วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2840
2022-05-20
17:32:45
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร (อาคาร C) ชั้น 3 ห้อง 308 ที่เสียบสายฉีดในห้องน้ำชำรุด อ.ฉัตรพงษ์ มาชอบ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2839
2022-05-19
14:29:58
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องพัก ห้องที่2 ห้องพักห้องที่2อ่างล้างหน้าเปิดนํ้ามันไหลลงด้านล่างคะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2838
2022-05-19
14:01:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องรับรอง ไฟหลอดกลมไม่ติด 1ดวง อำนวยการชั้น1ห้องรับรองค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2837
2022-05-19
13:16:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4 ตู้น้ำเย็นชั้น4 มีหนูเข้าไปตายอยู่ด้านหลัง ให้ช่างมาเปิดให้หน่อยค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2836
2022-05-18
10:01:18
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ห้อง 504 แอร์เปิดไม่ติดค่ะ น.ส.สุพรรณา แดงเจริญ
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2835
2022-05-18
09:13:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างถนนรอยมหาวิทยาลัย ไฟส่องสว่างถนนเส้นแยกเรือนไทยถึงแยก ธ.ไทยพาณิชย์ และไฟส่องสว่างถนนเส้นแยกหลังร้าน 7-11 คณะวิศวะ ถึงยกศาลกุมาร (รายละเอียดตามไฟล์)แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2834
2022-05-17
13:39:32
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 302 C เปลี่ยนก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำรั่ว ซื้อก๊อกใหม่มาแล้ว อ.กัญญาณัฐ สุภาพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2833
2022-05-17
11:29:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังคาคุมทางเดินเส้นในหอพักนิสิต พลาซ่า คอนโดแพทย์ หลอดไฟไม่ติดหลายหลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2832
2022-05-17
11:25:22
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นหลังและด้านข้างวิศวะโยธา นาาชาติ ไฟส่องสว่างถนน กระพริบทั้งเส้น นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2831
2022-05-17
10:44:50
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ผนังประตู/ชั้น1/ด้านหน้า เปลี่ยนจุดติดตั้งเบรคเกอร์ไฟ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2830
2022-05-17
10:23:02
ติดตั้ง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน โถงทางเดินด้านหน้า/ชั้น1 ติดตั้งเต้ารับและเดินรางเก็บสาย ประมาณ4เมตร นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2829
2022-05-16
21:50:51
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ระเบียงหลังห้อง105/ชั้น1 ท่อระบายน้ำทิ้งระเบียงชั้น2ท่อระบายน้ำชำรุดและอุดตัน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2828
2022-05-16
21:47:40
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/โถงชั้น1 เครื่องปรับอากาศ ระบบVRF อาการเครื่องทำงานสักระยะแล้วขึ้น E28 โดยไม่ทราบสาเหตุ นายประทีป อมรธรรม
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2827
2022-05-12
13:28:01
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza 1.ชั้น 2 และ3 ห้องน้ำชาย 2.ห้องน้ำหญิง 1.ปลี่ยนสายฉีดชำระ 2.หลอดไฟไม่ติด 2 ดวง นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2826
2022-05-11
14:27:41
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย สายที่อยุ่ในถังชักโครกห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ขาด 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2825
2022-05-11
14:25:50
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายพลาซ่าชั้น 2 ไม่ติด 2 ดวง 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2824
2022-05-11
14:14:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ร้าน12 ชั้น3ห้องนํ้าชาย ชั้น2ท่อนํ้าทิ้งในร้าน12รั่ว ชั้น3สายชำระห้องนํ้าชายพัง1ห้อง ชักโครกนํ้าใหลเปลี่ยนลูกลอยใหม่ นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2823
2022-05-11
10:42:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ ร้าน SWU SHOP อาคารสวัสดิการ สายฉีดชำระ น้ำไหลไม่หยุด น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2822
2022-05-10
15:28:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ห้องสมุดองครักษ์ สัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 21253 ไม่มีสัญญาณ นายอำนาจ พวงผกา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2821
2022-05-10
12:08:43
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น3/ห้อง302 ไฟส่องสว่าง ชนิดหลอดยาว ไม่ติดจำนวน1หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2820
2022-05-10
12:07:00
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น3/ห้อง303 ตู้เก็บสารมีไฟ แต่พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2819
2022-05-09
14:35:38
ติดตั้ง : อาคารอำนวยการ ส่วนการคลัง ชั้น 1 ติดตั้งโทรศัพท์ IP น.ส.อรชา ดีบัว
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2818
2022-05-09
10:21:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างบริเวณถนนแยกเตาเผา ถึงประตูหลังมหาวิทยา รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2817
2022-05-09
10:18:28
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังอาคารเรือนไทย ไดรปั๊มน้ำที่หลังสระน้ำอาคารเรือนไทยชำรุด 2 ตัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2816
2022-05-06
14:52:55
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องประชุม swu self หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2815
2022-05-06
14:47:19
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ลานจอดจักรยาน ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างไม่ติด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2814
2022-05-06
12:57:42
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 2 น้ำแอร์หยด(มีคนพักด่วน) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2813
2022-05-06
09:49:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ร้านหนึ่ง น้ำหยดจากท่อน้ำทิ้งชั้น 3 ลงมาลงพื้นชั้น2หยดลงร้าน1 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2812
2022-05-05
15:04:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ร้านยา มศว ชั้น 2 ฝ้าเพดานด้านบนเวลาฝนตกจะมีน้ำรั่วไหลลงมาค่ะ น.ส.อาภัสรา เกิดแก้ว
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2811
2022-05-05
12:17:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ประตูห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 กลอนหลุดค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2810
2022-05-05
12:16:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมตำรวจ แอร์ที่ป้อมตำรวจไม่เย็นค่ะและโถฉี่มีน้ำรั่วค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2809
2022-05-05
08:22:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 309 แอร์ไม่เย็น(มีคนพักด่วน) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2808
2022-05-05
07:07:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 3 แอร์เสีย มีน้ำหยดลงมา นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2807
2022-05-04
18:36:35
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ปลั๊กไฟฟ้าชั้นล่างช็อต รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2806
2022-05-04
18:35:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างบริเวณถนนด้านหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2805
2022-05-03
11:04:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง a607 เปลี่ยนชุดซ่อมชักโครก (อุปกรณ์วางไว้ในห้องแล้ว) อ.บำรุง ท้าวศรีสกุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2804
2022-05-02
19:48:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 5 น้ำแอร์รั่ว(ด่วนมีคนเข้าพัก) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2803
2022-05-02
10:42:04
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารศรีวิจิตร ห้อง 201 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ และเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจานใหม่ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2802
2022-05-02
09:12:31
ซ่อมแซม : อื่นๆ จุดพักสายตรวจ มศว องครักษ์ (อยู่ทางเข้า-ออก ประตูห ปรับปรุงซ่อมแซมจุดพักสายตรวจ ได้แก่ 1.ทาสีอาคารใหม่(ภายใน-ภายนอก) 2.ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบนอกตัวอาคาร 3.เปลี่ยนแอร์ใหม่ 4.เปลี่ยนที่นอนใหม่ 4 ชุด 5.ซ่อมแซมปรับปรุงตัวอักษรที่ติดตัวอาคาร 6.ติดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบตัวอาคารรวมถึงการจัดเก็บสายไฟรอบตัวอาคาร 7.ซ่อมแซมระบบน้ำประปาเข้าอาคาร 8.ซ่อมโซฟาที่ฉีกขาด 9.ทาสีเตียง 2 ชั้นใหม่(สีหลุดล่อน เป็นสนิม) 10.เปลี่ยน TV ใหม่(ชำรุด) 11.ซ่อมแซมผ้าม่านใหม่ 12.เก็บกวาดบริเวณพื้นที่โดยรอบให้สะอาด ฯลฯ นายวิริยะ สูฝน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2801
2022-05-02
08:19:01
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1 ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2800
2022-05-01
20:40:33
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 707 สวิตไฟค้าง กดปิดไม่ได้ค่ะทำให้หลอดไฟเปิดตลอดเวลา ตั้งแต่เวลา 19.45 น ค่ะ ต้องการ จนท มาซ่อมสวิตช์ไฟที่มันค้างค่ะ อ.ปทิตตา ทรวงโพธิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2799
2022-04-29
10:22:56
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 เครื่องทำน้ำดื่มมีน้ำรั่วซึม นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2798
2022-04-29
10:21:49
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 เครื่องทำน้ำดื่มน้ำไม่ไหล นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2797
2022-04-29
10:20:46
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำชาย ชักโครกน้ำไหลตลอด 1 ห้อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2796
2022-04-29
07:56:32
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย ไฟห้องน้ำชายชั้น1ไม่ติด2ดวงค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2795
2022-04-29
07:54:44
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้อง402 แจ้งซ่อมคะหน้าต่างห้อง402ตึกอํานวยการชั้น4ปิดไม่ได้คะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2794
2022-04-28
10:33:15
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารA ห้อง 307 เปลี่ยนฝ้าห้องน้ำ ห้อง 307 ครับ อ.ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2793
2022-04-28
09:59:15
ซ่อมแซม : อื่นๆ อากาศสโมสรชั้น 1 ห้องเก็บของ ซ่อมเข็มขัดรัดท่อหลุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2792
2022-04-28
08:07:41
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล๊อบบี้/ชั้น1 หลอดไฟไม่ติดจำนวน 3 หลอด ชนิดขั้ว E27 จำนวน 2 หลอด ชนิด หลอดฮาโลเจน จำนวน 1 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2791
2022-04-27
15:01:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 105 ห้องสำนักงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประตูห้องสำนักงาน การหน่วงประตูไม่ทำงาน ประตูปิดกระแทกแรง น.ส.วารุณี สิรินทร์
รออะไหล่
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ