วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2839
2022-05-19
14:29:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องพัก ห้องที่2 ห้องพักห้องที่2อ่างล้างหน้าเปิดนํ้ามันไหลลงด้านล่างคะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2838
2022-05-19
14:01:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติด 1ดวง อำนวยการชั้น1ห้องรับรองค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2837
2022-05-19
13:16:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4 ตู้น้ำเย็นชั้น4 มีหนูเข้าไปตายอยู่ด้านหลัง ให้ช่างมาเปิดให้หน่อยค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2836
2022-05-18
10:01:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 504 แอร์เปิดไม่ติดค่ะ น.ส.สุพรรณา แดงเจริญ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2819
2022-05-09
14:35:38
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ ส่วนการคลัง ชั้น 1 ติดตั้งโทรศัพท์ IP น.ส.อรชา ดีบัว
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2801
2022-05-02
08:19:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2796
2022-04-29
07:56:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายชั้น1ไม่ติด2ดวงค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2795
2022-04-29
07:54:44
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้อง402 แจ้งซ่อมคะหน้าต่างห้อง402ตึกอํานวยการชั้น4ปิดไม่ได้คะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2791
2022-04-27
15:01:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 105 ห้องสำนักงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประตูห้องสำนักงาน การหน่วงประตูไม่ทำงาน ประตูปิดกระแทกแรง น.ส.วารุณี สิรินทร์
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2789
2022-04-27
11:39:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชาย น้ำไหลไม่หยุด อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2788
2022-04-27
08:43:38
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรองหมอ/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติดห้องรองหมอ1ดวง กับห้องรับรองชั้น1ค่ะ1ดวงค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2784
2022-04-26
09:54:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 506 หนูกัดกำแพงปูนที่ ชั้น 5 ห้อง 506 ทะลุ supanna
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2783
2022-04-26
09:09:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย อ่างล้างมือห้องน้ำชายอาคารอำนวยการชั้น 3 ก๊อกหลุดค่ะ 063 598 2586 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2782
2022-04-26
09:04:53
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องล้างจานเสวนา อ่างล้างจานห้องเสวนามีน้ำซึมคะอาคารอำนวยการชั้น 2 0988461316 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2780
2022-04-26
09:01:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถงทางเดิน/ห้องรองหมอ ไฟหลอดกลมไม่ติด2ดวงค่ะ โถลงทางเดิน1ดวง ห้องรองหมอ1ดวงค่ะ อำนวยการชั้น1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2779
2022-04-26
08:59:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องน้ำด้านนอก ตึกอำนวยการ ห้องน้ำชั้น 6 ด้านนอก ชักโครกกดน้ำไม่ลงคะ (ฐิติมา 092-417-0313) นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2776
2022-04-25
09:35:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคารไมตรีตอบ (บ้านพักหลังที่สอง) ชั้น 4 หัอง 401 มีมุ้งลวด หลอดไฟระเบียงหลังบ้าน พัดลมเพดาน ลูกบิดห้องน้ำ นางพรรณา มนัสทวี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2775
2022-04-25
09:33:50
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องสำนักงานคณบดี คณะเทคโนฯ ชั้น 5 อาคารอำนวนการ เครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 (ตัวกลาง) ไม่มีความเย็น มีแต่ลมออกมา นายวีรวัฒน์ มนัสทวี
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2770
2022-04-22
11:28:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องสำนักงาน งานอาคารและศาธารณูปโภค โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ นายณภัฐสนันท์ ชัยชิตาทร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2761
2022-04-20
06:21:49
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ต่อเบอร์โทรศัพย์เบอร์21026โต๊ะนางสาววัฒนา ลิ้มสอน น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2747
2022-04-11
10:30:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องส่วนพัฒนา เครื่องสแกนนิ้วหน้าห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ไม่ติดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2746
2022-04-11
10:07:12
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน แอร์เปิดไม่ติด1ตัว อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2745
2022-04-11
09:13:56
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องคนขับรถ แอร์ห้องคนขับรถนำ้หยดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2740
2022-04-05
15:41:49
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น3 ซึมค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2739
2022-04-05
15:02:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง ซ่อมเนื่องจากอุปกรณ์เสีย งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2738
2022-04-05
15:02:26
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2737
2022-04-05
15:02:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2736
2022-04-05
15:02:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2735
2022-04-05
15:02:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2728
2022-03-31
07:35:51
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ห้องรับรองค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2715
2022-03-23
09:20:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคาร A ห้อง 601 เพดานห้องน้ำ น้ำรั่วหยดจากเพดานบริเวณหลอดไฟของห้องน้ำ sukalya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2705
2022-03-21
08:50:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2701
2022-03-17
08:31:53
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2694
2022-03-15
08:12:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2693
2022-03-15
08:12:55
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2690
2022-03-14
12:43:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ไฟห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 2 ไม่ติด 1 ดวง ไฟห้องน้ำชายพล่าซ่าชั้น2 ไม่ติด 3 ดวง 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2689
2022-03-14
07:47:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องอาจารย์เดือน ที่พักแขนเก้าอี้หลุด ห้องอาจารย์เดือน ชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2679
2022-03-08
11:12:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำชาย แจ้งซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำชายอาคารอำนวยการชั้น 3 หลุดค่ะ0635982586 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2678
2022-03-08
11:11:13
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวงค่ะ อำนวยการชั้น1 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2655
2022-03-02
08:56:38
อื่นๆ : อาคารอำนวยการ ห้อง503 แจ้งขอให้ล้างแอร์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแอร์ แล้วแอร์ตัน krongkan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2637
2022-03-01
16:27:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น5 ห้อง 503 แอร์ ดับเอง ในห้อง 503 ช่วงเช้า 1 รอบ พี่ผู้ปฏิบัติงานช่างของคณะมาดูตู้เบรกเกอร์ให้1 ใช้งานได้ปกติ พอเวลาประมาณ 16.25 น. แอร์ดับอีกครั้งค่ะ krongkan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2633
2022-02-25
13:15:00
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น5/ห้องน้ำหญิง ชักโครกกดไม่ลง ห้องน้ำหญิงชั้น5 ตึกอำนวยการคะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2630
2022-02-24
18:09:14
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ สายฉีดน้ำล้างชำระ สายล้างชำระ warapornphu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2624
2022-02-23
08:16:44
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรองหมอ ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวงค่ะ ห้องรองหมอค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2611
2022-02-17
13:23:57
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน ไฟช็อต jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2610
2022-02-17
13:23:49
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2609
2022-02-17
13:23:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน jeerapornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2605
2022-02-17
09:39:19
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2602
2022-02-15
08:45:14
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องสาธารณูปโภค แจ้งซ่อมแอร์ห้องสาธารณูปโภคอาคารอำนวยการชั้น 3 เปิดไม่ติดค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2599
2022-02-14
09:11:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด sitthichai
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ