการ/ชั้น1/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติด 2 ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2063
2021-06-09
13:19:24
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B306 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2062
2021-05-31
12:41:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเรือนไทย กระจกร้าว น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2061
2021-05-31
10:21:14
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ข้างหลังตึก ท่อน้ำหลังตึกหลุด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2060
2021-05-31
10:19:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง น้ำแอร์หยด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2059
2021-05-27
16:35:25
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องผู้ช่วยอธิการบดี ดุจเดือน สีละมาด แอร์เสีย น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2058
2021-05-27
16:16:40
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 102 1.ตรวจเช็คปลั๊กไฟ ด้านหน้าเวที 1 จุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2057
2021-05-27
13:52:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารซี ห้อง 205 ปลั๊กไฟชำรุด มีรอยไหม้ น.ส.ธนภร พึ่งพาพงศ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2056
2021-05-27
13:45:50
เปลี่ยน : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำชายชั้น2 สายฉีดชำระชำรุดใช้งานไม่ใด้ นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2055
2021-05-27
09:47:21
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 500 1.เครื่องปรับอากาศ เปิดแล้วตัดดับไป 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2054
2021-05-27
09:44:30
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง 1.อ่างล้างมือน้ำไหลเบา 1 อ่าง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2053
2021-05-27
09:42:08
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 1.อ่างล้างมือน้ำไหลเบา 1 อ่าง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2052
2021-05-27
09:41:11
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1.สายฉีดชำระน้ำไหลเบา 1 ห้อง 2.อ่างล้างมือน้ำไหลเบา 1 อ่าง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2051
2021-05-27
09:39:49
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องพยาบาล 1.สวิตช์กด ปิด-เปิดไฟเสีย 1 จุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2050
2021-05-27
09:37:35
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1.สายฉีดชำระน้ำไหลเบา 1 ห้อง 2.อ่างล้างมือน้ำไหลเบา 1 อ่าง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2049
2021-05-27
08:50:45
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ไฟพวงด้านหลัง ไฟพวงชำรุดด้านหลังอาคาร นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2048
2021-05-27
08:48:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2047
2021-05-27
08:38:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B301,B402 ถอดมิตเตอร์ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2046
2021-05-27
08:38:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C207 ถอดมิตเตอร์ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2045
2021-05-27
08:37:53
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A402 ถอดมิตเตอร์ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2044
2021-05-27
08:36:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B204 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2043
2021-05-27
08:36:17
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A303 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2042
2021-05-27
08:35:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C305 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2041
2021-05-27
08:34:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C201 เปลี่ยนลูกบิดห้องน้ำ เบิกที่หญิง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2040
2021-05-27
06:30:00
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 506 1.ท่อน้ำระเบียงตัน 2.ก๊อกน้ำเสีย น.ส.ธวพร สุวรรณเนตร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2039
2021-05-27
06:28:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 506 1.ท่อน้ำระเบียงตัน 2.ก๊อกน้ำเสีย น.ส.ธวพร สุวรรณเนตร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2038
2021-05-25
09:46:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวมชั้น1 หลอดไฟชั้น1หน้าห้องน้ำ นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2037
2021-05-25
08:27:51
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ช้น3ห้องน้ำ ก๊อกอ่างล้างหน้าเสีย2ตัวห้องน้ำชาย1หญิง1 นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2036
2021-05-25
08:25:47
ซ่อมแซม : อื่นๆ -ชุดท่อน้ำทิ้งชำรุด ชำรุดน้ำรั่ว นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2035
2021-05-24
09:22:12
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 - 2 หลอดไฟห้องน้ำหญิงไม่ติด , ลิฟท์ใช้งานไม่ได้, ห้องประชุมชั้น 2 ไฟไม่ติด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2034
2021-05-22
16:16:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น3 ห้องสาธารณูปโภค ประตูล็อกไม่ได้ เหมือนตัวล็อกหลุด กุจแจหมุนไม่ได้ ปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้ น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2033
2021-05-21
13:32:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3ห้องอาบน้ำห้อง1 น้ำไม้ใหลออกตู้น้ำดื่มและไม่ใหลออกฝักบัว นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2032
2021-05-21
09:19:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก A ห้อง 812 ด้ามจับสำหรับหมุนบานเกล็ดด้านหน้าห้อง 2 อัน และ ไม่มีตัวคลิปหนีบมุ้งลวดกันยุงและแมลง ผศ.วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2031
2021-05-21
09:06:18
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก A ห้อง 812 เปลี่ยนลูกบิดประตูหน้าห้อง ผศ.วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2030
2021-05-21
08:33:26
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย หัวฉีดน้ำห้องน้ำชายชั้น1 ไหลไม่หยุด ปิดไม่ได้ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2029
2021-05-20
22:21:23
เปลี่ยน : อาคารอำนวยการ รอบอาคารชัน1 หลอดไฟรอบอาคารไม่ติิด หลายหลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2028
2021-05-20
09:42:31
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น2มติธรรม แอร์น้ำหยด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2027
2021-05-19
17:27:30
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 406 ท่อน้ำในห้องน้ำแตก บริเวรชักโครก น.ส.สุภกร ทวกอ่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2026
2021-05-19
12:52:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องน้ำหญิง สายฉีดชำระรั่วน้ำไหลซึม นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2025
2021-05-19
10:47:05
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 แอร์ห้องสำนักงานไม่เย็น น.ส.วารุณี สิรินทร์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2024
2021-05-19
09:14:28
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น2ห้องมติธรรม แอร์ไม่เย็น3เครื่องน้ำหยด1เครื่อง นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2023
2021-05-19
07:56:42
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องมติธรรม ที่ยึดม่านหลุด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2022
2021-05-19
07:55:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิง สายฉีดห้องน้ำชายน้ำไหลซึมกับวาวห้องน้ำหญิงมีน้ำไหลซึม นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2021
2021-05-18
10:37:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/203 เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหลัง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2020
2021-05-18
10:37:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารหอพักบุคลากรกัลยาณมิตร A ห้อง 503 ชั้น 5 วงกบประตูห้องน้ำบวม ทำให้เวลาเปิด-ปิดประตูห้องน้ำฝืด และมีเสียงดัง น.ส.จีราวรรณ อยู่สุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2019
2021-05-18
08:38:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย สายชำระน้ำไหลไม่หยุดห้องน้ำชาย นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2018
2021-05-18
07:50:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก 3 หลังๆทึ่ 2 ประตูมุ้งลวดหน้า/หลัง นางพรรณา มนัสทวี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2017
2021-05-17
12:13:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น1 ห้อง อาคารสถานที่ เปิดแอร์แล้วลมไม่ออก นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2016
2021-05-17
12:12:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น1 ห้องช่าง แอร์เปิดแล้วลมไม่ออก นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2015
2021-05-17
11:15:18
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 405 1.ลูกบิดประตูชำรุด 1 ลูก นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2014
2021-05-17
11:14:58
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 304 1.ลูกบิดประตูชำรุด 1 ลูก นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2013
2021-05-17
09:49:03
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ทางเดินเข้าห้องน้ำ 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2012
2021-05-17
08:42:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 503 กลิ่นหนูตายในแอร์ เหม็นมาก มีคราบเลือดเเละหนองไหลลงมาจากแอร์ด้วย รบกวนช่วยมาล้างให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณนะคะ น.ส.กรองกาญจน์ มณีรักษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2011
2021-05-14
16:09:20
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง เปลี่ยนหลอดไฟ ชั้น1 บ้านพัก3หลัง หลัง1: 9หลอด หลัง2 : 3 หลอด หลัง3 : 4 หลอด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2010
2021-05-14
11:18:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง ตึก 1 1/305 วาวล์น้ำเสียเปิดไม่ได้ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2009
2021-05-13
16:21:24
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร หอพักจิตอารีย์ (ตึก B) ชั้น 3 ห้อง 304 ประตูห้องน้ำชำรุด ปิดล็อคไม่ได้ และเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ นายวีรวัฒน์ มนัสทวี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2008
2021-05-13
16:11:45
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.หลอดไฟ ไม่ติด 3 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2007
2021-05-13
16:10:40
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ตู้น้ำดื่ม 1.ตู้น้ำดื้มเปิดไม่ติด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2006
2021-05-13
14:01:21
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำ สถานีไฟฟ้า ก็อกน้ำ ขนาด 4 หุน ผุ ขาดจากท่อ แจ้งโดยคุณจิระศักดิ์ เปี่ยมทอง ผู้ปฏิบัติงานช่าง แผนกงานระบบไฟฟ้า น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2005
2021-05-12
13:17:57
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 503 แอร์แขวนตัวในห้องฝั่งซ้าย เวลาเปิดเหมือนมีกลิ่น นก หรือหนูตาย รบกวนให้มาดูด้วย น.ส.กรองกาญจน์ มณีรักษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2004
2021-05-12
10:48:26
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 สำนักงาน 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000021892 ,300000021893 ไม่เย็น นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2003
2021-05-12
09:37:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น5/ห้องน้ำชายกับห้องน้ำอาจารย์ สายฉีดห้องน้ำชายกับห้องน้ำอาจารย์ไหลซึมไม่หยุด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2002
2021-05-11
14:59:44
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น5/ห้องน้ำหญิง สายฉีดซึมไหลนอง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2001
2021-05-11
09:57:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมประตู 05 ไฟสปอร์ทไลท์ บริเวณป้อมประตู 05 หน้ามหาวิทยาลัยไม่ติด จำนวน 1 ดวง แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม โดยคุณมารุต ลายคราม ตำแหน่ง รองหัวหน้าชุด ร.ป.ภ. น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2000
2021-05-10
07:18:25
ซ่อมแซม : อื่นๆ หน้าป้อมประตูกลาง(ไฟแดง) รายละเอียดตามไฟล์แนบ (ไฟสปอร์ตไลท์ที่ป้อมประตูกลางไม่ติด) นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1999
2021-05-07
11:06:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ไฟหลอดกลมไม่ติด 1 ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1998
2021-05-06
10:45:14
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 708 พอดีซื้อที่ฉีดชำระมาแล้ว แต่ติดตั้งไม่เป็น ต้องการให้มาติดตั้งให้ครับ อ.พานิชย์ ยามชื่น
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1997
2021-05-06
10:06:07
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคารพลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย น้ำรั่วจากฝ้าห้องน้ำชายชั้น2 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1996
2021-05-05
15:25:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง หลัง1 1/502 เปลี่ยนฝ้าห้องน้ำ เบิกของที่หญิง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1995
2021-05-05
15:20:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง หลัง3 3/403 ไฟไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1994
2021-05-05
11:41:47
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง น้ำไม่ไหล ตึก3 3/205 ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1993
2021-05-05
10:06:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิงมีน้ำรั่วไหลซึมตลอดเวลา นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1992
2021-05-05
09:14:02
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 402 ก๊อกน้ำไหลไม่หยุด กับท่อน้ำตัน น.ส.สาวิตรี ตรีนาค
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1991
2021-05-03
15:39:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นหน้าอาคารสโมสรถึงหน้าอาคารศูนย์วิจัย1 รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1990
2021-05-03
15:37:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นหน้าอาคารเรียนรวมถึงแยกร้าน 7-11 และถนนหน้า รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1989
2021-05-03
15:36:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นหน้าอาคารเรียนรวมถึงแยกร้าน 7-11 และถนนหน้า รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1988
2021-05-03
09:25:30
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ทางเข้าห้องน้ำ 1.หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1987
2021-05-03
09:24:24
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.หลอดไฟทางเดินด้านหลังอาคารไม่ติด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1986
2021-05-03
08:55:23
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร กัลยาณมิตร/8/811 เปลี่ยนประตูห้องน้ำ อ.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1985
2021-04-30
08:35:24
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ชั้น1 ท่อน้ำทิ้งรั่ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1984
2021-04-30
07:00:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง ท่อน้ำระหว่างตึกCกับบ้าน3หลังแตก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1983
2021-04-29
12:04:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น1 ห้องการจัดเก็บขยะ เครื่องกรองน้ำน้ำรั่ว และขอเปลี่ยนใส้กรองน้ำ1ชุด น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1982
2021-04-29
12:01:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น1 ห้องการจัดเก็บขยะ อ่างล้างหน้าน้ำรั่ว น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1981
2021-04-28
13:19:33
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสรชั้น1ห้องพนักงานเก็บขยะ 1.เครื่องกรองน้ำรั่ว 2.อ่างล้างหน้าในห้องน้ำตัน นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1980
2021-04-27
10:47:07
ซ่อมแซม : อื่นๆ เครื่องเติมอากาศสายไฟช๊อตหอพระ เครื่องเติมอากาศสายไฟชอช๊อต นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1979
2021-04-27
10:34:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ หน้าอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ไฟส่องสว่างเส้นทางบริเวณถนนด้านหน้าคณะเภสัชศาสตร์ ไม่ติด จำนวน 4 ต้น แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม โดยคุณมารุต ลายคราม ตำแหน่งรองหัวหน้าชุด รปภ. น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1978
2021-04-27
10:27:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น8 ตึกA หน้าต่าส่วนกลางหลุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1977
2021-04-27
08:50:05
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ไฟห้องน้ำหญิงกองกิจชั้น2 ไม่ติด2ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1976
2021-04-27
08:21:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6 น้ำรั่วจากแท่งชั้น 6 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1975
2021-04-26
14:41:49
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง หลัง3 ห้อง3/501 เปลี่ยนฝ้า ตรวจสอบรูรั่ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1974
2021-04-26
13:37:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องส่วนการคลัง 1. ฝนตกมีน้ำรั่วจากเครื่องปรับอากาศ 2. ก็อกน้ำอ่างล้างจาน เปิดก็อกแล้วน้ำไหลไม่แรง น.ส.อัจฉรา หมื่นพันธ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1973
2021-04-26
11:14:34
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนด้านหลังมหาลัย ไฟส่องสว่างถนนหลัง หาลัยไม่ติด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1972
2021-04-26
10:30:36
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร​ ชั้น​8​ ห้อง811 กระจกบริเวณระเบียงหลังห้องแตก​ เนื่องจากพายุฝน อ.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1971
2021-04-26
09:39:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงผลิตประปา แอร์เป็นน้ำแข็ง นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1970
2021-04-24
10:04:56
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารกัลยมิตร ชั้น6ห้อง 602 เช็คสวิทไฟและหลอดไฟในห้องพัก อ.ทัศนัย สูงใหญ่
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1969
2021-04-23
10:09:38
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องเสวนา หน้าต่างห้องเสวนา ชั้น2 ปิดไม่ได้ 2 บาน นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1968
2021-04-23
09:14:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น2 ห้องประชุมมติธรรม เบรกเกอร์แอร์เสีย เปิดแอร์ไปสักพักเบรกเกอร์ตัดเอง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1967
2021-04-22
16:04:17
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000021893 ไม่เย็น นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1966
2021-04-22
14:14:18
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000033910 มีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1965
2021-04-22
13:02:33
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร​ ชั้น​ 7​ ห้อง​ 707 ลูกบิดประตูเสีย​ รบกวนเปลี่ยนลูกบิดประตูหน้าห้อง​โถง​ (ซื้อลูกบิดมาให้แล้วค่ะ​ แขวนอยู่ประตูด้านในห้องค่ะ)​ นางชาลินี ทองใบ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1964
2021-04-22
09:30:34
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนา,หน้าห้องพัสดุ ไฟหลอดกลมไม่ติดหน้าห้องส่วนพัฒนากับไฟไม่ติดหน้าห้องพัสดุอย่างละ 1 ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1963
2021-04-22
06:25:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ หน้าประตูกลางถึงวงเวียน ไฟส่องสว่างเกาะกลางถนนตั้งแต่ประตูกลางถึงวงเวียน ไม่ติด(กระพริบ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1962
2021-04-21
14:03:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ หลอดไฟข้างตึกอำนวยการไม่ติด 1 หลอด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1961
2021-04-21
13:25:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต 1.หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด 7 ดวง 2.ชักโครกห้องน้ำหญิงกดน้ำชักโครกไม่ได้ นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1960
2021-04-20
16:13:23
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.หลอดไฟทางเดินหน้าลิฟท์ไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) 2.หลอดไฟทางเข้าห้องน้ำ ไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1959
2021-04-20
14:34:47
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ห้องA205 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1958
2021-04-20
10:07:45
ติดตั้ง : อื่นๆ ถนนเข้า-ออก ข้างสโมสร ขอติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณถนนด้านข้างอาคารสโมสร เนื่องจากบริเวณนี้แสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้หาสิ่งของ ต่าง ๆ ไม่เจอ แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม โดยคุณมารุต ลายคราม รองหัวหน้าชุด รปภ. น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1957
2021-04-20
09:41:03
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลานจอดรถหน้าตึกA ไฟลานจอดรถหน้าตึกAไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1956
2021-04-19
17:42:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลังอาคาร3 ไฟส่วนกลางหน้าห้อง3/404ไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1955
2021-04-19
15:41:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง หลังที่1 ห้อง 1/303 ไฟหลังห้องไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1954
2021-04-19
15:30:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง หลัง2 ห้อง2/405 เปลี่ยนหลอดไฟ เบิกที่หญิง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1953
2021-04-19
14:23:40
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ชั้น 4 ห้อง 403 ไฟห้องโถงเปิดไม่ติด น.ส.ชัชชภา ประทุมศรีขจร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1952
2021-04-19
13:20:43
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องครัวในออฟฟิศ ที่ครอบประตูหลุด 1 อัน นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1951
2021-04-19
11:39:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง สายชำระรั่วห้องน้ำหญิง 1 ห้อง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1950
2021-04-19
09:51:32
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพาน รร.สาธิต-ถนนแยกหลังสระว่ายน้ำ ไฟส่องสว่างตั้งแต่สะพาน 3 (รร.สาธิต) -ถนนแยกด้านหลังสระว่ายน้ำ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1946
2021-04-19
08:23:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A707 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1945
2021-04-16
18:55:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ชั้น 4 ห้อง 407 ฝาเพดานห้องน้ำเปิด น.ส.พิมพ์พร พรหมขน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1942
2021-04-16
10:29:17
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลานจอดหน้าตึกA ไฟลานจอดหน้าตึก A กับไฟทางที่ลงจากสะพานไปบ้านพัก3หลัง ไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1941
2021-04-16
08:51:29
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ หน้าห้องส่วนพัฒนา/ชั้น1 หลอดไฟหน้าห้องไม่ติด 1 ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1940
2021-04-10
06:16:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานประตู 3 (สะพานด้าน รร.สาธิต) ไฟส่องสว่างข้ามสะพานไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1939
2021-04-09
08:51:13
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต ท่อน้ำแตกหัก น้ำไหลไม่หยุดหน้าอาคารกิจกรรมนิสิต น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1938
2021-04-09
08:37:57
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร ตึกกัลยาณมิตร ห้อง602 เปลี่ยนก๊อกน้ำที่อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ อุปกรณ์เปลี่ยนอยู่ตรงอ่างให้แล้วค่ะ อ.ไพลดา สังข์ทอง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1935
2021-04-08
14:39:31
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น3 ห้อง307 งานค้างเก่า ห้องน้ำอาจารย์+เจ้าหน้าที่ ห้อง307 โถปัสสาวะไหลไม่ค่อยลง และบล็อควาวล์ถังชักโครกเป็นสนิม หมายเหตุ : เข้าดำเนินการเช้าวันจันทร์+วันศุกร์ ในเวลาทำการ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1934
2021-04-08
12:59:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น2 ห้องน้ำหญิงอำนวยการชั้น2หัวฉีดน้ำไหลตลอดเวลาคะ น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1933
2021-04-08
12:40:36
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ 1.อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1932
2021-04-08
12:39:45
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น1 ห้องน้ำหญิง 1.ชักโครกกดแล้วมีน้ำรั่วซึม นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1931
2021-04-08
11:29:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น2 ที่พักน้ำห้องน้ำหญิงน้ำไม่ขึ้น.อำนวยการ ชั้น2.คะ น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1930
2021-04-08
08:52:36
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ตู้น้ำเย็น ชั้น1 น้ำไม่ไหล นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1929
2021-04-08
08:32:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ห้อง 301 1. วงกลบไม้ที่ประตูห้องน้ำมีรู จะให้ปิดช่องรู เพราะว่าเป็นทางที่แมลงสาบหลบอยู่ข้างใน. และยาแนวพื้นกระเบื้องห้องน้ำ. 2. พัดลมในห้องน้ำมีเสียงดังมาก บางครั้งเปิดพัดลม มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะ. อยากให้ช่างเข้ามาดู และ จะทำความสะอาดพัดลมด้วยค่ะ guest10116
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1928
2021-04-08
08:09:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น2 หัวฉีดห้องน้ำผู้หญิงน้ำหยดตลอด3ห้องคะ อำนวยการ ชั้น2 098-1432021 น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1927
2021-04-08
08:07:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ที่พักนำ้ห้องนำ้ชายไ่ม่ขึ้น1ห้อง อำนวยการชั้น1 น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1926
2021-04-08
08:06:55
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 สายชำระนำ้ไหลม่หยุด ห้องนำ้ชาย1ห้อง อำนวยการชั้น1 น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1924
2021-04-08
08:02:20
อื่นๆ : อาคารอำนวยการ ชั้น5 ห้องน้ำอาจารย์น้ำๆไม่ไหล น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1922
2021-04-07
10:30:56
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต ท่อก๊อกน้ำหัก น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1921
2021-04-06
18:02:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกกัลยาณมิตร​ ชั้น​ 7​ ห้อง​706​ ซ่อมก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า​ กับซ่อมบานเกร็ดหน้าข้างประตูทางเข้า อ.ประภัสสร ยอดสง่า
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1910
2021-04-05
22:53:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ชั้น 4 ห้อง 407 ฝาห้องน้ำเปิด น.ส.พิมพ์พร พรหมขน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1908
2021-04-05
14:39:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกc ห้อง c204 เปลี่ยนที่แขวนสายชำระ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1907
2021-04-05
13:47:22
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน ชั้น 3และชั้น5 ถังกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล ชั้น3 หมายเลข 440000003592และชั้น5หมายเลข 44000003594 สาเหตุ : ใส้กรองสกปรก (เข้าดำเนินการได้ตลอดเวลาทำการ) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1906
2021-04-05
13:38:47
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1ลานจอดรถจักรยานยนต์ หลอดไฟส่องสว่างหลังคาลานจอดรถหน้าอาคาร ไม่ติดจำนวน 1 หลอด (ประเภทหลอดขั้วเกลียวแสงขาว) เข้าดำเนินการได้ในเวลาทำการทั้งวัน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1905
2021-04-05
11:31:30
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 408 ตึก A นำ้ที่ระเบียง ไม่ระบาย ผศ.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1904
2021-04-05
09:25:22
ติดตั้ง : อาคารเรียนรวม ร้านอาหารบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม ติดตั้งซิ้งล้างมือ1ชุดเนื่องจากร้านอาหารบริเวณเต้นท์อาหารด้านข้างอาคารเรียนรวมแจ้งขอมา น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1888
2021-04-05
08:28:18
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำชาย 1.ก๊อกน้ำชำรุด 1 ตัว นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1881
2021-04-05
06:33:07
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกกัณยาณมิตร​ชั้น7ห้อง706 อ.ประภัสสร ยอดสง่า
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1879
2021-04-02
15:59:54
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 504 เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000042718 มีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1878
2021-04-02
14:31:26
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 400 (ห้องพักอาจารย์) 1.ชักโครกมีน้ำรั่วตอนกดน้ำ นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1877
2021-04-02
14:29:42
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้องน้ำกลางอาจารย์ 1. ห้องน้ำกลางอาจารย์ มีน้ำหยดจากบนฝ้าเพดาน นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1876
2021-04-02
11:08:43
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101 1.ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ หมายเลข 320000005162 เสียงไม่ออก นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 1875
2021-04-02
10:43:46
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้อง 112 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตั้งตัวยู (ล็อคประตู 3 สเต็ป ) ดังรูป เพิ่มเติม และปลดกุญแจที่ล็อคกับประตู(ไม่มีลูกกุญแจไขออก) น.ส.ณัฐวดี ไทยง้วน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1874
2021-04-02
09:44:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 503 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000042717 เปิดสักพักแล้วดับไป นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1873
2021-04-02
09:43:24
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 502 เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 300000042716 เปิดไม่ติด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1872
2021-04-01
13:18:57
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 407 ชั้น 4 ประตูล็อก ไม่มีกุญแจเปิดได้ รบกวนช่วยถอดลูกบิดออกเพื่อเปิดห้องทำพื้น นายนิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1871
2021-03-31
11:10:02
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น3 ห้อง303 ชั้น3 ห้อง307 1.ห้อง 307 ห้องน้ำอาจารย์ ลูกลอยถังพักน้ำหัก 2.ห้อง 303 อุดรู ท่อแอร์ นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1870
2021-03-31
10:29:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ชั้น1 ตู้ทำน้ำดืมน้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1869
2021-03-31
09:50:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องการเงิน ที่ล็อตประตูหลุด1อัน นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1868
2021-03-31
09:39:52
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000021892 มีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1867
2021-03-31
09:37:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก B ห้องB301 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1866
2021-03-31
09:16:54
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1.มีน้ำรั่วซึมจากบนฝ้าเพดาน นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1865
2021-03-31
09:05:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต 1.หลอดไฟบนหลังคาหน้าร้านที่1 ไม่ติด 1 ดวง 2.หลอดไฟหน้าห้องน้ำไม่ติด 1 ดวง 2.ก๊อกน้ำอ่างล้างจานปิดน้ำไม่อยู่ 1 ก๊อก นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1864
2021-03-29
22:41:49
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร ห้องน้ำ ห้อง 402 อาคารกัลยานมิตร น้ำจากที่พักน้ำชักโครกรั่วซึม ผู้อาศัยได้ซื้ออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยน มาเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว วางอยู่บนฝาชักโครก ขอบคุณครับ อ.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1863
2021-03-29
16:34:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเรีอนไทย ไฟไม่ติดสายไฟชอ๊ต นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1862
2021-03-29
15:20:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต 1. หลอดไฟLED T8 18W ไม่ติด 1 หลอด 2.หลอดไฟLED ขั้ว E27 30 W ไม่ติด 1 หลอด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1861
2021-03-29
09:04:22
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต/ห้องน้ำชาย ไฟทางเดินห้องน้ำชายกระพริบ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1860
2021-03-26
11:08:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง น้ำปะปาชั้น1ของบ้านพัก3หลังไม่ไหลทั้ง3ตึก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1859
2021-03-26
10:39:44
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ก๊อกน้ำหน้าตึกปิดไม่สนิท ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1858
2021-03-26
10:38:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ชั้น1 ไฟห้องน้ำหญิงตึกAชั้น1 ไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1857
2021-03-25
20:02:55
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 401 อาคาร A ท่อตัน น.ส.อรอนงค์ ใจจุมปู
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1856
2021-03-25
14:51:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น6 ปิดรู สวิตช์พัดลม ชั้น6 นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1855
2021-03-25
14:50:18
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องประชุม SWU SELF STUDY ROOM 1.เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1854
2021-03-25
12:58:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารผลิตน้ำประปา 1.ก้อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด 2.สะดืออ่างชำรุด นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1853
2021-03-25
09:24:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม รอบอาคารเรียนรวม 1.ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ติด 3 ดวง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1852
2021-03-24
13:59:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A ห้อง 205 ไฟห้องน้ำไม่ติด นางปิยนันทนา เกียรติก้องทวี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1851
2021-03-23
15:34:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ หน้าประตูทางเข้าศูนย์การแพทย์ฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1850
2021-03-23
15:12:30
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป ชั้น5 ห้อง510 บานประตูห้อง 510 มีเสียงดังเวลาเปิด-ปิด (บานประตูอลูมิเนียมชนิดโช๊คอัพ สาเหต : จากการตรวจพบขอบประตูด้านบนฝั่งขวาตก (เข้าดำเนินการซ่อมได้ทุกวันทำการครับ) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1848
2021-03-23
09:06:20
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 1.ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ น้ำไหลเบา นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1847
2021-03-23
08:01:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ชั้น4 ห้อง408 แจ้งซ่อมเรื่องท่อน้ำบริ แจ้งซ่อมเรื่องท่อน้ำบริเวณระเบียงน้ำอุดตัน อ.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1846
2021-03-22
16:03:46
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza แอร์ชั้น2ร้านสเต็กร์ แอร์ไม่ทำงาน นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1845
2021-03-22
15:59:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น1 ท่อน้ำรัวหลังอาคาร นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1844
2021-03-22
12:06:49
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 604 มีน้ำหยดจากห้องน้ำ ห้อง 704 ลงมาห้องน้ำ 604 น.ส.น้ำเงิน เฉลียวพจน์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1843
2021-03-22
10:12:02
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ตู้น้ำเย็น ชั้น1 น้ำไม่ไหล นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1842
2021-03-22
10:09:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟบนหลังคาไม่ติด 2 ดวง นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1841
2021-03-22
09:36:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 /ห้องน้ำชาย ไฟหลอดกลมห้องน้ำชายไม่ติด1 ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1840
2021-03-22
09:34:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 สปอร์ตไลท์ตรงอำนวยการไม่ติดเวลากลางคืน นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1839
2021-03-22
09:32:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ประตูเลื่อน อน ปิดไม่ได้ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1838
2021-03-22
09:06:24
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 1.ปลั๊กไฟชำรุด 1 จุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1837
2021-03-22
09:00:11
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 รอบนอกอาคาร 1.ไฟสปอร์ตไลท์หลังอาคารไม่ติด 1 หลอด 2.โคมไฟกระบอกรอบอาคารไม่ติด 5 หลอด (หลอดสีส้ม) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1836
2021-03-19
11:10:19
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงชั้น4 ตู้น้ำดื่ม หมายเลข 440000003593 สาเหตุ :น้ำไม่ไหลลงถังใส้กรองกระดาษสกปรก (เข้าดำเนินการได้ทุกวันทำการ) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1835
2021-03-19
09:08:12
เปลี่ยน : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต ขอเปลี่ยนปลั้กไฟ น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1834
2021-03-18
15:07:48
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5ห้องแลป 502 เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-010 สาเหตุ : น้ำรั่วลงมา เข้าดำเนินการได้วันศุกร์ช่วงเช้าครับ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1833
2021-03-18
12:25:30
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 โถงล๊อบบี้ ชุดโซฟาชำรุดที่ยึดหลุดจากตำแหน่งด้านซ้าย (ชุดโซฟาสีครีม) นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1832
2021-03-18
12:19:48
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้อง503 ห้องแลปชั้น5 ห้อง503ไฟประจำโต๊ะแลปไม่มีไฟจำนวน 6 โต๊ะ แถวที่ 1-2 นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 1831
2021-03-18
10:57:21
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้นห้องน้ำชาย ชักโครกตัน1โถ นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1830
2021-03-18
09:32:03
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 1.เครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำไม่ไหล นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1829
2021-03-17
12:12:24
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C 204 หน้าต่างห้องนอนตก เปิดปิดยาก ประตูห้องน้ำตก เปิดเปิดยาก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1828
2021-03-17
11:41:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A608 ซ่อมชักดครก A608 ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1827
2021-03-17
09:01:32
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น3 ห้อง302 (ห้องแลป) แอร์หมายเลข 4120-001-040 สาเหตุ: น้ำรั่ว นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1826
2021-03-16
14:44:01
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5ห้องแลป ห้อง503 ลูกบิดประตูห้องแลปชำรุด 1 ตัว นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1825
2021-03-16
14:42:41
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเรียนบรรยาย ห้อง404ชั้น4 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TAZAKI เครื่องที่3 สาเหตุ : น้ำรั่วที่คอล์ยเย็น เข้าดำเนินการซ่อมได้บ่ายวันพุธ และวันพฤหัส-ศุกร์ ได้ทั้งวัน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1824
2021-03-16
10:34:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน โทรศัพท์ 21053 เสียงแซก และไม่ชัด เสียงไม่ดี น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1822
2021-03-16
10:27:53
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารพลาซ่า/ชั้น1 มีน้ำล้นขึ้นมา นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1811
2021-03-16
09:06:45
ซ่อมแซม : อื่นๆ ปากทางเข้าบริเวณนำดินมาถม สายไฟแตกชำรุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1810
2021-03-16
08:57:56
ซ่อมแซม : อื่นๆ ข้างศูนย์วิทยุ (เตาเผาขยะ) สปอร์ตไลท์เสีย 1 ดวง แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม โดยคุณธีรเดช เนตรมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าชุด รปภ. น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1809
2021-03-15
08:26:17
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกกัลยาณมิตร​ ชั้น7​ห้อง706 ส้วมตัน​ น้ำล้นชักโครก​ ก็อกน้ำอ่างล้างมือหลวม อ.ประภัสสร ยอดสง่า
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1808
2021-03-14
19:45:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 302 น้ำเพดานหยดในห้องน้ำ อ.กัญญาณัฐ สุภาพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1807
2021-03-12
17:06:52
ติดตั้ง : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ห้อง 304 ติดตั้งที่แขวนทีวี แบบติดผนัง นายนฤชล นิ่มชัยสกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1806
2021-03-12
14:44:32
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้ำชายชั้น 3 ชักโครกห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1805
2021-03-12
14:17:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 409 1.เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 300000042714 มีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1804
2021-03-12
13:10:31
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 lobby 1.หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด 2 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1803
2021-03-12
11:09:06
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 หน้าห้องนิสิต กระจกหน้าห้องแตกร้าว 1 ช่อง น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 1802
2021-03-12
10:43:59
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารA ห้อง 303 b พัดลมเพดานช๊อต อ.ประภาวดี ภิรมย์พล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1801
2021-03-12
10:20:17
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ โต๊ะทำงาน นางสาววัฒนา ลิ้มสอน/ชั้น 1 /ส่วนพัฒนาควา ขอติดตั้งหมายเลขโทรศัพย์ จำนวน 1 เครื่อง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1800
2021-03-12
09:32:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง น้ำหยดห้องน้ำชั้น 2 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1799
2021-03-12
09:07:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6 อ่างล้างจาน. ชั้น6. รั่ว นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1798
2021-03-11
11:41:05
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1ตึกA ท่อซิ้งค์ ตัน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1797
2021-03-11
08:53:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 406 ฝ้าในห้องน้ำขึ้นรา มีช่อง และมีน้ำหยดจากฝ้าตลอดเวลา น.ส.สุภกร ทวกอ่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1796
2021-03-10
14:06:00
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ งานทะเบียน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ตึก อน.ชั ก๊อกซิ้งค์ล้างจานเสีย น.ส.ธวพร สุวรรณเนตร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1795
2021-03-10
12:06:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A502 เสียบปลั๊กแล้วไฟช็อต ติดๆดับๆ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1794
2021-03-10
09:22:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องงานทะเบียน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ตึก อ ท่อน้ำทิ้งโดนหนูกัด 2 อัน/มีท่อให้ค่ะ น.ส.ธวพร สุวรรณเนตร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1793
2021-03-09
13:32:34
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2-3 -หลอดไฟขั้วE27ไม่ติดชั้น2-3รวม28หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1792
2021-03-09
10:34:48
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น6 ห้อง 601 สวิตช์ เปิด-ปิด ไฟ ชำรุด นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1791
2021-03-09
08:52:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ซ่อมท่อน้ำแตก นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1790
2021-03-09
08:16:15
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ห้องน้ำอาจารย์ชั้น3 -สายฉีดชำระชำรุดใช้งานไม่ได้ นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1789
2021-03-08
21:14:42
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร A706 เปลี่ยนชนิดก๊อกนํ้าใหม่เป็นก๊อกสำหรับเสียบสายยางดดย ซื้อวัสดุมาให้ใหม่เเล้วค่ะ อ.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1788
2021-03-08
15:07:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 506 อาคาร A(กัลยาณมิตร สายชำระห้องน้ำเสีย น.ส.ธวพร สุวรรณเนตร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1787
2021-03-08
14:22:08
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม สำนักคอม ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ 1.ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างมือชำรุด 2.สายฉีดชำระชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1786
2021-03-08
08:48:46
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 LOBBY 1.หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1785
2021-03-08
08:40:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟโรงอาหารหอพัก นิสิต บนหลังคาไม่ติดจำนวน 2 ดวง นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1784
2021-03-05
09:01:40
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง508 1.ลูกบิดประตูชำรุด 1 ลูก นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1783
2021-03-04
15:44:05
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนระหว่างอาคารหอพักนิสิตกับหอพักนิสิตแพทย์ ไฟแสงสว่างถนนไม่ติด ถนนระหว่างอาคารหอพักนิสิตกับหอพักนิสิตแพทย์ นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1782
2021-03-04
15:42:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ บ่อน้ำพุหลังป้ายคณะพละ น้ำพุไม่ทำงานช่วงเช้า นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1777
2021-03-04
15:25:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ผนังห้องมีน้ำซึมชั้น 2ห้อง 208 ผนังมีน้ำซึม อ.ทศพล ธานี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1775
2021-03-04
13:50:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก A 308 วาวล์น้ำหน้าห้องรั่ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1774
2021-03-04
11:39:23
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารหอพระ โคมไฟระย้า ชำรุด โคมไฟรอบอาคารหลอดเสีย มีการกระพริบ น.ส.วารุณี สิรินทร์
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 1773
2021-03-04
11:00:25
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโสร น้ำไม่ใหล. ท่อแตก rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1772
2021-03-04
10:02:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ลิฟท์เสีย ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1771
2021-03-03
15:56:53
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้อง 502 ชั้น 5 ฝนตก น้ำรั่วจากหลังคาลงมาที่ฝ้าภายในห้อง แต่ยังไม่หยดจากฝ้าลงมาที่พื้นห้อง คาดว่า ฝ้ายังอุ้มน้ำไว้อยู่ แต่หากไม่ซ่อมแซม เกรงว่า ถ้าฝ้าอุ้มน้ำไม่ไหว ฝ้าอาจถล่มลงมาครับ นายยงยุทธ ศักดิ์ประชาราษฎร์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1770
2021-03-03
14:43:50
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/หน้าห้องประชุมกัลยาณมิตร ไฟหลอดยาวหน้าห้องประชุมกัลยาณมิตรไม่ติด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1769
2021-03-03
14:08:46
ติดตั้ง : หอพักบุคลากร ตึก B ห้อง 304 เจาะผนังเพื่อติดตั้ง ขาที่วางสายชำระ (ของเดิมน็อตเป็นสนิม ขายังใช้งานได้ แต่น็อตใช้งานไม่ได้แล้ว) นายณภัฐสนันท์ ชัยชิตาทร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1768
2021-03-03
09:31:28
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 1 ประตูอัตโนมัติทางขึ้นชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้ นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1767
2021-03-03
09:29:32
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร ห้อง 807 อาคารกัลยาณมิตร แจ้งเปลี่ยน 1.ก็อกน้ำล้างมือ 2.ก็อกน้ำที่ล้างจาน ซื้อก็อกที่ต้องการจะเปลี่ยนมาแล้ว อ.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1766
2021-03-03
08:50:28
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 สายโทรศัพท์ขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1765
2021-03-03
08:39:20
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ชั้น1 หน้องน้ำชาย ห้องน้ำชายชั้น1 อาคาร เอ ชักโครกรั่ว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1764
2021-03-02
14:45:25
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกีฬา 2 สำนักงานศูนย์กีฬาสิรินธร เสียงโทรศัพท์สายในมีปัญหา เหมือนสายซ๊อต น.ส.พิกุล ภูจักหิน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1763
2021-03-02
11:15:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ส่วนพัฒนความยั่งยืน สัญญาณไม่ดีมีเสียงเซ่ๆๆในสาย น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1762
2021-03-02
10:57:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ห้อง 201 ชุดหน้าต่างชำรุด เหมือนจะหลุดออกทั้งชุด นายนิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1761
2021-03-02
08:21:18
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB ชั้น1 น้ำใต้ตึกBตัน ทำให้น้ำท่วมชั้น1 ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1760
2021-03-01
21:01:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร A706 ตะแกรงห้องน้ำเสื่อมสภาพ หักชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม อ.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1759
2021-03-01
21:00:38
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร A706 1. หัวก๊อกในห้องนํ้าชำรุด (หลุดออกจากเบ้าต้องการเปลี่ยนใหม่) อ.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1758
2021-03-01
14:35:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถังบำบัดไขมันประจำอาคารโรงอาหารหอพักนิสิต ปั๊มสูบน้ำเข้าระบบบำบัดไขมันไม่ส่งน้ำเข้าระบบบำบัดไขมัน นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1757
2021-03-01
13:23:44
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB ห้อง307 เปลี่ยนมุ้งลวด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1756
2021-03-01
13:03:05
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องพัสดุ ชั้น 1 เครื่องปรับอากาศในห้องพัสดุไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ น.ส.อณัทภรณ์ สดีเดช
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1755
2021-03-01
08:53:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด 2 หลอดด้านข้างร้าน11 นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1754
2021-03-01
08:33:49
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 LOBBY 1.หลอดไฟส่องสว่างชำรุด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1753
2021-03-01
08:28:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องน้ำ ไฟหน้าห้องน้ำหลอดกลมไม่ติด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1752
2021-03-01
06:47:25
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง ตึก1 ท่อน้ำตัน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1751
2021-02-25
12:46:45
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2 ไฟไม่ติด1หลอด Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1750
2021-02-25
12:45:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น5 ตู้กดน้ำมันดัง Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1749
2021-02-25
09:55:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/โถลงทางเดิน ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1748
2021-02-25
09:53:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพัก/ห้องน้ำหญิง หัวฉีดห้องน้ำหญิงน้ำหยดตลอด Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1747
2021-02-25
09:18:03
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B406 เปลี่้ยนลูกบิด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1746
2021-02-25
09:17:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 201 อาคารศรีวิจิตร C 1. ประตูห้องน้ำชำรุด ประตูตก ไม่สามารถปิดได้ ประตูจะขาดแล้วลูกบิดล็อคอัตโนมัติ ไม่สามารถปิดประตูได้เลย 2.ลูกบิดประตูห้องนอน 2 ห้อง ไม่สามารถล็อคได้ 3. ปลั๊กไฟในห้องใหญ่ไม่มีฝาครอบ ชนิดาภา จันทร์ชูกลิ่น
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1745
2021-02-25
09:07:42
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจาร์ย ห้อง400 ชั้น4 ลูกยางใต้อ่างถังชักโครกและสกรูยึดติดชักโครกน้ำรั่ว สาเหตุ : ลูกยางรองเสื่่อมสภาพและสกรูยึดถังหลวม ประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1744
2021-02-25
09:01:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกAชั้น8 ไฟหน้าลิฟท์ไม่ติด3หลอด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1743
2021-02-25
09:01:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง ตึก3 3/503 ชักโครกมีน้ำไหลตลอดเวลา ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1742
2021-02-25
08:20:35
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต 1 หลอดไฟ LED ขั้ว e27 30 วัตต์บนหลังคา ไม่ติดจำนวน 2 ดวง 2 พัดลมเพดาน มีเสียงดังจำนวน 1 ตัว สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1741
2021-02-24
14:45:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงผลิตน้ำประปา เปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำดื่ม พนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1740
2021-02-24
14:41:32
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม สะพานเหล็ก 1.หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีส้ม) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1739
2021-02-24
14:40:03
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำชาย 1.อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล 1 อ่าง พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1738
2021-02-24
10:28:32
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น 2 ห้องแลปฟิสิกส์ 207 เต้ารับไฟติดเสาไม่มีไฟ จำนวน 2 จุด ประทีป อมรธรรม
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 1737
2021-02-24
10:26:54
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2 ห้องพักอาจารย์ 206 ฐานถังชักโครกหลุดจากผนังและสายน้ำดิบวาล์วใต้ถังชักโครกชำรุด รวม 2 จุด และโถปัสสาวะน้ำไหลงลงช้า ประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1736
2021-02-24
08:47:07
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายไม่ติด Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1735
2021-02-22
16:56:57
อื่นๆ : อื่นๆ ห้องสมุดองครักษ์ สัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ 21250 มีสัญญาณรบกวนขณะรับสาย อำนาจ พวงผกา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1734
2021-02-22
13:22:59
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำอาจารย์ 1.ชักโครกน้ำไหลตลอด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1733
2021-02-22
13:21:51
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำชาย 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1732
2021-02-22
13:21:01
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1731
2021-02-22
13:17:21
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ทอน้ำตัน -ท่อน้ำตันชั้น1 สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1730
2021-02-22
13:07:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B307 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1729
2021-02-22
13:07:07
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A306 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1728
2021-02-22
10:08:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังหอพักนิสิต สายไฟหล่นลงพื้น nisachonc
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 1727
2021-02-22
08:54:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A301 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1726
2021-02-19
15:44:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องประชุมชั้น2 ทาสีที่น้ำหยดลงฝ้ามีรอยคราบน้ำ ไพโรจน์ นิ่มเซียน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 1725
2021-02-18
16:16:57
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชัน1 เบคเกอร์และปลักไฟล๊อก39,44 รักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1723
2021-02-18
15:18:33
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1,3 1.ท่อน้ำดี ตู้ฮูด มีน้ำซึมออก ชั้น3 ห้อง 303 2.ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ มีน้ำซึมออก ชั้น1 ห้อง 102 กิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1722
2021-02-18
14:24:47
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟสะพานป้อม05 -ไฟสะพานป้อม05ไม่ดิด6หลอด สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1721
2021-02-18
11:13:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 อาคารA เครื่องทำน้ำดื่มไม่ทำงาน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1720
2021-02-18
09:33:35
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 1หลอดไม่ติด 1 หลอดกระพริบ หน้ากองคลังอีก2หลอด Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1719
2021-02-18
09:22:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B301 เปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่าง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1718
2021-02-17
14:28:11
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น 1-5 1.ตัดท่อน้ำทิ้ง ของเครื่องกรองน้ำรุ่นเก่า ชั้น1-5 2.ตัดพุก เครื่องกรองน้ำ และทาสีทับ ชั้น1-5 กิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1717
2021-02-17
12:52:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยสณมิตร (A) ห้อง 308 1. ฝ้าในห้องน้ำตำแหน่งตรงกับที่นั่งชักโครกรั่วซึม 2. ก็อกน้ำไหลอ่อน ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1716
2021-02-17
11:21:09
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารB ห้อง 302 เปลี่ยนหลอดไฟ ตรงเพดานห้องนอน ( หลอดไฟซื้อแล้ว ) จารุวรรณ สมนึก
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1715
2021-02-17
08:04:22
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 205 ท่อใต้ซิ้งค์ล้างจานรั่ว มีน้ำซึม ออกมา..มาซ่อมให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ phassakorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1714
2021-02-16
13:51:24
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1-2-3-4 -5 1.ชั้น 1 ห้อง 104 เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-080 เสียงดัง 2.ชั้น 4 ห้อง 401 เครื่องปรับอากาศ ไม่มีหมายเลข เสียงดัง 3.อุดหัวก๊อกเครื่องกรองน้ำ รุ่นเก่า จำนวน 9 ตัว
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1713
2021-02-15
10:25:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพัก ช่อมสวิตท์ไฟชำรุดสวิตท์พัดลมชำรุดหลอดไฟชำรุดซ่อมห้องน้ำชายหญิงโรงอาหารหอพัก ไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1712
2021-02-15
10:01:03
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2และชั้น3 หน้าห้องน้ำแนวรางเก็บสายไฟระหว่างชั้ ช่องปิดรางเก็บสายไฟระหว่างชั้น ของเดิมชำรุดจากอายุการใช้งาน ประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1711
2021-02-13
07:55:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/202 ยุทธศักดิ์ เปมะวิภาต
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1710
2021-02-10
09:24:55
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 4 ห้อง 405 มีหนูตายในแอร์ ขออนุญาตรบกวนแกะเพื่อนำหนูที่ตายออก เพราะมีกลิ่นแรงมากครับ นิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1709
2021-02-10
08:23:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟบนหลังคาไม่ติด4ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1708
2021-02-09
20:29:02
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 408 อาคาร C ท่อน้ำ บริเวณอ่างล้างจานรั่ว ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1707
2021-02-09
17:05:09
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB /ชั้น2/ห้อง205/ห้องใน ประตูห้องลูกบิดล้อคไม่อยุ่ (ห้องด้านใน) ห้องแรก ช่วยซ่อมให้ด้วยครับ phassakorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1706
2021-02-09
14:50:09
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำหญิงชั้น3 ก๊อกน้ำชำรุด อ่างล้างมือ สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1705
2021-02-09
10:11:37
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างมือใช้การไม่ได้จำนวน1ตัว สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1704
2021-02-08
09:44:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A602 ไฟห้องน้ำไม่ติด เปลี่ยนวาล์วน้ำฝักบัว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1703
2021-02-08
09:12:05
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำชั้น2 -ห้องน้ำชั้น2อ่างล้างหน้าตัน2อ่าง สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1702
2021-02-08
09:05:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องประชุม น้ำซึมลงในห้องประชุมชั้น2 Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1701
2021-02-08
08:49:03
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร 202 A ที่พักน้ำโถชักโครกร้าว น้ำไหลตลอดเวลา วรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1700
2021-02-04
08:54:35
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ โรงจอดรถผู้บริหาร ด้านริมคลอง ข้างตึกอำนวยการ ติดตั้งปลั๊กไฟที่โรงจอดรถให้กับรองอธิการบดี 1 จุด วิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1699
2021-02-04
08:47:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ชักโครกห้องน้ำชายชั้น1ตึกAชำรุด มีน้ำหยดเวลากดชักโครก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1698
2021-02-04
08:40:15
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/หน้าลิฟต์ ไฟไม่ติดหน้าลิฟต์ชั้น2 Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1697
2021-02-03
20:35:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 202 อาคารจิตอารี ปลั๊กเสียบไฟ เสีย ครับ ห้องฝั่ง ทางด้าน ห้องเดี่ยว ครับ อิศเรศ สุขชม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1696
2021-02-03
15:45:04
ซ่อมแซม : อื่นๆ ศาลาท่าน้ำอาคารเรือนไทย ไฟแสงสว่างไม่ติด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1695
2021-02-03
14:25:46
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำชาย,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ แอร์ไม่ติด,ไฟห้องน้ำชายไม่ติด,น้ำซึมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1694
2021-02-03
11:53:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ สามแยกอาคารพื้นฐานถึงสามแยกอาคารคณะเภสัช ไฟแสงสว่าวถนนไม่ติดวงจรหอสมุดหลายต้น สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1693
2021-02-03
08:33:41
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องเจ้าหน้าที่ แอร์เปิดไม่ติด Phisanuchai
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 1692
2021-02-02
09:05:07
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 1 ก็อกน้ำในอ่างล้างมือห้องน้ำอาจารย์ผู้ชายของ สำนักนวัติกรรมการเรียนรู้ชั้น 1 ปิดไม่สนิท ทำให้มีน้ำไหลซึมตลอดเวลา ณัฐวดี ไทยง้วน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1691
2021-02-01
11:10:04
ซ่อมแซม : อื่นๆ หน้าอาคารอำนวยการและด้านหลังเรือนไทย ไฟแสงสว่างถนนหน้าอาคารอำนวยการไม่ติด 1 ต้น ไฟแสงสว่างถนนด้านกลังอาคารเรือนไทยไม่ติด 2 ต้น สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1690
2021-02-01
11:07:45
เปลี่ยน : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต ไฟแสงสว่างบนหลังคาไม่ติด 8 ดวง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1689
2021-01-31
17:18:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ชั้น 3 ห้อง 301 เปลี่ยนก็อกน้ำใต้อ่างล้างหน้า และซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว สุนันทา ศรีศิริ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1683
2021-01-31
15:12:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ห้อง 202 แจ้งซ่อม ผมซื้ออุปกรณ์มาเเล้วครับ อิศเรศ สุขชม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1682
2021-01-29
12:47:07
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1ตึกA ถอดพัดลม ใต้อาคาร A ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1681
2021-01-29
10:56:43
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง ตึก3 ปั้มน้ำแตก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1680
2021-01-29
09:40:44
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.โคมไฟดวงใหญ่หน้าอาคารกระพริบ พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1679
2021-01-29
09:39:30
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม นอกอาคาร 1.ท่อน้ำประปาตรงมิเตอร์ชำรุด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1678
2021-01-27
13:32:35
ซ่อมแซม : อื่นๆ ลานชมพูพันธ์ทิพย์ หลอดไฟแสงสว่างไม่ติด 2 จุด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1677
2021-01-26
13:48:14
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ หน้าลิฟ/ชั้น1 ผนังชำรุด ศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1676
2021-01-26
10:34:33
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น 2 ห้อง B201 1.มีน้ำรั่วซึมในกำแพงห้องน้ำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1675
2021-01-26
09:49:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 404 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000030104 มีน้ำหยด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1674
2021-01-26
09:48:40
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000021892 เปิดสักพักแล้วดับไป พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 1673
2021-01-26
09:15:17
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ลิฟท์โดยสาร 1.ลิฟท์โดยสารเครื่องที่ 2 จอดชั้นแล้วกระแทก พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1672
2021-01-26
09:07:57
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.วาล์วเปิด-ปิดตรงมิเตอร์น้ำ ชำรุด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1671
2021-01-22
13:55:57
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น3 ห้อง 304 (ห้องแลป) พัดลมโคจรเปิดไม่ติด 7 ตัว สาเหตุ : เปิดแล้วไม่ติด/ปกติเปิดติด ประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1670
2021-01-22
13:25:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 405 เปิดแอร์ แล้วน้ำแอร์หยด 1 ตัว นิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1669
2021-01-22
10:52:29
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารพลาซ่า/ห้องชาย /หญิง/ ชั้น3 ไฟห้องน้ำชายไม่ติด ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครกหัก Phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1668
2021-01-22
08:59:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 1.เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1667
2021-01-21
11:18:53
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ฯ ค ท่อน้ำประปาด้านข้างห้องน้ำทางด้านฝั่งทิศตะวันออกแตก และท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำหลุดออก จึงทำให้มีน้ำไหลเอ่อขึ้นมาทางท่อน้ำทิ้งในส่วนด้านหน้าของอาคาร ศิรินภา ศิริยันต์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1666
2021-01-21
08:24:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ วิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1665
2021-01-20
13:56:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกc ไฟทางข้างตึกCไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1664
2021-01-20
13:33:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1 ฝ้าเป็นรู จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1663
2021-01-20
13:04:02
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สนามหญ้าชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก/ติดถนน ก๊อกน้ำสนามชำรุด สาเหตุ : น้ำปิดไม่อยู่เสื่่อมสภาพจากอายุการใช้งาน จำนวน 1 ตัว ประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1662
2021-01-17
19:37:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร C ห้อง 408 ซ่อมก็อกน้ำอ่างล้างจาน น้ำรั่ว ซื้อก็อกใหม่ มาไว้ให้แล้ว ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1661
2021-01-15
16:10:12
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2-3-5 กันชนประตูแม่เหล็ก ชำรุด ช้ัน2 ห้อง202 3 ตัว ห้อง203 4 ตัว ห้อง207 4 ตัว ห้อง208 1 ตัว ห้อง210 2 ตัว ชั้น3 ห้อง302 2 ตัว ห้อง303 1 ตัว ห้อง308 3 ตัว ห้อง309 2 ตัว ห้อง310 4 ตัว ชั้น5 ห้อง502 5 ตัว ห้อง503 1ตัว ห้อง508 4 ตัว ห้อง509 2 ตัว ห้อง511 6 ตัว กิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1660
2021-01-15
14:39:52
ซ่อมแซม : อื่นๆ ห้องน้ำรงอาหารหอพักนิสิต หลอดไฟ LED T8 1 หลอดในห้องน้ำชายไม่ติด 1 หลอด สายชำระชำรุดห้องน้ำชาย 1 ชุด ห้องน้ำหญิง 1 ชุด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1659
2021-01-14
08:52:43
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น4 ตึกB เปลี่ยนไฟทางเดิน บันได ชั้น4 ตึก B ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1658
2021-01-13
12:00:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร C ห้อง301 ก๊อกน้ำ อ่างล้างจานปิดไม่สนิท ซื้อก๊อกใหม่มาแล้ว จันทิรา จีนะวงค์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1657
2021-01-13
10:22:54
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร 505 ตึกมอบความดี หมัอแปลงไฟในห้องพักมีปัญหา พิษณุ วงศ์ยะรา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1656
2021-01-13
09:35:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ประตูอัตโนมัติ บันใดทางขั้นชั้น 2 อาคารอำนวยการ ระบบ Sensor ไม่สามารถเปิดระบบใช้งานอัตโนมัติได้ อนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1655
2021-01-11
19:32:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ B308 รบกวนเปลี่ยนไฟเพดาน ในห้องนอน (หน้าห้องมีรูปดอกไม้) เตรียมหลอดไฟไว้แล้ว วางบนโต๊ะหนังสือในห้องค่ะ ภคมน สัมมานุช
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1653
2021-01-11
08:57:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ไฟทางข้างตึกA ไฟทางข้างตึกAไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1652
2021-01-11
08:35:40
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 406 ชั้น 4 ลูกบิดประตูห้องล็อค ไม่มีกุญแจ ไม่สามารถเข้าห้องทำงานได้ รบกวนช่วยถอดลูกบิดเก่า ทางวิทยาลัยจะจัดซื้อลูกบิดใหม่มาใส่แทนครับ นิรุตต์ คำลำ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1651
2021-01-07
15:22:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ทางเข้าหอพักบุคลากร ท่อน้ำแตกทางเข้าหอพักบุคลากร ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1650
2021-01-06
15:38:11
อื่นๆ : อาคารเรียนรวม 1.ช่วยตรวจสอบสายสัญญาณดาวเทียม พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1649
2021-01-06
15:35:28
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์ ชั้น5 ประตูห้องน้ำอาจารย์ ชั้น5 ตกขอบล็อคไม่ได้ กิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1648
2021-01-06
12:15:22
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A706 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1647
2021-01-06
12:15:22
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A706 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1646
2021-01-06
12:14:44
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A602 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1645
2021-01-06
12:14:06
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B301 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1644
2021-01-06
11:44:08
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานส่วนพัฒนาความความยั่งยืน ปลั๊กไฟชำรุด จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1643
2021-01-06
11:01:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านสามหลัง ไฟส่วนกลางชั้น1ตึก2 ไปไม่ติด 2หลอด ไฟส่วนกลางชั้น1 ตึก3 ไม่ติด 8 หลอด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1641
2021-01-06
10:44:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านสามหลัง ตึก 1 ท่อน้ำ หน้าตึกสามหลัง ตึก1 ตัน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1640
2021-01-06
09:16:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องพัก ชั้น2 ห้อง 205 ผนังห้องน้ำ มีรอยแตก น้ำซึม และเชื้อราขึ้น จุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1639
2021-01-05
14:45:53
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด (หลอดยาว 1 หลอด) (หลอดเกลียวสีขาว 3 หลอด ) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1638
2021-01-05
11:11:49
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี(B) ชั้น2 ห้อง205 โคมไฟอ่านหนังสือเปิดไม่ติด wattanali
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1637
2021-01-05
09:08:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร b205 เปลี่ยนหลอดไฟ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1636
2021-01-05
09:08:07
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร b306 เปลี่ยนหลอดไฟ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1635
2021-01-05
09:07:20
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลาดจอดรถหน้าตึก A ไฟไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1634
2021-01-03
19:49:43
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร 4/404 เปลี่ยนขอแขวนฝักบัว (ของเก่าหัก) ซื้ออุปกรณ์วางไว้ให้บนโต๊ะห้องโถง พัชนา อินทรัศมี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1633
2021-01-03
16:11:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องนอน/ชั้น 3/ห้อง 302 ขาเสียบปลั๊กละลายอยู่ในเต้ารับปลั้กไฟข้างผนังและไหม้ กัญญาณัฐ สุภาพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1632
2020-12-29
15:26:29
เปลี่ยน : อื่นๆ ร้าน1โรงอาหารหอพัก เปลี่ยนวาลืวน้ำทองเหลืองเปลี่ยนกอ๊กซิ้งน้ำ ไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1631
2020-12-29
15:18:04
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1. หัวฉีดชำระชำรุด 1 ห้อง พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1630
2020-12-29
15:17:04
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1. หลอดไฟห้องน้ำชายไม่ติด 1 หลอด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1629
2020-12-29
09:43:20
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/403 กระเบื้องห้องน้ำแตก เปลี่ยนก๊อกน้ำหลังห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1628
2020-12-29
09:36:49
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/403 อุดรู เปลี่ยนสายน้ำดีอ่างล้างหน้า ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1627
2020-12-29
09:34:47
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/403 ปลั๊กไฟ สวิทซ์ หลุด เปลี่ยนบานพับประตูห้องน้ำ ซ่อมมุ้งลวด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1626
2020-12-28
11:27:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้ัำชายชั้น 3 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1625
2020-12-25
10:50:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องครัว ส่วนพัฒนาความยั่งยืน หัวก๊อกตรงอ่างล้างจานหลวม หมุนได้ จึงขอให้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน 1 ตัว แจ้งโดยคุณเรียม เนียมปาน หากส่งสัยเพิ่มเติม โทร.21026 natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1624
2020-12-25
10:48:30
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเตาเผาขยะ ไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณหน้าอาคารเตาเผาขยะไม่ติด จำนวน 1 ดวง แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม โดยคุณมารุต ลายคราม ตำแหน่ง รองหัวหน้าชุด รปภ. natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1623
2020-12-25
09:13:17
ซ่อมแซม : อื่นๆ ศูนย์วิทยุ(เตาเผา) รายละเอียดตามไฟล์แนบ วิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1622
2020-12-25
09:13:07
ซ่อมแซม : อื่นๆ ศูนย์วิทยุ(เตาเผา) รายละเอียดตามไฟล์แนบ วิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1621
2020-12-24
13:16:33
เปลี่ยน : อื่นๆ หอพักบุคลากร ตึก B ห้อง 205 เปลี่ยนหลอดไฟ เนื่องจากแสงสว่างน้อยมาก (ซื้อมาเอง) Issaraphong
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1620
2020-12-24
10:49:02
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ประตูเปิด - ปิด อัตโนมัติ ทางเข้าอาคารอำนวยการชั้ 1 ชำรุด ไม่สามารถเปิดและปิด เมื่อเดินผ่าน อนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1619
2020-12-24
09:12:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/501 ฉาบปิดรูด้าหน้าห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1618
2020-12-23
14:57:23
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนิสิต พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ระเบิด โก่งตัว กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1617
2020-12-23
13:43:24
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารกัลบานิมิตร ห้อง803 ลูกบิดกีอกเปิดปิดน้ำฟักบัวขาดเกิดจากสนิม ณัฐพล พุ่มชุมพล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1616
2020-12-23
09:42:28
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำ ชั้น 5 ห้อง 501 ที่ฉีดชำระชำรุด น้ำรั่วที่สายชำระ สุพรรณา แดงเจริญ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1615
2020-12-22
15:57:47
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B301 ปลั๊กไฟเสีย ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1614
2020-12-22
12:35:23
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1. หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1613
2020-12-22
08:54:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกิจกรรมนิสิตชั้น 3 ราวแขวนผ้าผ่านหลุด (น๊อต) จุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1612
2020-12-21
15:47:14
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถังน้ำประปาใต้ดินหลังอาคารสโมสร ท่่อน้ำประปาเข้าถังใต้ดินชำรุด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1611
2020-12-21
13:00:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ หน้าห้องยุทธกิจ ชั้น 2 ไฟดาวน์ไลท์ ไม่ติด 1 ดวง จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1610
2020-12-21
11:07:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ รับแจ้ง แจ้งผลการสำรวจห้องน้ำภายในหน่วยงานที่ชำรุด รายละเอียดตามไฟลที่แนบ แจ้งผ่านหนังสือรับ 2388 ลงวันที่ 14 ธ.ค.63 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1609
2020-12-21
09:30:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ที่กดชักโครกห้องน้ำหญิงหัก พิชัยวัต เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1608
2020-12-21
09:03:18
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำอาจารย์ฝั่งห้อง 501 1.ชักโครกมีน้ำไหลตลอด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1607
2020-12-21
09:00:30
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง 1.สายฉีดชำระ ชำรุด 1 ห้อง พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1606
2020-12-21
08:58:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ช้น 2 ห้องน้ำหญิง 1.อ่างล้างมือตัน 4 อ่าง พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1605
2020-12-21
08:57:04
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีส้ม) พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1604
2020-12-17
18:32:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A ห้อง 204 ที่ห้อง 204 ตึก A ห้องที่ติดระเบียงมีน้ำไหลเข้ามาในห้องทางหน้าต่าง ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น พรุ่งนี้รบกวนให้ช่างเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาว่าสาเหตุมาจากอะไรและดำเนินการแก้ไข วัชพร แย้มอิ่ม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1603
2020-12-17
14:32:58
ซ่อมแซม : อื่นๆ 3แยกหน้ายิม2 ติดตั้งปลัีกไฟ1จุดให้ร.ป.ภ. ไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1602
2020-12-17
14:32:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ 3แยกหน้ายิม2 ติดตั้งปลัีกไฟ1จุดให้ร.ป.ภ. ไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1601
2020-12-17
09:33:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร คอนโดA -ไฟไม่ติดในห้องพักคอนโดAห้อง202 สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1600
2020-12-17
09:31:00
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ตู้ไฟชั้น1 -ปลั๊กไฟชำรุดในตู้ไฟชั้น1 สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1599
2020-12-16
17:26:23
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1ล็อบบี้ (ห้องน้ำหญิงรวม) น้ำไหลออกจากตัวก๊อกติดผนัง 1 จุด ประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1598
2020-12-16
14:20:05
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 - 2 ชั้น 1 ก๊อกอ่างล้างจานน้ำไหลน้อย ชั้น 2 ที่จับประตูหลุด กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1597
2020-12-16
09:19:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง ถังที่ใส่น้ำกดชักโครกเอียง 1 ห้อง พิชัยวัต เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1596
2020-12-16
09:17:15
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง น็อตฝาปิดหลุด 2 ห้อง พิชัยวัต เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1595
2020-12-16
07:59:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารA ห้อง202 ห้องเล็ก สายไฟช็อตในห้อง ไฟดับ ศุภลักษณ์ ฉายากุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1594
2020-12-15
08:33:16
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเรือนไทย รายละเอียดตามไฟล์แนบ วิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1593
2020-12-15
07:28:02
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ยางครอบพื้นหลุด พิชัยวัต เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1592
2020-12-14
16:34:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/504 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1591
2020-12-14
16:34:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/502 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1590
2020-12-14
16:34:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/501 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1589
2020-12-14
16:34:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/501 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1588
2020-12-14
16:34:06
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/502 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1587
2020-12-14
16:33:49
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/405 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1586
2020-12-14
16:33:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/303 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1585
2020-12-14
16:33:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/305 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1584
2020-12-14
16:33:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/305 เปลี่ยนลูกบิด (เบิกได้ที่หญิง) ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1583
2020-12-14
16:31:47
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C203 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1582
2020-12-14
16:31:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C302 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1581
2020-12-14
16:26:53
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/403 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1580
2020-12-14
16:26:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/405 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1579
2020-12-14
16:26:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/302 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1578
2020-12-14
16:26:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/502 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1577
2020-12-14
16:26:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/502 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1576
2020-12-14
16:25:57
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/405 ทาสี ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1575
2020-12-14
16:25:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/305 ทาสี ods00165
ซ่อมได้