วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2840
2022-05-20
17:32:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร (อาคาร C) ชั้น 3 ห้อง 308 ที่เสียบสายฉีดในห้องน้ำชำรุด อ.ฉัตรพงษ์ มาชอบ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2834
2022-05-17
13:39:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 302 C เปลี่ยนก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำรั่ว ซื้อก๊อกใหม่มาแล้ว อ.กัญญาณัฐ สุภาพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2805
2022-05-03
11:04:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง a607 เปลี่ยนชุดซ่อมชักโครก (อุปกรณ์วางไว้ในห้องแล้ว) อ.บำรุง ท้าวศรีสกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2803
2022-05-02
10:42:04
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 201 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจานใหม่ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2800
2022-05-01
20:40:33
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 707 สวิตไฟค้าง กดปิดไม่ได้ค่ะทำให้หลอดไฟเปิดตลอดเวลา ตั้งแต่เวลา 19.45 น ค่ะ ต้องการ จนท มาซ่อมสวิตช์ไฟที่มันค้างค่ะ อ.ปทิตตา ทรวงโพธิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2794
2022-04-28
10:33:15
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารA ห้อง 307 เปลี่ยนฝ้าห้องน้ำ ห้อง 307 ครับ อ.ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2774
2022-04-24
13:35:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/405 บ้าน3หลัง เปลี่ยนสวิตซ์ไฟหลังห้อง เปลี่นก๊อกน้ำหลังห้อง เปลี่ยนวาวล์ฝักบัว ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2765
2022-04-20
10:14:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ที่วางแทงค์น้ำบนดาดฟ้าตึกA แดกชำรุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2758
2022-04-19
08:29:50
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลานจอดหน้าตึกA ไฟลานจอดหน้าตึกAไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2752
2022-04-12
08:48:54
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ตึกA ฝ้าเพดานชำรุด มีน้ำรั่วซึม ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2731
2022-04-04
09:07:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C205 ห้องC205 แจ้งมาว่าน้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2729
2022-03-31
16:26:44
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร 203 ก็อกน้ำอ่างล้างหน้า หลอดไฟในห้องน้ำ athaphan
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2725
2022-03-29
09:59:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A401 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2724
2022-03-28
10:30:30
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A505 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2723
2022-03-28
09:10:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพักหลังที่ 1 ชั้น 3 ห้อง303 กลอนประตูล็อคไม่ได้ sironee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2721
2022-03-25
11:05:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A505 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2704
2022-03-21
08:28:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพักบุคลากร 3 หลัง(ด้านข้าง) ไฟส่องสว่างเสาสูงไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2698
2022-03-15
11:46:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/303 ชักโครกกดแล้วมีน้ำรั่วออกมา อ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2677
2022-03-08
10:36:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี (ตึกB) ชั้น 3 ห้อง 302 แจ้งซ่อมไฟบนเพดานและไฟที่ติดกำแพง และแจ้งซ่อมกลอนประตูเนื่องจากมันจากข้างในห้องตลอด pimpornp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2675
2022-03-08
08:21:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารเอ ชั้น 6 ห้อง 607 ชักโครกรั่ว sathapor
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2674
2022-03-07
22:36:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก c ห้อง 404 ไฟตกทำให้ไฟบางจุดในห้องใช้งานไม่ได้ เช่น ไฟหลอดยาวในห้องโถงกลางดับพร้อมกันทั้ง 2 หลอด และจุดปลั๊กไฟบริเวณข้างตู้เย็นในห้องโถงกลางไฟเข้าอ่อน (เป็นเหมือนครั้งก่อน) phatchana
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2657
2022-03-02
19:42:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกศรีวิจิตร ห้อง206 ถังพักน้ำที่ชักโครกไม่เก็บน้ำ (เก็บบ้างไม่เก็บบ้าง) thasanee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2656
2022-03-02
12:02:46
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง หลังที่2 2/302 เปลี่ยนตัวหมุนบานเกร็ดหน้าต่าง 2ตัว เบิกของที่เจ้าหน้าที่ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2654
2022-03-02
08:49:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/303 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2653
2022-03-02
08:49:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/505 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2652
2022-03-02
08:48:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/504 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2651
2022-03-02
08:48:43
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/501 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2650
2022-03-02
08:48:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/304 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2649
2022-03-02
08:48:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/201 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2648
2022-03-02
08:47:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B302 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2647
2022-03-02
08:47:41
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B206 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2646
2022-03-02
08:47:06
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A407 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2645
2022-03-02
08:46:53
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A407 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2644
2022-03-02
08:46:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A508 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2643
2022-03-02
08:46:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B205 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2642
2022-03-02
08:45:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A306 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2641
2022-03-02
08:44:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A702 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2640
2022-03-02
08:44:28
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A803 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2639
2022-03-02
08:44:14
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A814 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2638
2022-03-02
07:54:57
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง หลังที่2 น้ำไม่ไหลทั้งตึก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2636
2022-02-28
14:30:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง604 ลูกลอยชำรุด namngoec
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2635
2022-02-28
09:33:57
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง ตึก 3ห้อง 3/403 ไฟกลางห้องไม่ติด มาเบิกหลอดไฟที่เจ้าหน้าที่ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2634
2022-02-28
08:06:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องน้ำหญิงส่วนกลาง ตึกA ห้องน้ำหญิงส่วนกลางตึกA ชักโครกกดไม่ได้ ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2632
2022-02-25
09:05:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 3/403 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2631
2022-02-25
08:54:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 2/203 วาวล์น้ำหน้าห้องเสีย เปลี่ยนก๊อกน้ำหลังห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2626
2022-02-23
12:25:05
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกBจิตอารีย์ ชั้น2 ห้อง203 2อย่างฝักบัวห้องน้ำกับ ก๊อกน้ำ warapornphu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2625
2022-02-23
12:25:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกBจิตอารีย์ ชั้น2 ห้อง203 2อย่างฝักบัวห้องน้ำกับ ก๊อกน้ำ warapornphu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2619
2022-02-18
08:55:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ฝ้าห้องน้ำห้อง505คอนโด เอ ฝ้าเพดานในห้องน้ำเป็นรา หลังจากที่ซ่อมเรื่องน้ำรั่วในห้องน้ำเสร็จไปแล้ว ratt
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2603
2022-02-15
10:03:19
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 402 อ่างล้างหน้าท่อน้ำน้ำรั่ว sawitree
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2600
2022-02-14
10:13:29
อื่นๆ : หอพักบุคลากร 816 น้ำไม่ไหล sakhon
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ