วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2757
2022-04-18
15:29:02
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้ององค์การนิสิต กระเบื้องโก่งตัวระเบิดใหม่ ประมาณ 16 แผ่น น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2754
2022-04-18
10:30:44
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ไฟส่องสว่างด้านข้างอาคารฝั่งริมคลอง ไฟส่องสว่างด้านข้างอาคารฝั่งริมคลองไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2753
2022-04-18
10:16:19
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 สายโทรศัพท์ชำรุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2709
2022-03-22
15:50:48
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น3 ซ่อมสวิตไฟชำรุด piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2700
2022-03-16
10:03:24
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้้าหญิงชั้น 1-3. ห้องประชุมชั้น 2 ห้องน้้าหญิงชั้น 3 น้ำไหลไม่หยุด, ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ไฟขาด 1 หลอด ,ห้องประชุมชั้น 2 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง ห้องน้ำชั้น 2 ชักโครกชำรุดกดไม่ได้ kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2685
2022-03-10
13:21:05
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 เครื่ลกรองน้ำ ท่อน้ำชำรุด kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2574
2022-02-03
11:16:49
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้องให้คำปรึกษา เครื่องปรับอากาศเสีย kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2573
2022-02-03
11:16:20
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 ห้องให้คำปรึกษา เครื่องปรับอากาศเสีย kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2571
2022-02-02
15:22:24
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2570
2022-02-02
10:24:59
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องทำงาน แอร์ไม่เย็น 1 เครื่อง kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2512
2021-12-29
09:39:35
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต กิจกรรมนิสิต/ชั้น1/ห้องน้ำ เเจ้งซ่อมห้องน้ำอาคาร กองกิจชักโครกน้ำไหลไม่หยุดชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2485
2021-12-16
13:27:08
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้ำชายหญิงชั้น1-2-3 เปลี่ยนกีอกน้ำอ่างล้างหน้าและสายน้ำดีแทนของเก่าชำรุด piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2468
2021-12-07
10:51:24
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต ทุกชั้น หลอดไฟไม่ติดในอาคารและนอกอาคารจำนวน 40 หลอด kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2342
2021-10-19
13:17:34
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และ 3 กระจกผนังหน้าห้องนิสิตแตกร้าว, พื้นกระเบื้องดีดแตกหน้าห้องนิสิตชั้น 2 และ 3 kanyaratp
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2272
2021-09-14
13:24:20
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต/ลานจอดรด ท่อรดน้ำต้นไม้หัก ท่อพีวีซี นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2214
2021-08-20
10:50:12
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 กระจกผนังแตก, กระเบื้องพื่้นดีดแตก หน้าห้องนิสิต น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2092
2021-06-29
09:18:40
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ห้องทำงานส่วนกิจการนิสิต ก๊อกน้ำ(ซิ๊งค์ล้างจาน) ในที่ทำงาน น้ำไม่ไหลและปลั๊กไฟ ตู้เย็นในที่ทำงาน (ซีอต) น.ส.จุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2075
2021-06-17
13:26:00
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต ลิฟท์ค้างกดไม่ขึ้น น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2074
2021-06-17
13:24:48
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต น้ำไม่ไหลทั้งอาคาร น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2035
2021-05-24
09:22:12
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 - 2 หลอดไฟห้องน้ำหญิงไม่ติด , ลิฟท์ใช้งานไม่ได้, ห้องประชุมชั้น 2 ไฟไม่ติด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1977
2021-04-27
08:50:05
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ไฟห้องน้ำหญิงกองกิจชั้น2 ไม่ติด2ดวง นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1939
2021-04-09
08:51:13
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต ท่อน้ำแตกหัก น้ำไหลไม่หยุดหน้าอาคารกิจกรรมนิสิต น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1922
2021-04-07
10:30:56
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต หน้าอาคารกิจกรรมนิสิต ท่อก๊อกน้ำหัก น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1806
2021-03-12
14:44:32
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้ำชายชั้น 3 ชักโครกห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1803
2021-03-12
11:09:06
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 หน้าห้องนิสิต กระจกหน้าห้องแตกร้าว 1 ช่อง น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 1766
2021-03-03
08:50:28
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 สายโทรศัพท์ขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ