วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 4040
2023-05-08
09:23:05
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้องน้ำ ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4024
2023-04-26
14:46:34
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ประตูชั้น 3 แผ่นอลูมิเนียมลอกหลุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4011
2023-04-24
15:13:07
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น2-3 เข้าล้างแอร์ทาสากิสีทิศจำนวน8ตัว นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3879
2023-03-17
09:29:50
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 1. ไฟบันไดเปิดไม่ติด 6 หลอด 2. ป้ายอาคารกิจกรรมนิสิตไฟไม่ติด 3. อ่างล้างมือห้องน้ำชายท่อตัน 4. ท่อน้ำสนามหญ้าแตก น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3869
2023-03-13
15:33:36
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ล้างแอร์ 4 เครื่อง น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3862
2023-03-13
08:58:02
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3841
2023-03-02
10:26:07
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3798
2023-02-14
13:34:45
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ชั้น 1 น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3797
2023-02-14
13:15:07
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้านจานรั้วน้ำไหล น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3769
2023-02-07
10:04:11
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 เครื่องปรับอากาศไม่ติด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3763
2023-02-06
14:26:58
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ติด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3753
2023-02-03
08:51:46
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องสำนักงาน เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด, เครื่องโทรศัพท์สีดำสายชำรุดใช้ไม่ได้ น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3735
2023-01-31
09:06:08
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้ำนิสิตหญิง สายชำระหัก 1 น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3732
2023-01-30
09:29:10
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องประชุมชั้น 2 กระเบื้องพื้นโก่งระเบิด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 3707
2023-01-23
13:22:38
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 กระเบื้องพื้นทางเดินชั้น 2 หน้าห้องนิสิตแตกระเบิด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 3660
2023-01-06
10:05:40
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องผู้บริหารชั้น 1 หน้าต่างหลุดรางเลื่อนปิดไม่ได้ (ด่วนที่สุด) น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3652
2023-01-05
12:43:39
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 กระจกหน้าต่างหลุดรางเลื่อน น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3649
2023-01-05
10:21:31
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต สนาม ไฟกิ่ง ล้ม ไม่ได้ระดับ หลายจุด รบกวนซ่อมแซมให้ใช้งานได้เหมือนเดิม นายจิรายุ นันทปัญจพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3633
2022-12-26
11:15:48
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1,3 ล้อเลื่อนหน้าต่างหลุดราง น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3610
2022-12-16
09:42:38
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง น้ำในชักโครกไหลไม่หยุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3607
2022-12-14
10:25:49
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องผู้บริหาร ปลั๊กไฟหลุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3598
2022-12-08
11:55:22
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้องประชุม ที่จับประตูทางเข้าหลุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3574
2022-12-02
14:05:32
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้อง ผู้บริหาร ปลั๊กหลุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3573
2022-12-02
10:02:15
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องน้ำหญิงชั้น 1 น้ำไหลที่กดชักโครก, อ่างล้างหน้าน้ำรั่ว ,หลอดไฟห้องน้ำชายขาด 1 หลอด ,เครื่องปรับอากาศห้องสำน้กงานน้ำหยดลงมา น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3548
2022-11-25
10:29:52
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้องประชุม หลอดไฟยาวไม่ติดจำนวน 7 หลอด, ไฟสปอร์ตไลท์ชั้น 2 -3 ไม่ติด จำนวน 4 หลอด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3532
2022-11-22
09:42:02
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้อง 1 กระเบื้องแตก น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3529
2022-11-22
09:36:18
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต รอบอาคาร หลอดไฟขาดรอบอาคารประมาณ 30 หลอด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3442
2022-10-31
14:56:39
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องสำนักงาน ชั้น 1 เครื่องปรับอากาศ 1 ตัว เปิดไม่ติด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3282
2022-09-19
10:14:17
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้ององค์กรนิสิต พื้นกระเบื้องโก่งตัว น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 3241
2022-09-08
13:27:57
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 3 ห้อง 1 กระเบื้องพืันแตกโก่งตัวดีดขึ้น น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 3067
2022-08-04
13:03:08
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้องนิสิต พื้นกระเบื้องแตกระเบิด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3064
2022-08-03
14:07:47
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องน้ำ หญิง ห้องน้ำนิสิตหญิงชั้น 1 น้ำไหลไม่หยุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3046
2022-07-27
13:20:42
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้องสภานิสิต เครื่องปรับอากาศไม่เย็น มีแต่ลม น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3042
2022-07-25
13:51:15
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง ชักโครกห้องน้ำหญิง น้ำไหลไม่หยุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3034
2022-07-22
15:00:10
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต บริเวณสนามหญ้า ท่อกอ๊กน้ำแตกหัก นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3000
2022-07-11
14:20:44
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต - ชั้น 1 ห้องน้ำหญิงชักโครกกดไม่ลง - ชั้น 2 ห้อง - ชั้น 1 ห้องน้ำหญิงชักโครกกดไม่ลง - ชั้น 2 ห้องน้ำหญิงชักโครกกดไม่ลง - ชั้น 2 พื้นกระเบืัองระเบิดโก่งตัว - ห้องประชุมชั้น 2 หลอดไฟยาวไม่ติด 1 หลอด - ห้องประชุมชั้น 2 เครื่องปรับอากาศน้ำหยดลงมาจากเครื่อง 1 ตัว - ชั้น 3 ก๊อกน้ำเสีย 1 อัน น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2992
2022-07-08
14:27:14
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ลิฟท์ค้างเปิดไม่ได้ น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2991
2022-07-08
14:22:35
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ลิฟท์ค้างเปิดไม่ได้ น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2757
2022-04-18
15:29:02
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้ององค์การนิสิต กระเบื้องโก่งตัวระเบิดใหม่ ประมาณ 16 แผ่น น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2754
2022-04-18
10:30:44
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ไฟส่องสว่างด้านข้างอาคารฝั่งริมคลอง ไฟส่องสว่างด้านข้างอาคารฝั่งริมคลองไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2753
2022-04-18
10:16:19
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 สายโทรศัพท์ชำรุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2709
2022-03-22
15:50:48
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น3 ซ่อมสวิตไฟชำรุด piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2700
2022-03-16
10:03:24
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้้าหญิงชั้น 1-3. ห้องประชุมชั้น 2 ห้องน้้าหญิงชั้น 3 น้ำไหลไม่หยุด, ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ไฟขาด 1 หลอด ,ห้องประชุมชั้น 2 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง ห้องน้ำชั้น 2 ชักโครกชำรุดกดไม่ได้ kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2685
2022-03-10
13:21:05
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 เครื่ลกรองน้ำ ท่อน้ำชำรุด kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2574
2022-02-03
11:16:49
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้องให้คำปรึกษา เครื่องปรับอากาศเสีย kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2573
2022-02-03
11:16:20
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้องให้คำปรึกษา เครื่องปรับอากาศเสีย kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2571
2022-02-02
15:22:24
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2570
2022-02-02
10:24:59
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องทำงาน แอร์ไม่เย็น 1 เครื่อง kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2512
2021-12-29
09:39:35
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต กิจกรรมนิสิต/ชั้น1/ห้องน้ำ เเจ้งซ่อมห้องน้ำอาคาร กองกิจชักโครกน้ำไหลไม่หยุดชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2485
2021-12-16
13:27:08
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้ำชายหญิงชั้น1-2-3 เปลี่ยนกีอกน้ำอ่างล้างหน้าและสายน้ำดีแทนของเก่าชำรุด piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ