วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2831
2022-05-17
10:44:50
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ผนังประตู/ชั้น1/ด้านหน้า เปลี่ยนจุดติดตั้งเบรคเกอร์ไฟ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2830
2022-05-17
10:23:02
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดินด้านหน้า/ชั้น1 ติดตั้งเต้ารับและเดินรางเก็บสาย ประมาณ4เมตร นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2829
2022-05-16
21:50:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ระเบียงหลังห้อง105/ชั้น1 ท่อระบายน้ำทิ้งระเบียงชั้น2ท่อระบายน้ำชำรุดและอุดตัน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2828
2022-05-16
21:47:40
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/โถงชั้น1 เครื่องปรับอากาศ ระบบVRF อาการเครื่องทำงานสักระยะแล้วขึ้น E28 โดยไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2821
2022-05-10
12:08:43
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น3/ห้อง302 ไฟส่องสว่าง ชนิดหลอดยาว ไม่ติดจำนวน1หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2820
2022-05-10
12:07:00
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น3/ห้อง303 ตู้เก็บสารมีไฟ แต่พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2792
2022-04-28
08:07:41
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 หลอดไฟไม่ติดจำนวน 3 หลอด ชนิดขั้ว E27 จำนวน 2 หลอด ชนิด หลอดฮาโลเจน จำนวน 1 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2769
2022-04-22
08:59:54
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถง/ชั้น4/หน้าห้อง414 เครื่องกรองน้ำ ตรวจสอบพบสาย PE สายเล็ก หักน้ำรั่วออกมา สาเหตุ:สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2768
2022-04-22
08:51:24
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรียมแลป/ชั้น5/ห้อง510 แอร์เปิดไม่ติดแผงควบคุมไม่แสดงผล ตรวจสอบเบื้องต้น เมนไฟด้านนอกช๊อตไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2767
2022-04-21
07:01:27
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หน้าห้องน้ำ/ชั้น1 ไปส่องสว่าง ขั้วE27 ไม่ติด จำนวน2หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2763
2022-04-20
07:41:02
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์/ชั้น2 กระเบื้องอ่างล้างมือหลุด (กระเบื้องไม่แตก) สาเหตุ : ปูนยาแนวเสื่อมสภาพ นายประทีป อมรธรรม
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2762
2022-04-20
07:37:53
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงชั้น1/หน้าห้อง103 สาย pe สีขาวเส้นเล็กรั่ว สาเหตุ:อายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2751
2022-04-11
22:32:04
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน บ่อพักน้ำใต้ดินหลังอาคาร/ชั้น1 บ่อพักน้ำใต้ดินน้ำล้นถังออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2750
2022-04-11
22:28:56
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น4 เครื่องกรองน้ำ น้ำมีกลิ่นและน้ำกร่อย สาเหตุ:ใส้กรองมีตะกอนตามอายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2749
2022-04-11
22:26:06
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 เครื่องปรับอากาศระบบ vrf น้ำรั่วที่ แฟนคอยล์ หมายเหตุ:ตัวเดิมที่เคยแจ้งซ่อม นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2733
2022-04-05
08:40:20
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ไฟส่องสว่างชนิดขั้วเกลียว E27 ไม่ติดจำนวน 1 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2732
2022-04-05
08:38:32
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำชาย/ชั้น1 ห้องน้ำชายรวมชั้น 1 ก๊อกอ่างล้างมือ ปิดไม่ได้น้ำไหลตลอด 1 ตัวและน้ำหนดตลอด 1 ตัว รวมจำนวน2ตัว นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2727
2022-03-30
07:20:32
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล็อบบี้ชั้น 1 หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด จำนวน 3 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2720
2022-03-24
08:19:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเรียนบรรยาย/ห้อง601/ชั้น6 พัดลมดูดอ่ากาศชำรุด จำนวน 2ตัว หมายเหตุ :ถ้าของไม่มีเปลี่ยนให้ถอดออกและปิดช่องลมไว้ชั่วคราว /นำเสนอเปลี่ยนใหม่ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2719
2022-03-24
08:16:50
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านหลังอาคาร/ชั้น1 ไฟหลอดนีออนยาว ไม่ติด จำนวน 2หลอด หมายเหตุ:รางเก่าขอเสนอถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนเป็นหลอดขั้วเกลียวทั้งหมดครับ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2699
2022-03-15
15:59:01
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ในห้องเรียน/5/501 กดสวิทช์ไฟแสงสว่างแล้วหลอดไฟแสงสว่างไม่ติด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2697
2022-03-15
11:42:42
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ชุดโซฟาสีครีม พนักพิงแขนด้านซ้ายชำรุด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2696
2022-03-15
11:40:28
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น1 สดืออ่างล้างมือ น้ำรั่วซึมขณะใช้งาน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2688
2022-03-13
13:22:57
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป 508 ปลั๊กหลุดจากผนังคอนกรีต prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2687
2022-03-13
13:21:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องพักอาจารย์ ห้อง 507 แอร์น้ำไหลบริเวณคอยล์เย็น prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2686
2022-03-13
13:18:41
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงล็อบบี้ชั้น 1 ไฟหลุมติดเพดานหลอดเล็กจำนวน 1 หลอด ไฟ ชนิดหลอดขั้วเกลียวจำนวน 3 หลอด จำนวนหลอดไฟที่ไม่ติด 4 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2683
2022-03-09
15:39:39
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ล็อบบี้ เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ติด 1 เครื่อง kittich
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2671
2022-03-05
16:29:20
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงล๊อบบี้/ชั้น1 ปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหลุดจากเสาเหล็ก สาเหตุ:กาวยึดรางหลุด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2669
2022-03-05
13:49:47
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน แนวบันใดชั้น1ทิศตะวันออก โคมไฟชนิดหลอดซาลาเปา ไม่ติดจำนวน1หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2668
2022-03-05
13:46:54
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น3 ถังกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหล สาเหตุ:ใส้กรองเสื่อมสภาพ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2667
2022-03-04
16:24:22
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5 เปลี่ยนใส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2666
2022-03-04
14:20:31
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 แนวสายไม่แนบชิดกับเสาส prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2665
2022-03-04
14:20:15
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 แนวสายไม่แนบชิดกับเสาส prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2664
2022-03-04
14:20:01
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2663
2022-03-04
14:19:46
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ล๊อบบี้/โถงชั้น1 prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2662
2022-03-04
14:17:03
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน ไฟส่องสว่างไม่ติดไม่ทราบเหตผล prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2661
2022-03-04
14:16:50
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2660
2022-03-04
14:16:44
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2659
2022-03-04
14:16:33
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2658
2022-03-04
14:16:32
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1/ทางเดิน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2628
2022-02-24
09:34:40
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดินหน้าห้อง สำนักนวัตกรรมฯ/ชั้น1 โคมไฟซาลาเปา ไม่ติด จำนวน2หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2623
2022-02-22
15:45:23
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย/ชั้น3 อ่างล้างมือห้องน้ำชาย+หญิง น้ำรั่วที่สะดืออ่าง และโถปัสสาวะรั่ว prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2622
2022-02-22
15:40:57
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หลังคาลานจอดรถ/ชั้น1 หลอดไฟส่องสว่างที่จอดรถ ชนิดหลอดเกลียว ไม่ติดจำนวน2หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2618
2022-02-18
07:59:48
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องปั้มน้ำ/ชั้น1 น้ำรั่วแนวท่อภายในห้องปั้ม prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2617
2022-02-17
18:36:47
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หน้าประตูทางเข้าอาคาร/ชั้น1 แผงไฟวิ่งตัวอักษร LED ไฟไม่เข้า สาเหตุ:วันพุธที่16ก.พ.65 มีการตัดกระแสไฟและจอติดๆดับๆ prateepa
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2612
2022-02-17
18:27:36
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1/โถงระหว่างหน้าห้อง103,104 ประตูแบบม้วนเหล็กชำรุด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2591
2022-02-08
15:42:43
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้โถงชั้น1 ไฟส่องสว่างแสงขาวหลอดขั้วเกลียว ขาดจำนวน 2 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2590
2022-02-08
15:38:57
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น4 แผ่นกระเบื้องขอบอ่างล้างมือหลุด จำนวน 2 แผ่น หมายเหตุ : หมดประกันจากบริษัทแล้ว) prateepa
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2589
2022-02-08
13:16:14
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ตู้ดูดควัน ห้องปฏิบัติการ 303 ชั้น 3 มีไฟแลปออกมาบริเวณแผงสวิตซ์ไฟขณะปิดการทำงานของตู้ฯหลังจากนั้น ลองเปิดอีกครั้งเปิดไม่ติด pornthananun
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2568
2022-02-02
08:38:13
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์/ชั้น5/ทิศตะวันตกฝั่งห้อง501 ประตูห้องน้ำตก ปิดล๊อคไม่ได้ หมายเหตุ : หมดประกันจากบริษัทแล้ว prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ