วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2584
2022-02-08
09:51:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 lobby 1.หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2583
2022-02-07
14:21:03
เปลี่ยน : อื่นๆ ลานจอดรถคอนโดA เปลี่ยนโคมไฟลานจอดรถคอนโดAเป็น LED rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2582
2022-02-07
08:36:21
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องน้ำหญิง ห้องนํ้าหญิงตรงอ่างล้างมือสีดํามันจะหลุดคะแจ้งช่อมคะ อํานวยการชั้น4คะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2581
2022-02-06
21:06:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 202 สายชำระหัก ใช้ไม่ได้ jareerat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2580
2022-02-06
21:06:44
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 202 jareerat
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2579
2022-02-04
10:21:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สระน้ำ เครื่องเติมอากาศชำรุดเปิดไม่ติด sitthichai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2578
2022-02-04
07:38:30
ซ่อมแซม : อื่นๆ ฟส่องสว่างที่หอพักบุคลากรใหม่ไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2577
2022-02-04
07:36:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟสปอร์ตไลท์ประตูศูนย์การแพทย์ฯ ไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2576
2022-02-03
13:08:48
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้อบน้ำชาย/หญิง แจ้งซ่อมคะสายฉีดชําระห้องน้ำชายชั้น4 รั่วคะห้องที่4 ห้องน้ำหญิงสายชำระรั่วห้องที่1 ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2575
2022-02-03
11:39:02
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.ตู้น้ำเย็นลูกลอยหลุด หมายเลขครุภัณฑ์ 300000041142 pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2574
2022-02-03
11:16:49
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้องให้คำปรึกษา เครื่องปรับอากาศเสีย kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2573
2022-02-03
11:16:20
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้องให้คำปรึกษา เครื่องปรับอากาศเสีย kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2572
2022-02-03
08:15:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องสาธารณูปโภค แจ้งซ่อมแอร์อาคารอำนวยการชั้น 3เปิดไม่ติดค่ะ0635982586 phisanuchai
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2571
2022-02-02
15:22:24
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2570
2022-02-02
10:24:59
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องทำงาน แอร์ไม่เย็น 1 เครื่อง kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2569
2022-02-02
09:07:36
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน เบรกเกอร์ทริป เปิดแอร์สักพักแล้วตัดเอง jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2568
2022-02-02
08:38:13
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์/ชั้น5/ทิศตะวันตกฝั่งห้อง501 ประตูห้องน้ำตก ปิดล๊อคไม่ได้ หมายเหตุ : หมดประกันจากบริษัทแล้ว prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2567
2022-01-31
10:10:40
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องคนขับรถ แอร์ห้องคนขับรถ เวลาเปิดมีน้ำหยดลงมา อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2566
2022-01-31
10:09:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ตรงข้างห้องน้ำชาย หลอดไฟกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ ตรงข้างห้องนำ้ชาย phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2565
2022-01-28
14:49:15
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น4/ห้องที่4 กาวยาแนวซิลิโคนฐานชักโครกยังรั่วซึมอยู่ (สาเหตุ:กาวกับวัสดุไม่ยึดติดกับพื้น) prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2564
2022-01-28
14:41:33
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรีบมแลป/ชั้น5/ห้อง509 แอร์ยี่ห้อTasaki เปิดมีแต่ลมไม่มีความเย็น prateepa
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2563
2022-01-28
09:09:12
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ร้านถ่ายเอกสาร 1.หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2562
2022-01-28
09:08:08
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย 1.หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2561
2022-01-27
10:50:10
ซ่อมแซม : อื่นๆ ด้านหน้าโรงยิมส์ ให้เก็บสายไฟที่ออกจากเสาไฟส่องสว่างถนนและปิดฝา rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2560
2022-01-27
08:20:54
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย อ่างล้างมือห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ท่อแตก 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2559
2022-01-27
08:19:13
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง,ชาย ห้องน้ำพลาซ่าชั้น 2 ทั้งห้องหญิงและชายน้ำไม่เข้าถังชักโครก 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2558
2022-01-27
08:15:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติต2ดวง อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2557
2022-01-26
13:57:18
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารพลาซ่า รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2556
2022-01-26
13:13:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ห้อง204 สายแลนในห้องใช้งานไม่ได้ anuchaj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2555
2022-01-26
09:08:11
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานด้านหน้า มหาลัย 05 ไฟส่องสว่างบนสะพานไม่ติด หนึ่งแถบ rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2554
2022-01-26
09:06:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง301อาคารบ้านพักบุคลากรหลังกลาง น้ำรัวใต้อ่างล้างหน้า rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2553
2022-01-26
09:00:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ ทางเข้าประตูด้านหน้า มหาลัย ถึง วงเวียน ไฟส่องสว่างถนนเกาะกลาง rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2552
2022-01-25
09:07:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ห้องอาหาร ซิงล้างจานตัน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2551
2022-01-24
17:18:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง505 คอนโดA มีน้ำรั่วซึมที่ฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง 505 คอนโดA และน้ำที่รั่วซึม ถึงหลอดไฟในห้องน้ำด้วย ratt
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2550
2022-01-24
10:39:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร รอบหอพัก ซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำ รอบหอพัก ทั้งหมด14อัน ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2549
2022-01-21
14:42:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 2 หน้าลิฟท์ เหล็กที่พื้นกรอบลิฟท์ หลุดจากพื้น jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2548
2022-01-21
09:38:21
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์ห้อง 507 ชั้นที่ 5 น้ำไหลลงถังพักชักโครกน้อย prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2547
2022-01-21
09:21:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB ชั้น1 เปลี่ยนหลอดไฟชั้น 1 / 15 ดวง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2546
2022-01-21
09:16:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB เปลี่ยนหลอดไฟ ชั้น 3 / 4 ดวง บันไดชั้น3 /1 ดวง บันไดชั้น 4/ 1 ดวง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2545
2022-01-20
16:01:08
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ถังเคมีดับเพลิงน้ำยาหมด (รปภ.นำไประงับเพลิงไหม้ที่ลานชงโคและเตาเผา) แจ้งเพื่อนำไปเติมน้ำยาใหม่ ถังสีเขียว,สีแดง จำนวน 2 ถัง prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2544
2022-01-20
15:56:13
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 หลอดไฟส่องสว่าง ขนาด 30 w.แสงขาว (ขั้วเกลียว) ขาด 3 หลอด และหลอดขนาด 9 w.ขั้วเกลียว จำนวน 1 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2543
2022-01-20
15:51:34
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิงรวม/ชั้น4 ห้องน้ำหญิงรวมห้องที่ 4 แนวฐานชักโครกมีน้ำซึม prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2542
2022-01-20
15:48:16
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเรียน/ชั้น4/ห้อง402 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ tasaki เปิดไม่ติดแผงหน้าปัด มีไฟแสดงสถานะ จำนวน1เครื่อง prateepa
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2541
2022-01-20
07:35:13
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรียมแลป/ชั้น5/ห้อง510 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Tasaki ไม่มีความเย็น จำนวน 1 เครื่อง prateepa
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2540
2022-01-19
10:00:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ห้อง AI Center ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมประตู ไม่สามารถเปิดปิดได้ supanna
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2539
2022-01-18
12:01:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟแสงสว่างถนนสาธารณะ ตั้งแต่หน้าโรงสูบน้ำดิบประปา ไฟไม่ติดตลอดแนว จำนวน 6 ดวงโคม wichaiw
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2538
2022-01-18
11:16:56
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร และป้อมประตูกลางมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2537
2022-01-18
10:22:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องส่วนส่งเสริมนิสิต อ่างล้างมือหลุด ห้องส่วนส่งเสริมนิสิต ชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2536
2022-01-17
11:03:23
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 202 ตึก b เปลี่ยนก็อกน้ำ น้ำซึม isaras
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2535
2022-01-14
11:37:06
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 1.โคมไฟซาลาเปาทางเดินไม่ติด 2 หลอด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ