วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2790
2022-04-27
13:39:47
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 307 กลับห้องอาบน้ำหญิง สายฝักบัวอาบน้ำพัง 2 อัน ห้อง 307 ประตูห้อง ปิดไม่ได้ ที่ยาแนวโถชักโครกหลุด ยาแนวโถชักโครกหลุดห้องน้ำชาย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2789
2022-04-27
11:39:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชาย น้ำไหลไม่หยุด อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2788
2022-04-27
08:43:38
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรองหมอ/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติดห้องรองหมอ1ดวง กับห้องรับรองชั้น1ค่ะ1ดวงค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2787
2022-04-27
05:58:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2786
2022-04-27
05:58:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2785
2022-04-27
05:58:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2784
2022-04-26
09:54:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 506 หนูกัดกำแพงปูนที่ ชั้น 5 ห้อง 506 ทะลุ supanna
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2783
2022-04-26
09:09:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย อ่างล้างมือห้องน้ำชายอาคารอำนวยการชั้น 3 ก๊อกหลุดค่ะ 063 598 2586 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2782
2022-04-26
09:04:53
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องล้างจานเสวนา อ่างล้างจานห้องเสวนามีน้ำซึมคะอาคารอำนวยการชั้น 2 0988461316 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2780
2022-04-26
09:01:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถงทางเดิน/ห้องรองหมอ ไฟหลอดกลมไม่ติด2ดวงค่ะ โถลงทางเดิน1ดวง ห้องรองหมอ1ดวงค่ะ อำนวยการชั้น1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2779
2022-04-26
08:59:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องน้ำด้านนอก ตึกอำนวยการ ห้องน้ำชั้น 6 ด้านนอก ชักโครกกดน้ำไม่ลงคะ (ฐิติมา 092-417-0313) นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2778
2022-04-25
14:38:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 316 กับ 317 แอร์ไม่เย็น 2 ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2777
2022-04-25
11:57:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานข้ามคลองระหว่างอาคารเรียนรวมและคำพื้นฐาน ซ่อมพื้นสะพานชำรุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2776
2022-04-25
09:35:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคารไมตรีตอบ (บ้านพักหลังที่สอง) ชั้น 4 หัอง 401 มีมุ้งลวด หลอดไฟระเบียงหลังบ้าน พัดลมเพดาน ลูกบิดห้องน้ำ นางพรรณา มนัสทวี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2775
2022-04-25
09:33:50
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องสำนักงานคณบดี คณะเทคโนฯ ชั้น 5 อาคารอำนวนการ เครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 (ตัวกลาง) ไม่มีความเย็น มีแต่ลมออกมา นายวีรวัฒน์ มนัสทวี
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2774
2022-04-24
13:35:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/405 บ้าน3หลัง เปลี่ยนสวิตซ์ไฟหลังห้อง เปลี่นก๊อกน้ำหลังห้อง เปลี่ยนวาวล์ฝักบัว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2773
2022-04-24
08:56:42
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพระ/ศาลา1 ตรงขั้วหัวไฟจะหลุดศาลาหอพระ1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2772
2022-04-22
12:20:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ห้องน้ำชาย ชักโครกน้ําไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย 1 ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2771
2022-04-22
11:43:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 3303 แอร์ไม่เย็น นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2770
2022-04-22
11:28:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องสำนักงาน งานอาคารและศาธารณูปโภค โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ นายณภัฐสนันท์ ชัยชิตาทร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2769
2022-04-22
08:59:54
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถง/ชั้น4/หน้าห้อง414 เครื่องกรองน้ำ ตรวจสอบพบสาย PE สายเล็ก หักน้ำรั่วออกมา สาเหตุ:สายเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2768
2022-04-22
08:51:24
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรียมแลป/ชั้น5/ห้อง510 แอร์เปิดไม่ติดแผงควบคุมไม่แสดงผล ตรวจสอบเบื้องต้น เมนไฟด้านนอกช๊อตไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2767
2022-04-21
07:01:27
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน หน้าห้องน้ำ/ชั้น1 ไปส่องสว่าง ขั้วE27 ไม่ติด จำนวน2หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2766
2022-04-20
14:59:15
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2 อาคารพลาซ่าชั้น 2 มีน้ำรั่วค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2765
2022-04-20
10:14:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ที่วางแทงค์น้ำบนดาดฟ้าตึกA แดกชำรุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2764
2022-04-20
08:01:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2763
2022-04-20
07:41:02
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำอาจารย์/ชั้น2 กระเบื้องอ่างล้างมือหลุด (กระเบื้องไม่แตก) สาเหตุ : ปูนยาแนวเสื่อมสภาพ นายประทีป อมรธรรม
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2762
2022-04-20
07:37:53
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงชั้น1/หน้าห้อง103 สาย pe สีขาวเส้นเล็กรั่ว สาเหตุ:อายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2761
2022-04-20
06:21:49
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ต่อเบอร์โทรศัพย์เบอร์21026โต๊ะนางสาววัฒนา ลิ้มสอน น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2760
2022-04-19
10:33:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย ไฟสว่างสว่าง หัวเสา บนรั้วด้านหน้า ไม่ติด และสายไฟช็อตขาดชำรุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2759
2022-04-19
09:16:28
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น 3 ห้อง 304 หน้าห้อง 305 ห้อง 304 มีน้ำหยดลงมา และหน้าห้อง 305 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2758
2022-04-19
08:29:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลานจอดหน้าตึกA ไฟลานจอดหน้าตึกAไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2757
2022-04-18
15:29:02
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้ององค์การนิสิต กระเบื้องโก่งตัวระเบิดใหม่ ประมาณ 16 แผ่น น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2756
2022-04-18
15:10:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยและรอบวงเวียน ประดับธงมหาวิทยาลัย นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2755
2022-04-18
15:09:18
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza อ่างล้างหน้า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย น้ำรั่วใต้อ่างล้างหน้า นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2754
2022-04-18
10:30:44
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ไฟส่องสว่างด้านข้างอาคารฝั่งริมคลอง ไฟส่องสว่างด้านข้างอาคารฝั่งริมคลองไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2753
2022-04-18
10:16:19
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต 1 สายโทรศัพท์ชำรุด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2752
2022-04-12
08:48:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ตึกA ฝ้าเพดานชำรุด มีน้ำรั่วซึม ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2751
2022-04-11
22:32:04
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน บ่อพักน้ำใต้ดินหลังอาคาร/ชั้น1 บ่อพักน้ำใต้ดินน้ำล้นถังออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2750
2022-04-11
22:28:56
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น4 เครื่องกรองน้ำ น้ำมีกลิ่นและน้ำกร่อย สาเหตุ:ใส้กรองมีตะกอนตามอายุการใช้งาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2749
2022-04-11
22:26:06
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 เครื่องปรับอากาศระบบ vrf น้ำรั่วที่ แฟนคอยล์ หมายเหตุ:ตัวเดิมที่เคยแจ้งซ่อม นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2748
2022-04-11
10:43:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ แจ้งซ่อมแอร์เสียเปิดไม่ติด คอมแอร์ไม่ทำงาน..ในห้อง แจ้งซ่อมแอร์เสียเปิดไม่ติด คอมแอร์ไม่ทำงาน.... นายภาคิน พรหมภักดี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2747
2022-04-11
10:30:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนา เครื่องสแกนนิ้วหน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ไม่ติดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2746
2022-04-11
10:07:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน แอร์เปิดไม่ติด1ตัว อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2745
2022-04-11
09:13:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องคนขับรถ แอร์ห้องคนขับรถนำ้หยดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2744
2022-04-08
11:19:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น2ห้องนํ้าหญิง กระเบื้องขอบอ่างหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2743
2022-04-07
16:33:12
ซ่อมแซม : อื่นๆ สำนักงาน โรงผลิตปรปา แอร์ในสำนักงานที่ทำงาน 1 ตัว นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2742
2022-04-07
14:12:33
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ลานจอดจักรยาน 1.หลอดไฟไม่ติดจำนวน 10 หลอด (หลอดเกลียวสีส้ม) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2741
2022-04-07
08:34:29
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ทางเดินโถงกลาง/2 หลอดไฟledขั้ว E27 30 W ไม่ติด29 หลอด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2740
2022-04-05
15:41:49
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น3 ซึมค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ