วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 4636
2023-09-30
08:08:25
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร 2 ไมตรีตอบ ชั้น 4 ห้อง 402 อ่างล้างหน้าท่อตัน น.ส.สาวิตรี ตรีนาค
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4635
2023-09-29
14:57:27
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ลานจอดรถ ใต้อาคารพลาซ่า ท่อบริเวณลานจอดรถ ใต้อาคารพลาซ่า ชำรุด น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4634
2023-09-29
14:55:04
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืน ชั้น 1 ประตูห้องส่วนพัฒนาความยั่งยืนชำรุ (ช่างดำเนินการแล้ว) น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4633
2023-09-29
13:56:00
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 02- แอร์ไม่เย็น น.ส.ณัฐวดี ไทยง้วน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4632
2023-09-29
12:43:36
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องอาคารและสาธารณูปโภค แอร์ตัวที่ 1 ไม่เย็น คอมเพรสเซอร์แอร์ ไม่ทำงาน นายณภัฐสนันท์ ชัยชิตาทร
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4631
2023-09-29
11:18:37
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A กัลยานิมิตร ห้อง 408 ท่อระบายน้ำสีฟ้าที่ต่อมาจากชั้น 5 ตรงระเบียงด้านนอกมีรูรั่ว ทำให้เวลาฝนตกน้ำจะไปขังที่ระเบียง ไม่ไหลลงไปด้านล้าง ผศ.ปิยนุช ใจแก้ว
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4630
2023-09-29
10:02:28
เปลี่ยน : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ลอบบี้ หลอดเกียวแสงสีขาว ไม่ติด 1หลอด นายกิตติ จันทวงษ์
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4629
2023-09-29
09:36:48
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้องน้ำอาจารย์ หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด(หลอดสั้น) นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4628
2023-09-29
09:26:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 204 เครื่องปรับอากาศใบพัดลมคอยล์ร้อนแตก นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4627
2023-09-29
09:26:04
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 201 เครื่องปรับอากาศใบพัดลมคอยล์ร้อนแตก นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4626
2023-09-29
08:45:39
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 708 มีน้ำฝนรั่วจากขอบหน้าต่าง ผศ.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4625
2023-09-28
09:23:03
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำชาย มีน้ำรั่วลงมา นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4624
2023-09-28
08:19:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 307 น้ำรั่ว นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4623
2023-09-28
08:19:04
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 305 น้ำรั่ว นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4622
2023-09-28
08:14:48
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 315 ฝนตกน้ำรั่วฝ้าถล่มลงมา นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4621
2023-09-27
15:48:46
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ร้านยา มศว ชั้น 2 มีน้ำรั่วจากฝ้าเพดาน ฝ้ามีรอยชำรุด น.ส.อาภัสรา เกิดแก้ว
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 4620
2023-09-27
09:21:18
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก a ชั้น 1 ไฟหน้าตึกAไม่ติด wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4619
2023-09-27
08:07:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 314 หลอดไฟเสีย 2 หลอด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4618
2023-09-25
16:58:37
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้น2-3 หลอดไฟแสงสว่างไม่ติดจำนวน18หลอด นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4617
2023-09-25
15:07:59
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ไฟหลอดกลมไม่ติด จำนวน 2 ดวง - ตรงข้างห้องนำ้ 1 ดวง - โถงทางเดิน 1 ดวง ผู้แจ้ง : แม่บ้าน (เกด) น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4616
2023-09-25
10:26:12
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 314 แอร์เสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4615
2023-09-25
10:21:50
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 313 แอร์เสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4614
2023-09-25
09:02:44
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 เครื่องกรองน้ำน้ำไม่ไหล นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4613
2023-09-25
09:02:08
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 เครื่องกรองน้ำน้ำไม่ไหล นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4612
2023-09-25
08:40:29
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำชาย สายถังน้ำชักโครกน้ำหยด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4611
2023-09-23
11:36:34
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ปั๊มน้ำเสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4610
2023-09-22
13:52:13
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 310 แอร์ไม่เย็น นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4609
2023-09-22
08:54:23
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลานจอดรถหน้าอาคารศรีวิจิตร ไฟส่องสว่างลานจอดรถช็อตดับ นายวิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4608
2023-09-21
23:18:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร กัลยาณมิตร 406 เปลี่ยนสายชำระ (ซื้อของใหม่มาแล้ว) guest13957
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4607
2023-09-21
14:55:39
ซ่อมแซม : อื่นๆ 1.คอปเปอร์เว 2.ป้อมรั่วหน้ารปภจุด05 1.หลอดไฟแสงสว่างขั่วอี27ไม่ติดจำนวน24หลอด นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4606
2023-09-21
14:33:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ 1.รั่วทางออกป้อม05 1.ไฟสปร์ตไลท์ไม่ติด นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4605
2023-09-21
13:46:38
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ เครื่องกรองน้ำ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ เครื่องกรองน้ำรั่ว นายวีรวัฒน์ มนัสทวี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4604
2023-09-21
13:19:10
ซ่อมแซม : อื่นๆ 1.โรงจอดรถข้างป้อมรปภจุด05 1.เปลี่ยนสายเมนไฟแสงสว่าง 2.เปลี่ยนหลอดไฟรุ่นเก่าled 18w จำนวน4หลอด นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4603
2023-09-21
12:57:31
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4602
2023-09-21
09:00:37
เปลี่ยน : อื่นๆ เปลี่ยนหลอดไฟ ที่จอดรถ ประตู 05 เปลี่ยนหลอดไฟ ที่จอดรถประตู 05 นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4601
2023-09-20
14:58:41
ซ่อมแซม : อื่นๆ ทางเดิน cover way แยกเภสัชไปถึงแยก ธ.SCB ไฟส่องสว่างใต้ cover way ไม่ติด viriyasu
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4600
2023-09-20
14:14:08
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA เปลี่ยนหลอดไฟรอบอาคาร A นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4599
2023-09-20
11:45:01
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ลิฟท์ค้างอยู่ที่ชั้น 4 นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4598
2023-09-20
10:01:58
ซ่อมแซม : อื่นๆ ตั้งแต่หน้าหอพักแพทย์ถึงหน้าพราซ่าหอพักนิสิต 1.ไฟแสงสว่างไมติดทางเดินคอร์ปเปอเวร์ นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4597
2023-09-20
08:50:21
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 306 เครื่องปรับอากาสมีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4596
2023-09-20
08:49:04
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 หน้าห้องน้ำ หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดเกลียวแสงสีขาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4595
2023-09-19
15:56:07
ซ่อมแซม : อื่นๆ โต๊ะรปภลานชงโค 1.โต๊ะรปภไม่มีไฟ นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4594
2023-09-19
15:52:56
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza ชั้นล่าง 1.เปลี่ยนที่ลอ๊คยึดท่อน้ำทิ้งและน้ำดีแทนของเก่าที่ชำรุด นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4593
2023-09-19
15:23:13
เปลี่ยน : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำชั้น 1 สำนักงาน หลอดไฟฟ้า ห้องน้ำ ชั้น 1 สำนักงาน นายอนิรุทธ์ ศรีเถื่อน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4592
2023-09-19
14:36:11
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลปภาควิชาเคมี/ชั้น3/ห้อง303 ประตูห้อง สาเหตุ:ขอบบานประตูเบียดวงกบ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4591
2023-09-19
13:41:10
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 5 สายกรองน้ำรั่ว supanna
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4590
2023-09-19
13:29:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ สถานีไฟฟ้า/ห้องสวิตช์เกียร์ 22kv. แอร์ไม่เย็นท่อทางดูดเป็นน้ำแข็ง นายวิชัย วงษ์จันนา
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 4589
2023-09-19
10:23:04
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A301 เปลี่ยนฝ้าห้องน้ำ เปลี่ยนชุดซ่อมชักโครก wiparatn
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4588
2023-09-19
10:08:52
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องอาบน้ำหญิง ฝักบัวอาบน้ำพัง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 4587
2023-09-19
09:34:25
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 น้ำแอร์รั่ว นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ