วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2835
2022-05-18
09:13:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างถนนรอยมหาวิทยาลัย ไฟส่องสว่างถนนเส้นแยกเรือนไทยถึงแยก ธ.ไทยพาณิชย์ และไฟส่องสว่างถนนเส้นแยกหลังร้าน 7-11 คณะวิศวะ ถึงยกศาลกุมาร (รายละเอียดตามไฟล์)แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2833
2022-05-17
11:29:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังคาคุมทางเดินเส้นในหอพักนิสิต พลาซ่า คอนโดแพทย์ หลอดไฟไม่ติดหลายหลอด นายรักชาติ ทรัพย์มูล
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2832
2022-05-17
11:25:22
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นหลังและด้านข้างวิศวะโยธา นาาชาติ ไฟส่องสว่างถนน กระพริบทั้งเส้น นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2824
2022-05-11
14:14:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ร้าน12 ชั้น3ห้องนํ้าชาย ชั้น2ท่อนํ้าทิ้งในร้าน12รั่ว ชั้น3สายชำระห้องนํ้าชายพัง1ห้อง ชักโครกนํ้าใหลเปลี่ยนลูกลอยใหม่ นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2823
2022-05-11
10:42:26
ซ่อมแซม : อื่นๆ ร้าน SWU SHOP อาคารสวัสดิการ สายฉีดชำระ น้ำไหลไม่หยุด น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2822
2022-05-10
15:28:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ห้องสมุดองครักษ์ สัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 21253 ไม่มีสัญญาณ นายอำนาจ พวงผกา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2818
2022-05-09
10:21:38
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างบริเวณถนนแยกเตาเผา ถึงประตูหลังมหาวิทยา รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2817
2022-05-09
10:18:28
ซ่อมแซม : อื่นๆ หลังอาคารเรือนไทย ไดรปั๊มน้ำที่หลังสระน้ำอาคารเรือนไทยชำรุด 2 ตัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2814
2022-05-06
12:57:42
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 2 น้ำแอร์หยด(มีคนพักด่วน) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2813
2022-05-06
09:49:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ร้านหนึ่ง น้ำหยดจากท่อน้ำทิ้งชั้น 3 ลงมาลงพื้นชั้น2หยดลงร้าน1 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2810
2022-05-05
12:16:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมตำรวจ แอร์ที่ป้อมตำรวจไม่เย็นค่ะและโถฉี่มีน้ำรั่วค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2809
2022-05-05
08:22:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 309 แอร์ไม่เย็น(มีคนพักด่วน) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2808
2022-05-05
07:07:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 3 แอร์เสีย มีน้ำหยดลงมา นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2806
2022-05-04
18:35:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างบริเวณถนนด้านหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2804
2022-05-02
19:48:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 5 น้ำแอร์รั่ว(ด่วนมีคนเข้าพัก) นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2802
2022-05-02
09:12:31
ซ่อมแซม : อื่นๆ จุดพักสายตรวจ มศว องครักษ์ (อยู่ทางเข้า-ออก ประตูห ปรับปรุงซ่อมแซมจุดพักสายตรวจ ได้แก่ 1.ทาสีอาคารใหม่(ภายใน-ภายนอก) 2.ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบนอกตัวอาคาร 3.เปลี่ยนแอร์ใหม่ 4.เปลี่ยนที่นอนใหม่ 4 ชุด 5.ซ่อมแซมปรับปรุงตัวอักษรที่ติดตัวอาคาร 6.ติดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบตัวอาคารรวมถึงการจัดเก็บสายไฟรอบตัวอาคาร 7.ซ่อมแซมระบบน้ำประปาเข้าอาคาร 8.ซ่อมโซฟาที่ฉีกขาด 9.ทาสีเตียง 2 ชั้นใหม่(สีหลุดล่อน เป็นสนิม) 10.เปลี่ยน TV ใหม่(ชำรุด) 11.ซ่อมแซมผ้าม่านใหม่ 12.เก็บกวาดบริเวณพื้นที่โดยรอบให้สะอาด ฯลฯ นายวิริยะ สูฝน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2793
2022-04-28
09:59:15
ซ่อมแซม : อื่นๆ อากาศสโมสรชั้น 1 ห้องเก็บของ ซ่อมเข็มขัดรัดท่อหลุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2790
2022-04-27
13:39:47
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 307 กลับห้องอาบน้ำหญิง สายฝักบัวอาบน้ำพัง 2 อัน ห้อง 307 ประตูห้อง ปิดไม่ได้ ที่ยาแนวโถชักโครกหลุด ยาแนวโถชักโครกหลุดห้องน้ำชาย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2787
2022-04-27
05:58:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2786
2022-04-27
05:58:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2785
2022-04-27
05:58:51
ซ่อมแซม : อื่นๆ แนวกำแพงรั้วหน้ามหาวิทยาลัย แลพหอพระ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2778
2022-04-25
14:38:37
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 316 กับ 317 แอร์ไม่เย็น 2 ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2777
2022-04-25
11:57:57
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานข้ามคลองระหว่างอาคารเรียนรวมและคำพื้นฐาน ซ่อมพื้นสะพานชำรุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2773
2022-04-24
08:56:42
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพระ/ศาลา1 ตรงขั้วหัวไฟจะหลุดศาลาหอพระ1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2772
2022-04-22
12:20:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ห้องน้ำชาย ชักโครกน้ําไหลไม่หยุด ห้องน้ำชาย 1 ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2771
2022-04-22
11:43:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 3303 แอร์ไม่เย็น นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2764
2022-04-20
08:01:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2760
2022-04-19
10:33:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ รั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย ไฟสว่างสว่าง หัวเสา บนรั้วด้านหน้า ไม่ติด และสายไฟช็อตขาดชำรุด นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2759
2022-04-19
09:16:28
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร ชั้น 3 ห้อง 304 หน้าห้อง 305 ห้อง 304 มีน้ำหยดลงมา และหน้าห้อง 305 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2756
2022-04-18
15:10:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยและรอบวงเวียน ประดับธงมหาวิทยาลัย นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2748
2022-04-11
10:43:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ แจ้งซ่อมแอร์เสียเปิดไม่ติด คอมแอร์ไม่ทำงาน..ในห้อง แจ้งซ่อมแอร์เสียเปิดไม่ติด คอมแอร์ไม่ทำงาน.... นายภาคิน พรหมภักดี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2744
2022-04-08
11:19:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น2ห้องนํ้าหญิง กระเบื้องขอบอ่างหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2743
2022-04-07
16:33:12
ซ่อมแซม : อื่นๆ สำนักงาน โรงผลิตปรปา แอร์ในสำนักงานที่ทำงาน 1 ตัว นายพนัชกร ประนอม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2726
2022-03-30
07:20:27
ซ่อมแซม : อื่นๆ สะพานข้ามฝั่ง รร.สาธิต ไฟส่องสว่างบริเวณสะพานไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2718
2022-03-24
06:36:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ บริเวณแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัย และบริเวณด้านหลังคณะว ไฟส่องสว่างแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ประตูปลางไปจนถึงประตูศูนย์การแพทย์ฯ และไฟส่องสว่างถนนด้านหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่แยกร้าต viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2703
2022-03-18
15:18:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพัก อาคารกัลยาณมิตร 707 น้ำไหลจากกันสาด ลงหน้าต่างเข้าห้อง jaruwanka
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2702
2022-03-17
10:28:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 1/ห้องเก็บของ/อาคารสโมสร วงกบประตูชำรุด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2695
2022-03-15
10:15:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 แอร์ไม่เย็นคอมเสีย sirirutn
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2692
2022-03-15
01:03:00
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2691
2022-03-15
01:02:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2684
2022-03-10
09:39:46
ซ่อมแซม : อื่นๆ ถนนเส้นทางแยแคณะกายภาพบำบัด ไปถึงถนนหน้าหอพักแพทย์ ไฟส่องสว่างไม่ติดตั้งแต่แยกคณะกายภาพบำบัด ไปจนถึงหน้าหอพักแพทย์ ตามรายละเอียดแนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2682
2022-03-09
13:23:48
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารผลิตน้ำประปา เครื่องกรองน้ำ มีปัญหา panatchakorn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2676
2022-03-08
09:23:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสรชั้น 4 ห้อง 2 อ่างล้างหน้าน้ำหยดตรงข้อต่อ sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2673
2022-03-07
14:37:08
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมรปภ.หน้าอาคารหอพระ ในป้อมรปภ.ไฟไม่ตติด samphan
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2672
2022-03-07
08:30:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 303 แอร์เสีย2ห้อง sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2627
2022-02-24
07:51:17
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟแนวรั้วหน้ามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2608
2022-02-17
13:08:05
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูกลางมหาวิทยาลัย ไฟป้อมยามประตูกลางมหาวิทยาลัยไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2607
2022-02-17
13:07:56
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตูกลางมหาวิทยาลัย ไฟป้อมยามประตูกลางมหาวิทยาลัยไม่ติด รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2606
2022-02-17
11:37:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมประกลางหน้ามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2604
2022-02-17
09:01:34
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ชั้น 4 และชั้นบน ถังพักน้ำ ชั้นบน น้ำล้นออกมา หยดลงมาชั้น ชั้น 4 กับชั้น 3 สายชำระห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเสีย3อัน แอร์ห้อง 317 เสีย ห้องน้ำหญิงน้ำไหลออกมาตรงลูกยาง ชั้น 3 ห้องน้ำชาย กดน้ำ น้ำไหลออกตรงลูกยาง ชั้น 3 ประตูห้อง 305 ล็อคไม่ได้ ชั้น 3 sirirutn
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ