วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2827
2022-05-12
13:28:01
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza 1.ชั้น 2 และ3 ห้องน้ำชาย 2.ห้องน้ำหญิง 1.ปลี่ยนสายฉีดชำระ 2.หลอดไฟไม่ติด 2 ดวง นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2826
2022-05-11
14:27:41
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย สายที่อยุ่ในถังชักโครกห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ขาด 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2825
2022-05-11
14:25:50
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ไม่ติด 2 ดวง 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2812
2022-05-05
15:04:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ร้านยา มศว ชั้น 2 ฝ้าเพดานด้านบนเวลาฝนตกจะมีน้ำรั่วไหลลงมาค่ะ น.ส.อาภัสรา เกิดแก้ว
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2811
2022-05-05
12:17:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ประตูห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 กลอนหลุดค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2807
2022-05-04
18:36:35
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ปลั๊กไฟฟ้าชั้นล่างช็อต รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2766
2022-04-20
14:59:15
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2 อาคารพลาซ่าชั้น 2 มีน้ำรั่วค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2755
2022-04-18
15:09:18
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza อ่างล้างหน้า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2741
2022-04-07
08:34:29
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ทางเดินโถงกลาง/2 หลอดไฟledขั้ว E27 30 W ไม่ติด29 หลอด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2734
2022-04-05
14:58:17
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 น้ำไม่ไหลเข้าถังชักโครก 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2708
2022-03-21
10:10:58
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ที่แขวนสายฉีดห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 หลุด0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2707
2022-03-21
10:08:08
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ไฟห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 ไม่ติด 5 ดวง 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2706
2022-03-21
09:42:18
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง หัวฉีดห้องน้ำหญิงไม่ไหล 2 ห้อง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2629
2022-02-24
10:35:26
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายอาคารพลาซ่าชั้น 2 ไม่ติด 1 ดวง 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2588
2022-02-08
10:54:47
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 2 ไฟไม่ติด 1 ดาง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2560
2022-01-27
08:20:54
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย อ่างล้างมือห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ท่อแตก 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2559
2022-01-27
08:19:13
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง,ชาย ห้องน้ำพลาซ่าชั้น 2 ทั้งห้องหญิงและชายน้ำไม่เข้าถังชักโครก 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2463
2021-12-07
08:57:40
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น1 ท่อน้ำประปาแตก rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2462
2021-12-03
14:34:20
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น1-2-3- เข้าซ่อมห้องน้ำชายหญิง ติดตั้งซ่อมแซมหลอดไฟแสงสว่าง piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2454
2021-12-01
13:34:29
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2 ไฟไ่ติดหลอดT8 1ดวง rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2420
2021-11-19
14:47:37
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น1 ท่อน้ำประปารั่ว rakchart
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2119
2021-07-06
13:50:47
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น 3 ล็อก C05 และ C16 ร้าน ชั้น 3 ล็อก C05 และ C16 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2056
2021-05-27
13:45:50
เปลี่ยน : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำชายชั้น2 สายฉีดชำระชำรุดใช้งานไม่ใด้ นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2049
2021-05-27
08:50:45
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ไฟพวงด้านหลัง ไฟพวงชำรุดด้านหลังอาคาร นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2048
2021-05-27
08:48:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 1846
2021-03-22
16:03:46
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza แอร์ชั้น2ร้านสเต็กร์ แอร์ไม่ทำงาน นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1845
2021-03-22
15:59:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น1 ท่อน้ำรัวหลังอาคาร นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1831
2021-03-18
10:57:21
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้นห้องน้ำชาย ชักโครกตัน1โถ นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1793
2021-03-09
13:32:34
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2-3 -หลอดไฟขั้วE27ไม่ติดชั้น2-3รวม28หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1731
2021-02-22
13:17:21
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ทอน้ำตัน -ท่อน้ำตันชั้น1 สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1725
2021-02-18
16:16:57
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชัน1 เบคเกอร์และปลักไฟล๊อก39,44 รักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1706
2021-02-09
14:50:09
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำหญิงชั้น3 ก๊อกน้ำชำรุด อ่างล้างมือ สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1705
2021-02-09
10:11:37
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างมือใช้การไม่ได้จำนวน1ตัว สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1703
2021-02-08
09:12:05
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ห้องน้ำชั้น2 -ห้องน้ำชั้น2อ่างล้างหน้าตัน2อ่าง สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1600
2020-12-17
09:31:00
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ตู้ไฟชั้น1 -ปลั๊กไฟชำรุดในตู้ไฟชั้น1 สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1526
2020-11-24
15:59:03
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น 2-3 -1. ห้องน้ำชายชัน2 ชักโครกตัน -2. หลอดไฟไม่ติด6หลอด -3. ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครกชำรุด2ห้อง -4. หลอดไฟไม่ติด4หลอด -5. ปลั๊กไฟชำรุดชั้น2 สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1462
2020-10-30
12:18:51
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น3 -ระเบียงชั้น3มีน้ำขังและท่ออุดตัน สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1461
2020-10-30
12:17:13
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น3 -หลอดไฟไม่ติด10หลอด สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1460
2020-10-30
12:16:22
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ลิฟท์โดยสาร -ลิฟท์โดยสารใช้งานไม่ใด้ สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1458
2020-10-29
10:53:34
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2และ3 -หลอดไฟไม่ติดจำนวน32หลอด ขั้วE27 สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1422
2020-10-22
08:45:04
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza plaza -เก็บไฟพวงด้านหลังอาคารเนื่้องจากหมดอายุในการใช้งานอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั้วได้หรือรัดวงจร สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1370
2020-10-06
12:46:44
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza -หลอดไฟบัดไดขึ้นลงไม่ติด2ดวง -หลอดไฟห้องน้ำชายชั้ สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1352
2020-09-29
08:49:59
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza -ห้องน้ำชายชั้น2หลอดไฟไม่ติด1หลอด -ห้องนำ้หญิงชั้ สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1311
2020-09-16
13:41:26
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ปลั๊กใต้อาคารPlazaชำรุด3ชุด สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1306
2020-09-16
09:23:18
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ใต้อาคารพลาซ่า รายละเอียดตามไฟล์แนบ วิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1287
2020-09-14
08:42:55
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza 1 ห้องน้ำชั้น3หลอดไฟเสีย2หลอด E27 2 ที่กดชักโคกเส สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1213
2020-08-25
13:16:07
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น3ท่อระเบียงอุดตัน สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1212
2020-08-25
12:04:28
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้นล่าง 1. ก๊อกน้ำสนามชำรุด2ตัว 2. ชุดปลั๊กไฟชำรุด1ชุด สิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 1072
2020-07-16
16:18:08
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น 2 ท่่อน้ำทิ้งของชั้น 2 อุดตันทั้งหมด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 952
2020-06-14
10:15:19
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza 2 walreeya
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ