วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2279
2021-09-17
16:24:05
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องที่1 ห้องรองชั้น6 แอร์มีลมออกแต่ไม่เย็น1ตัว ห้องที่1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2278
2021-09-17
06:39:18
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้าน3หลัง หลังที่ 2 น้ำไม่ไหลทั้งตึก ods00165
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2277
2021-09-16
16:32:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ก๊อกน้ำำ​ห้องน้ำ ชั้น​6​ห้อง​​606​ ผศ.สุคนธ์ วรรธนะอมร
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2276
2021-09-16
16:32:09
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ก๊อกน้ำำ​ห้องน้ำ ชั้น​6​ห้อง​​606​ ผศ.สุคนธ์ วรรธนะอมร
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2275
2021-09-16
16:31:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ก๊อกน้ำำ​ห้องน้ำ ชั้น​6​ห้อง​​606​ ผศ.สุคนธ์ วรรธนะอมร
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2274
2021-09-16
15:17:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องอาบน้ำรอง ไฟห้องอาบน้ำห้องรอง ไม่ติดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2273
2021-09-15
09:22:26
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ด้านข้างอาคารอำนวยการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2272
2021-09-14
13:24:20
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต/ลานจอดรด ท่อรดน้ำต้นไม้หัก ท่อพีวีซี นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2271
2021-09-14
08:50:09
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ตึกA ไฟทางเดินส่วนกลางไม่ติด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2270
2021-09-14
08:36:33
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3ห้อง318 ราวผ้าม่านหลุด1ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2269
2021-09-13
16:44:08
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น 1 ห้อง 102 1.เครื่องปรับอากาศไม่เย็น จำนวน 2 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2268
2021-09-13
16:00:43
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น4ห้อง5=11 ชักโคลกนํ้ารั่วตรงลูกยาง สายชำระพัง ชั้น4 นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2267
2021-09-13
14:42:34
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำหญิง สายชำระรั่ว อำนวยการชั้น1 ห้องนำ้หญิงห้องที่2 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2266
2021-09-13
09:28:15
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น1 ตึกA มีน้ำรั่วซึมไหลออกจะท่อน้ำทิ้ง ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2265
2021-09-13
09:24:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารจิตอารี ชั้น 4 ห้อง 401 ฝ้าเพดานในห้องน้ำเปิดออกหลายแผ่นมันไม่เสมอกัน ทำให้เห็นไปถึงหลังคาบนอาคาร และเสี่ยงต่อการที่แผ่นฝ้าจะร่วงใส่หัว จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยหาอะไรมายึดให้อยู่และไม่มีช่องว่างด้วยค่ะ มันเป็นหลายครั้งแล้ว ถ้าไม่ยึดให้มันอยู่ แล้วถ้าเปิดอีกก็ต้องตามช่างมาซ่อมแบบนี้ทุกครั้งไปซึ่งเป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุค่ะ ขอบคุณค่ะ น.ส.โชติรส ปั้นตระกูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2264
2021-09-10
14:19:03
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สาย สัญญานระบบประตู ชำรุด นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2263
2021-09-10
13:45:58
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101 1.เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2262
2021-09-09
15:48:46
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2 ห้อง210 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TAZAKI จำนวน2เครื่อง 1.เครื่องที่ 1 (ตัวที่1) สาเหตุ : น้ำรั่วที่คอล์ยเย็น 2.เครื่องที่ 2 (ตัวที่4) สาเหตุ : แผงควบคุมไฟโชว์ตลอด เปิด-ปิด ไม่ทำงาน (เข้าดำเนินการซ่อมได้ทุกวันเวลาทำการ) นายประทีป อมรธรรม
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2261
2021-09-09
08:30:52
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องมติธรรม ปลั๊กไฟเสียบไม่ติดห้องประชุม นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2260
2021-09-08
17:58:42
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A707 ชักโครก กดน้ำแล้วน้ำไม่ไหลออกมา น.ส.ศุภลักษณ์ ฉายากุล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2259
2021-09-08
11:25:46
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5 ห้อง507 แอร์น้ำรั่ว หมายเลข 4120-001-055 นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2258
2021-09-08
08:45:59
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ตึกA หลังคาดาดฟ้าตึกA ตกหล่น รบกวนทีมช่างประเมินหน้างาน ว่าควรดำเนินการอย่างไร ods00165
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2257
2021-09-08
08:45:38
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า ตึกA หลังคาดาดฟ้าตึกA ตกหล่น รบกวนทีมช่างประเมินหน้างาน ว่าควรดำเนินการอย่างไร ods00165
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2256
2021-09-08
08:40:11
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องสุขภาวะ น้ำยาแอร์หยดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2255
2021-09-07
10:07:42
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องงานสาธารณูปโภค มีน้ำหยดมาจากเครื่องปรับอากาศ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2254
2021-09-07
09:07:09
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าลิฟต์ ไฟหลอดกลมไม่ติด 1 ดวงอำนวยการชั้น 1 หน้าลิฟท์ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2253
2021-09-06
17:01:03
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น3 ระหว่างชั้น ห้อง205 ท่อระบายน้ำอุดตันระเบียงขั้น3 น้ำรั่วลงมาห้อง205 นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2252
2021-09-06
16:55:25
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5 หลังห้อง507 ท่อน้ำทิ้งแอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งท่อระบายน้ำทิ้งทำให้น้ำขังแนวระเบียง ขนาดท่อPVC 6 หุน นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2250
2021-09-06
15:09:29
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2ห้อง201 หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด (ชนิดหลอดยาวแสงขาว) จำนวน 4 หลอด นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2249
2021-09-06
12:22:33
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/ห้องโถง ไฟหลอดกลม ไม่ติด3ดวง อำนวยการชั้น1 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2248
2021-09-06
12:18:23
เปลี่ยน : อาคารอำนวยการ ห้องงานการเงินส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1 อาคารอำน สายโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเบอร์ 21061 ถูกหนูกัดจึงขอเบิกสายโทรศัพท์เพื่อใช้งาน (ในระหว่างรอให้บริษัทกัดจัดหนูนำมาเปลี่ยนให้) น.ส.จีราวรรณ อยู่สุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2247
2021-09-06
10:47:29
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารเรือนไทยฯ และไฟถนนหน้าอาคารเรียนรว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2246
2021-09-06
08:38:44
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำอาจารย์ 1.หลอดไฟไม่ติด 1 โคม (แสงสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2245
2021-09-06
08:35:00
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 Lobby 1.หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดเกลียวสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2244
2021-09-01
08:34:04
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ซ่อมมุ้งลวด (ขึงใหม่)​ ขาด น.ส.น้ำเงิน เฉลียวพจน์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2243
2021-08-31
10:15:27
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกC ประตูหน้าตึกชำรุด ods00165
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2242
2021-08-31
08:56:00
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3ห้อง306,307,311,313 แอร์ไม่เย็น. 3ห้อง ไฟเสีย1หลอด 1ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2241
2021-08-30
21:08:11
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารหอพระ ท่อน้ำบริเวณอาคารหอพระ แตกหัก น.ส.วารุณี สิรินทร์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2240
2021-08-30
11:05:06
ซ่อมแซม : อื่นๆ เรือนไทย ฝ้าพังลงมา นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 2239
2021-08-30
11:04:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ หอพระ ท่อน้ำที่หอพระหัก 1จุด นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2237
2021-08-29
09:16:48
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น4 ประตูกระจกใหญ่ออกระเบียงหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2236
2021-08-28
17:34:39
อื่นๆ : หอพักบุคลากร หอจิตรอารี สถาพน้ำที่หอจิตรอารี วันที่ 28 สค 64 พยายามเปิดทิ้งไว้ 5 ชั่วโมง เททิ้ง 10 กว่ารอบค่ะ ไม่สามารถใสได้เลยค่ะ น่าจะเป็นทั้งหอ จึงไม่ได้ระบุห้องมาให้ค่ะ เพียงขอแจ้งเพื่อทราบและช่วยดำเนินการต่อไปค่ะ ขอยคุณค่ะ น.ส.นัยนา ตั้งใจดี
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2235
2021-08-27
14:08:03
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น1/หน้าห้องพัสดุ ไฟหลอดกลมหน้าห้องพัสดุไม่ติด 2 หลอดค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2234
2021-08-27
13:10:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B 304 ทาสีปรับปรุงห้อง ods00165
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2233
2021-08-26
23:51:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไฟส่องสว่างตามเส้นถนนดับเป็นแนวยาว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2232
2021-08-26
23:50:30
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ไฟส่องสว่างเส้นถนนดับเป็นแนวยาว รายละเอียดตามไฟล์แนบ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2231
2021-08-26
18:30:07
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้1ห้องการจัดการขยะ แอร์มีแต่ลม ไม่มีความเย็นออกจากตัวแอร์ น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2230
2021-08-26
10:29:52
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 102 1.ปลั๊กไฟชำรุด 1 จุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2229
2021-08-26
10:15:58
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น5ห้อง507 กระเบื้องชำรุด และขอบยาแนวขนาด8x8 จำนวน5แผ่น นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2228
2021-08-26
09:22:57
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 511 ระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้บริเวณเคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติการ นางชัยรัมภา พ่วงศิริ
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ