วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 4234
2023-06-30
15:04:25
ซ่อมแซม : อื่นๆ วงเวียน ซ่อมตัวอักษรประดับที่ชำรุด นายธนกร สันติธรรมากร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4233
2023-06-30
08:15:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ สถานีไฟฟ้าย่อย มศว องครักษ์ แจ้งซ่อม แอร์เสีย 2 ตัว ในห้อง control กรุณาซ่อมด่วน คับ ขอบคุณ คับ ...... นายภาคิน พรหมภักดี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4232
2023-06-30
08:00:58
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A505 เปลี่ยนชุดกดชักโครกA505 นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4231
2023-06-29
19:36:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงผลิตประปา ล้างแอร์ 5 ตัว(น้ำหยดแล้วครับ) นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4230
2023-06-29
16:08:44
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ลานจอดรถข้างอาคารเรียนรวมไฟไม่ติด ไฟที่จอดรถไม่ติด1แถว นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4229
2023-06-29
13:21:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องโถงชั้น1 หลอดไฟไม่ติด8หลอดE27 นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4228
2023-06-29
10:26:39
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ไม้ตรงเพดาน หน้าหน้าอำนวยจะหล่น อาจทำให้เกิดอันตรายกับคนที่เดินผ่านไป-มา จำนวน 1 อัน แม่บ้านอำนวยการ (เกด) เป็นผู้แจ้ง น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4227
2023-06-29
10:24:54
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ โถงทางเดิน ชั้น 1 และห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ไฟไม่ติด โถงทางเดิน ชั้น 1 จำนวน 6 ดวง และห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 จำนวน 1 ดวง แม่บ้านอำนวยการ (เกด) เป็นผู้แจ้ง น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4226
2023-06-29
10:21:10
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โถงตรงกลาง แอร์ไม่เย็น 2 ตัว ตัวที่ 1 ไม่เย็น ตัวเลขหน้าจอแอร์ไม่ขึ้น ตัวที่ 2 ไม่เย็น มีแต่ลมออกอย่างเดียว แม่บ้านอำนวยการ (เกด) เป็นผู้แจ้ง น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4225
2023-06-29
08:53:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ระเบียงชั้น3ตึกบี ท่อน้ำทิ้งตัน นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4224
2023-06-28
14:15:22
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ด้านนอกอาคาร วาล์วที่น้ำชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4223
2023-06-28
10:54:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น4 ท่อน้ำทิ้งระเบียง ชั้น 4 แตก นางวิภารัตน์ นิสสัย
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4222
2023-06-28
10:05:45
ติดตั้ง : อื่นๆ ป้อมยามประตูหลัง(ข้างโรงผลิตน้ำประปา) ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในป้อมยามประตูหลัง(ข้างโรงผลิตน้ำประปา) จำนวน 2 ดวง นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4221
2023-06-27
15:17:34
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร (โรงอาหารวิศวะ) ชั้นล่าง ร้านถ่ายเอกส น่าจะเป็น โช๊คประตูเสีย นายพิทักษ์ เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4220
2023-06-27
13:53:24
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B303 เปลี่ยนมิเตอร์แอร์ห้อง B 303 นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4219
2023-06-27
09:17:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟถนนป้อมยาม08ถึงสะพานคอนโดเปิดไม่ติด เบกเกอร์ทริบเปิดไม่ใด้สายไฟช๊อต นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4218
2023-06-27
09:13:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ 1 .ทางเดินคอปเปอร์เวข้างตึกกายภาพ 2.เลียบคลองเภสัช เบกเกอร์ทริบเปิดไม่ใด้สายไฟช๊อต นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4217
2023-06-27
08:03:42
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ห้องน้ำหญิง สายท่อน้ำอ่างล้างหน้ารั่ว นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4216
2023-06-26
20:15:38
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร หอA ห้อง 302 ฝ้าในห้องน้ำมีน้ำหยด+ซึมลงมา ฝ้าทะลุและขึ้นรา อ.พีรยา เต็มเจริญสุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4215
2023-06-26
15:56:05
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องสาธารณูปโภค ชั้น 3 (ตรงโต๊ะเต้ย) หลอดไฟเสีย 2 ดวง ตรงโต๊ะ คุณเต้ย น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4214
2023-06-26
14:46:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A305 ห้องA305 เอาคัตเอ้าท์ลงแล้ว แต่มิตเตอร์ขึ้นมา 2หน่วย นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4213
2023-06-26
14:02:42
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องพักอาจารย์/ชั้น3/ห้อง307 โถปัสสาวะ สาเหตุ : น้ำไม่ลงโถ ไม่ทราบสาหตุ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4212
2023-06-26
13:16:40
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 6 ห้องแท่งน้ำ ฝ้าเพดานหลุดร่วงลงมา นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 4211
2023-06-26
08:14:05
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ หลอดไฟไล่ยุงไม่ติด 1 หลอด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4210
2023-06-26
08:12:16
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101 เครื่องปรับอากาศไม่ติด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4209
2023-06-23
16:39:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 310 แอร์เสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4208
2023-06-23
16:39:47
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 310 แอร์เสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4207
2023-06-23
12:23:34
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟกำแพงรั้วฝั่งด้านข้างโรงเรียนสาธิต ไฟกำแพงรั้วฝั่งโรงเรียนสาธิตไม่ติดทั้งแถบ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) viriyasu
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 4206
2023-06-23
10:08:55
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องเตรียมแลป/ชั้น5/ห้อง501 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ tazaki สาเหตุ : ไม่มีความเย็น (ตัวติดด้านประตูทางเข้าห้อง501) นายประทีป อมรธรรม
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 4205
2023-06-23
09:18:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำชายห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำหญิ น้ำไหลค่อยแล้วเป็นตะกอนมีสีเหลืองสีสนิม นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4204
2023-06-23
09:11:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำชายห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำหญิ น้ำไหลค่อยแล้วเป็นตะกอนมีสีเหลืองสีสนิม นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4203
2023-06-23
09:11:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำชายห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำหญิ น้ำไหลค่อยแล้วเป็นตะกอนมีสีเหลืองสีสนิม นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4202
2023-06-23
09:10:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำชายห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำหญิ น้ำไหลค่อยแล้วเป็นตะกอนมีสีเหลืองสีสนิม นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4201
2023-06-23
08:41:07
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องคนขับรถชั้น1 หลอดไฟไม่ติด2หลอด นายสิทธิชัย แสงสว่าง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4200
2023-06-22
17:51:29
อื่นๆ : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ตึก บี ชั้น 3 ห้อง 308 ท่อระบายน้ำตัน มีน้ำขัง น.ส.กาญจนา วงษ์สวาท
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4199
2023-06-22
11:36:55
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2 ห้อง210 ชั้น5 ห้อง501 ห้อง210 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1ตัว ห้อง501 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1ตัว/ไม่เย็น 1ตัว นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4198
2023-06-22
11:08:35
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำหญิง (เดินเข้าประตูห้องแรก) ชั้น 5 มีน้ำหยดตรงสายฉีดชำระ จำนวน 1 จุด (แม่บ้านแจ้งมาค่ะ) น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4197
2023-06-22
08:44:52
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมยามประตูกลางมหาวิทยาลัย ระบบไฟฟ้าภายในป้อมยามชำรุดใช้การไม่ได้ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4196
2023-06-22
08:44:47
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมยามประตูกลางมหาวิทยาลัย viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4195
2023-06-22
08:30:33
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพัก จิตรอารี ห้อง 204 หลอดไฟห้องน้ำขาด หลอดไฟห้องน้ำขาด E27 นายจิรายุ นันทปัญจพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4194
2023-06-21
11:28:58
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น4 ชุดกรองน้ำดื่มสาย peสีขาวแตกรั่ว นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4193
2023-06-21
11:27:28
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดิน/ชั้น1/หน้าห้อง103 ชุดกรองน้ำดื่ม สาย pe น้ำรั่ว นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4192
2023-06-21
09:42:53
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟเสาสูงประตูสู่ศูนย์การแพทย์ไม่ติด ไฟเสาสูงฝั่งประตูศูนย์การแพทย์ไม่ติด (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4191
2023-06-21
09:38:48
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 (เดินเข้าไปก็อกขวามือ) ก็อกล้างมือ หันหน้าเข้ากระจก ตัวขวามือ มีน้ำหยดตลอด ทำให้เปลืองน้ำ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4190
2023-06-21
09:12:51
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A202 ติดตั้งที่แขวนสายฉีดชำระ นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4189
2023-06-20
09:38:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำหญิง น้ำรั่วลงมาจากฝ้า นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4188
2023-06-19
20:33:59
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร s ชั้น 3 ห้อง 322 ในห้องน้ำได้ยินเหมือนเสียงน้ำหยดจากห้องข้างบนมาจากชั้น 4 รบกวนตรวจสอบ อ.อภิสิทธิ์ คำสี
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4187
2023-06-19
11:00:07
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 203 อาคารศรีวิจิตร 1.มุ้งลวด ดึงขึ้นลงไม่ได้ 2.ฝ้าที่ห้องน้ำ มันรอยน้ำซึม รั่ว 3. ท่อระบายน้ำในห้องน้ำมันเล็ก ระบายน้ำได้ช้า น.ส.จุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4186
2023-06-16
20:50:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร หอ S ชั้น 7 ห้อง 703 น็อตหลุด 1 ข้าง นายปรีชา ธานี
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4181
2023-06-16
19:50:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ห้อง 208 น้ำไม่ไหล น.ส.จิดาภา สาริวงค์
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ