วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2739
2022-04-05
15:02:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง ซ่อมเนื่องจากอุปกรณ์เสีย งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2738
2022-04-05
15:02:26
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2737
2022-04-05
15:02:24
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2736
2022-04-05
15:02:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2735
2022-04-05
15:02:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บ่อน้ำพุ2บ่อ บริเวณด้านข้างเสาธง น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2734
2022-04-05
14:58:17
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 น้ำไม่ไหลเข้าถังชักโครก 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2733
2022-04-05
08:40:20
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ไฟส่องสว่างชนิดขั้วเกลียว E27 ไม่ติดจำนวน 1 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2732
2022-04-05
08:38:32
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำชาย/ชั้น1 ห้องน้ำชายรวมชั้น 1 ก๊อกอ่างล้างมือ ปิดไม่ได้น้ำไหลตลอด 1 ตัวและน้ำหนดตลอด 1 ตัว รวมจำนวน2ตัว นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2731
2022-04-04
09:07:46
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร C205 ห้องC205 แจ้งมาว่าน้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2730
2022-04-01
09:29:34
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ 1.ทีวี หมายเลข 300000042332 เปิดไม่ติด pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2729
2022-03-31
16:26:44
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร 203 ก็อกน้ำอ่างล้างหน้า หลอดไฟในห้องน้ำ athaphan
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2728
2022-03-31
07:35:51
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ห้องรับรองค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2727
2022-03-30
07:20:32
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล็อบบี้ชั้น 1 หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด จำนวน 3 หลอด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2726
2022-03-30
07:20:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานข้ามฝั่ง รร.สาธิต ไฟส่องสว่างบริเวณสะพานไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2725
2022-03-29
09:59:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A401 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2724
2022-03-28
10:30:30
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A505 ทาสี ปรับปรุงห้อง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2723
2022-03-28
09:10:16
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพักหลังที่ 1 ชั้น 3 ห้อง303 กลอนประตูล็อคไม่ได้ sironee
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2722
2022-03-25
14:30:41
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ห้องน้ำชั้น3 เปลี่ยนสต๊อปวาล์ว กับ ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือ peeda
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2721
2022-03-25
11:05:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A505 ทาสี ปรับปรุงห้องพัก ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2720
2022-03-24
08:19:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเรียนบรรยาย/ห้อง601/ชั้น6 พัดลมดูดอ่ากาศชำรุด จำนวน 2ตัว หมายเหตุ :ถ้าของไม่มีเปลี่ยนให้ถอดออกและปิดช่องลมไว้ชั่วคราว /นำเสนอเปลี่ยนใหม่ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2719
2022-03-24
08:16:50
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านหลังอาคาร/ชั้น1 ไฟหลอดนีออนยาว ไม่ติด จำนวน 2หลอด หมายเหตุ:รางเก่าขอเสนอถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนเป็นหลอดขั้วเกลียวทั้งหมดครับ prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2718
2022-03-24
06:36:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ บริเวณแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัย และบริเวณด้านหลังคณะว ไฟส่องสว่างแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ประตูปลางไปจนถึงประตูศูนย์การแพทย์ฯ และไฟส่องสว่างถนนด้านหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่แยกร้าต viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2717
2022-03-23
14:37:11
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ ห้องน้ำมีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน pichail
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2716
2022-03-23
14:35:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 300 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2715
2022-03-23
09:20:47
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคาร A ห้อง 601 เพดานห้องน้ำ น้ำรั่วหยดจากเพดานบริเวณหลอดไฟของห้องน้ำ sukalya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2714
2022-03-22
20:20:55
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ตืด 1 หลอด (หลอดยาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2713
2022-03-22
20:19:53
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ทางเดินเข้าห้องน้ำ หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2712
2022-03-22
20:17:25
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2711
2022-03-22
20:15:44
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น4 ห้อง 409 ฝ้าเพดานชำรุด pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2710
2022-03-22
20:14:27
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ภายในอาคาร ตรวจเช็คและซ่อมแซมระะบบเสียงตามสาย pichail
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2709
2022-03-22
15:50:48
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น3 ซ่อมสวิตไฟชำรุด piroj
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2708
2022-03-21
10:10:58
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ที่แขวนสายฉีดห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 หลุด0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2707
2022-03-21
10:08:08
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ไฟห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 ไม่ติด 5 ดวง 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2706
2022-03-21
09:42:18
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พล่าซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำหญิง หัวฉีดห้องน้ำหญิงไม่ไหล 2 ห้อง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2705
2022-03-21
08:50:37
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2704
2022-03-21
08:28:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพักบุคลากร 3 หลัง(ด้านข้าง) ไฟส่องสว่างเสาสูงไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2703
2022-03-18
15:18:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพัก อาคารกัลยาณมิตร 707 น้ำไหลจากกันสาด ลงหน้าต่างเข้าห้อง jaruwanka
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2702
2022-03-17
10:28:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 1/ห้องเก็บของ/อาคารสโมสร วงกบประตูชำรุด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2701
2022-03-17
08:31:53
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2700
2022-03-16
10:03:24
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ห้องน้้าหญิงชั้น 1-3. ห้องประชุมชั้น 2 ห้องน้้าหญิงชั้น 3 น้ำไหลไม่หยุด, ห้องน้ำหญิงชั้น 1 ไฟขาด 1 หลอด ,ห้องประชุมชั้น 2 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง ห้องน้ำชั้น 2 ชักโครกชำรุดกดไม่ได้ kanyaratp
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2699
2022-03-15
15:59:01
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ในห้องเรียน/5/501 กดสวิทช์ไฟแสงสว่างแล้วหลอดไฟแสงสว่างไม่ติด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2698
2022-03-15
11:46:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 1/303 ชักโครกกดแล้วมีน้ำรั่วออกมา อ่างล้างหน้าน้ำไม่ไหล ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2697
2022-03-15
11:42:42
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 ชุดโซฟาสีครีม พนักพิงแขนด้านซ้ายชำรุด prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2696
2022-03-15
11:40:28
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิง/ชั้น1 สดืออ่างล้างมือ น้ำรั่วซึมขณะใช้งาน prateepa
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2695
2022-03-15
10:15:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 แอร์ไม่เย็นคอมเสีย sirirutn
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2694
2022-03-15
08:12:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2693
2022-03-15
08:12:55
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2692
2022-03-15
01:03:00
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2691
2022-03-15
01:02:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2690
2022-03-14
12:43:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ไฟห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 2 ไม่ติด 1 ดวง ไฟห้องน้ำชายพล่าซ่าชั้น2 ไม่ติด 3 ดวง 0957725927 phisanuchai
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ