วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2836
2022-05-18
10:01:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 504 แอร์เปิดไม่ติดค่ะ น.ส.สุพรรณา แดงเจริญ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2791
2022-04-27
15:01:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 105 ห้องสำนักงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประตูห้องสำนักงาน การหน่วงประตูไม่ทำงาน ประตูปิดกระแทกแรง น.ส.วารุณี สิรินทร์
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2789
2022-04-27
11:39:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชาย น้ำไหลไม่หยุด อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2763
2022-04-20
07:41:02
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์/ชั้น2 กระเบื้องอ่างล้างมือหลุด (กระเบื้องไม่แตก) สาเหตุ : ปูนยาแนวเสื่อมสภาพ นายประทีป อมรธรรม
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2746
2022-04-11
10:07:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน แอร์เปิดไม่ติด1ตัว อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2729
2022-03-31
16:26:44
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร 203 ก็อกน้ำอ่างล้างหน้า หลอดไฟในห้องน้ำ athaphan
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2695
2022-03-15
10:15:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 แอร์ไม่เย็นคอมเสีย sirirutn
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2617
2022-02-17
18:36:47
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หน้าประตูทางเข้าอาคาร/ชั้น1 แผงไฟวิ่งตัวอักษร LED ไฟไม่เข้า สาเหตุ:วันพุธที่16ก.พ.65 มีการตัดกระแสไฟและจอติดๆดับๆ prateepa
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2590
2022-02-08
15:38:57
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น4 แผ่นกระเบื้องขอบอ่างล้างมือหลุด จำนวน 2 แผ่น หมายเหตุ : หมดประกันจากบริษัทแล้ว) prateepa
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2530
2022-01-10
09:53:16
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ทางเดิน/ชั้น1/หน้าห้อง103 ถังกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหลเข้าถัง สาเหตุ: ไส้กรองอุดตัน prateepa
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2511
2021-12-28
15:35:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 เครื่องกรองนำ้อำนวยการชั้น1รั่ว และนำ้ก็ไม่เย็นค่ะ phisanuchai
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2342
2021-10-19
13:17:34
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และ 3 กระจกผนังหน้าห้องนิสิตแตกร้าว, พื้นกระเบื้องดีดแตกหน้าห้องนิสิตชั้น 2 และ 3 kanyaratp
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2297
2021-09-29
16:07:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นด้านหลังมหาวิทยาลัย ไฟส่องสว่างถนนเส้นด้านหลังมหาวิทยาลัยไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2258
2021-09-08
08:45:59
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ตึกA หลังคาดาดฟ้าตึกA ตกหล่น รบกวนทีมช่างประเมินหน้างาน ว่าควรดำเนินการอย่างไร ods00165
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2257
2021-09-08
08:45:38
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ตึกA หลังคาดาดฟ้าตึกA ตกหล่น รบกวนทีมช่างประเมินหน้างาน ว่าควรดำเนินการอย่างไร ods00165
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2214
2021-08-20
10:50:12
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 กระจกผนังแตก, กระเบื้องพื่้นดีดแตก หน้าห้องนิสิต น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2062
2021-05-31
12:41:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเรือนไทย กระจกร้าว น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 745
2020-03-04
08:24:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น2 อาคารสโมสร โถ่ปัสวะ ชาย หล่นแตก ละเอียด บุญประสิทธิ์
รออะไหล่
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ