วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2816
2022-05-06
14:52:55
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องประชุม swu self หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2815
2022-05-06
14:47:19
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ลานจอดจักรยาน ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างไม่ติด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2799
2022-04-29
10:22:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 เครื่องทำน้ำดื่มมีน้ำรั่วซึม นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2798
2022-04-29
10:21:49
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 เครื่องทำน้ำดื่มน้ำไม่ไหล นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2797
2022-04-29
10:20:46
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2742
2022-04-07
14:12:33
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ลานจอดจักรยาน 1.หลอดไฟไม่ติดจำนวน 10 หลอด (หลอดเกลียวสีส้ม) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2730
2022-04-01
09:29:34
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ 1.ทีวี หมายเลข 300000042332 เปิดไม่ติด pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2722
2022-03-25
14:30:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ห้องน้ำชั้น3 เปลี่ยนสต๊อปวาล์ว กับ ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ peeda
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2717
2022-03-23
14:37:11
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ ห้องน้ำมีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2716
2022-03-23
14:35:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 300 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2714
2022-03-22
20:20:55
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ตืด 1 หลอด (หลอดยาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2713
2022-03-22
20:19:53
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ทางเดินเข้าห้องน้ำ หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2712
2022-03-22
20:17:25
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2711
2022-03-22
20:15:44
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น4 ห้อง 409 ฝ้าเพดานชำรุด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2710
2022-03-22
20:14:27
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ภายในอาคาร ตรวจเช็คและซ่อมแซมระะบบเสียงตามสาย pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2681
2022-03-08
14:38:30
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2680
2022-03-08
14:35:59
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ล็อบบี้ 1.หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2621
2022-02-21
08:42:29
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ 1.มีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2620
2022-02-21
08:40:18
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องปั้มน้ำ 1.ปั้มน้ำไม่ทำงาน pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2596
2022-02-11
08:44:47
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000021888, 300000021889, 300000021890, 300000021891 ปุ่มเปิด - ปิด ชำรุด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2587
2022-02-08
09:58:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ตู้ทำน้ำดื่มหมายเลข 300000041142 ไม่เย็น pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2586
2022-02-08
09:57:48
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 หน้าอาคาร 1.ติดตั้งเบรกเกอร์ควมคุมไฟสปอร์ตไลท์ pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2585
2022-02-08
09:55:55
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม รอบอาคารด้าน โคฟเวอร์เวย์ 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2584
2022-02-08
09:51:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 lobby 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2575
2022-02-03
11:39:02
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ตู้น้ำเย็นลูกลอยหลุด หมายเลขครุภัณฑ์ 300000041142 pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2563
2022-01-28
09:09:12
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ร้านถ่ายเอกสาร 1.หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2562
2022-01-28
09:08:08
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1.หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2540
2022-01-19
10:00:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ห้อง AI Center ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมประตู ไม่สามารถเปิดปิดได้ supanna
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2535
2022-01-14
11:37:06
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.โคมไฟซาลาเปาทางเดินไม่ติด 2 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2523
2022-01-06
09:07:49
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.หลาดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดวงกลม) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2509
2021-12-27
11:10:46
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1.อ่างล้างมือน้ำไหลเบา pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2508
2021-12-27
11:09:25
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2505
2021-12-24
09:15:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง 1.ฝาชักโครกชำรุด 1 ห้อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2486
2021-12-17
08:17:03
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง 1.สายฉีดชำระชำรุด 4 ห้อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2457
2021-12-02
09:14:00
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ด้านข้างอาคาร 1.หลอดไฟสปอร์ตไลท์ ไม่ติด 1 ดวง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2456
2021-12-02
09:10:57
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ 1.เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2419
2021-11-19
12:13:23
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.รั้วไม้ละแนงชำรุด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2415
2021-11-19
09:17:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สะพานเหล็ก 1.ไฟส่องสว่างสะพานไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2414
2021-11-19
09:15:53
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 306 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 300000021842 เปิดไม่ติด pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2413
2021-11-19
09:12:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง 1.สต็อปวาล์วพร้อมสายน้ำดี ชำรุด 1 ห้อง 2.ชักโครกน้ำไหลตลอด 2 ห้อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2412
2021-11-19
09:10:22
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ทางเดินบันไดหลัง 1.ไฟส่องสว่างเปิดไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2411
2021-11-19
09:09:25
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ทางเดินบันไดหลัง 1.ไฟส่องสว่างเปิดไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2410
2021-11-19
09:08:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ทางเดินบันไดหลัง 1.ไฟส่องสว่างเปิดไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2409
2021-11-19
09:07:48
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ทางเดินบันไดหลัง 1.ไฟส่องสว่างเปิดไม่ติด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2407
2021-11-19
09:03:30
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำอาจารย์ 1.สายฉีดชำระชำรุด 1 เส้น pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2382
2021-11-04
15:20:34
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 400 1.ชักโครกน้ำไหลตลอด (ที่กดน้ำชำรุด) 2.โถปัสสาวะ น้ำไหลตลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2381
2021-11-04
14:09:35
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 500 1.โถปัสสาวะมีน้ำไหลตลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2380
2021-11-04
14:06:43
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 300 1.มีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน ห้องน้ำ ห้อง300 pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2379
2021-11-04
14:05:34
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำชาย 1.ชักโครกกดน้ำไม่ลง 2 ห้อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2378
2021-11-04
14:04:38
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 lobby 1.มีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ