วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2689
2022-03-14
07:47:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องอาจารย์เดือน ที่พักแขนเก้าอี้หลุด ห้องอาจารย์เดือน ชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2688
2022-03-13
13:22:57
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป 508 ปลั๊กหลุดจากผนังคอนกรีต prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2687
2022-03-13
13:21:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องพักอาจารย์ ห้อง 507 แอร์น้ำไหลบริเวณคอยล์เย็น prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2686
2022-03-13
13:18:41
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงล็อบบี้ชั้น 1 ไฟหลุมติดเพดานหลอดเล็กจำนวน 1 หลอด ไฟ ชนิดหลอดขั้วเกลียวจำนวน 3 หลอด จำนวนหลอดไฟที่ไม่ติด 4 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2685
2022-03-10
13:21:05
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 เครื่ลกรองน้ำ ท่อน้ำชำรุด kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2684
2022-03-10
09:39:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นทางแยแคณะกายภาพบำบัด ไปถึงถนนหน้าหอพักแพทย์ ไฟส่องสว่างไม่ติดตั้งแต่แยกคณะกายภาพบำบัด ไปจนถึงหน้าหอพักแพทย์ ตามรายละเอียดแนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2683
2022-03-09
15:39:39
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ล็อบบี้ เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ติด 1 เครื่อง kittich
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2682
2022-03-09
13:23:48
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารผลิตน้ำประปา เครื่องกรองน้ำ มีปัญหา panatchakorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2681
2022-03-08
14:38:30
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2680
2022-03-08
14:35:59
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ล็อบบี้ 1.หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2679
2022-03-08
11:12:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย แจ้งซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำชายอาคารอำนวยการชั้น 3 หลุดค่ะ0635982586 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2678
2022-03-08
11:11:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวงค่ะ อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2677
2022-03-08
10:36:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี (ตึกB) ชั้น 3 ห้อง 302 แจ้งซ่อมไฟบนเพดานและไฟที่ติดกำแพง และแจ้งซ่อมกลอนประตูเนื่องจากมันจากข้างในห้องตลอด pimpornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2676
2022-03-08
09:23:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสรชั้น 4 ห้อง 2 อ่างล้างหน้าน้ำหยดตรงข้อต่อ sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2675
2022-03-08
08:21:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารเอ ชั้น 6 ห้อง 607 ชักโครกรั่ว sathapor
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2674
2022-03-07
22:36:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก c ห้อง 404 ไฟตกทำให้ไฟบางจุดในห้องใช้งานไม่ได้ เช่น ไฟหลอดยาวในห้องโถงกลางดับพร้อมกันทั้ง 2 หลอด และจุดปลั๊กไฟบริเวณข้างตู้เย็นในห้องโถงกลางไฟเข้าอ่อน (เป็นเหมือนครั้งก่อน) phatchana
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2673
2022-03-07
14:37:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมรปภ.หน้าอาคารหอพระ ในป้อมรปภ.ไฟไม่ตติด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2672
2022-03-07
08:30:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 303 แอร์เสีย2ห้อง sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2671
2022-03-05
16:29:20
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงล๊อบบี้/ชั้น1 ปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหลุดจากเสาเหล็ก สาเหตุ:กาวยึดรางหลุด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2669
2022-03-05
13:49:47
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน แนวบันใดชั้น1ทิศตะวันออก โคมไฟชนิดหลอดซาลาเปา ไม่ติดจำนวน1หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2668
2022-03-05
13:46:54
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น3 ถังกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล สาเหตุ:ใส้กรองเสื่อมสภาพ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2667
2022-03-04
16:24:22
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5 เปลี่ยนใส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2666
2022-03-04
14:20:31
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 แนวสายไม่แนบชิดกับเสาส prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2665
2022-03-04
14:20:15
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 แนวสายไม่แนบชิดกับเสาส prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2664
2022-03-04
14:20:01
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2663
2022-03-04
14:19:46
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2662
2022-03-04
14:17:03
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน ไฟส่องสว่างไม่ติดไม่ทราบเหตผล prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2661
2022-03-04
14:16:50
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2660
2022-03-04
14:16:44
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2659
2022-03-04
14:16:33
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2658
2022-03-04
14:16:32
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2657
2022-03-02
19:42:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกศรีวิจิตร ห้อง206 ถังพักน้ำที่ชักโครกไม่เก็บน้ำ (เก็บบ้างไม่เก็บบ้าง) thasanee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2656
2022-03-02
12:02:46
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง หลังที่2 2/302 เปลี่ยนตัวหมุนบานเกร็ดหน้าต่าง 2ตัว เบิกของที่เจ้าหน้าที่ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2655
2022-03-02
08:56:38
อื่นๆ : อาคารอำนวยการ ห้อง503 แจ้งขอให้ล้างแอร์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแอร์ แล้วแอร์ตัน krongkan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2654
2022-03-02
08:49:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/303 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2653
2022-03-02
08:49:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/505 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2652
2022-03-02
08:48:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/504 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2651
2022-03-02
08:48:43
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/501 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2650
2022-03-02
08:48:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/304 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2649
2022-03-02
08:48:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/201 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2648
2022-03-02
08:47:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B302 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2647
2022-03-02
08:47:41
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B206 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2646
2022-03-02
08:47:06
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A407 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2645
2022-03-02
08:46:53
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A407 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2644
2022-03-02
08:46:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A508 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2643
2022-03-02
08:46:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B205 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2642
2022-03-02
08:45:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A306 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2641
2022-03-02
08:44:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A702 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2640
2022-03-02
08:44:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A803 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2639
2022-03-02
08:44:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A814 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ