วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 3562
2022-11-27
19:38:30
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร 405s นำ้ชักโครก กดไม่ลง สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มี รศ.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3561
2022-11-27
16:26:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก S701 สัญญาณ internet จาก hotspot หน้าห้อง สัญญาณอ่อนมาก ผศ.ดิเรก เสือสีนาค
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3560
2022-11-25
15:34:23
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารโรงอาหารหอพักนิสิต เครื่องบำบัดน้ำเสียไม่ทำงาน จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่แผงควบคุมหน้าตู้ช่องระดับน้ำสูง ขึ้นแสดงไฟสีส้มตรง Overload ** หมายเหตุ ได้ติดต่อสอบถามไปที่งานพัสดุ ส่วนยั่งยืนฯ (คุณเปิ้ล) แล้วได้รับแจ้งว่าเครื่องบำบัดดังกล่าวหมดระยะเวลาประกันไปแล้ว น.ส.ภาวิณี มือกุศล
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3559
2022-11-25
15:18:29
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกB-C ถอดมิตเตอร์แอร์ B307 B304 B404 B408 B401 B408 B402 B407 B406 C203 C204 C208 นางวิภารัตน์ นิสสัย
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3558
2022-11-25
15:16:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึกA ถอดมิตเตอร์แอร์ A204 A301 A307 A305 A405 A406 A407 A408 A502 A503 A506 A601 A607 A701 นางวิภารัตน์ นิสสัย
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3557
2022-11-25
15:13:56
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A802 ประตูหน้าห้องปิดไม่ได้ นางวิภารัตน์ นิสสัย
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3556
2022-11-25
13:02:43
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานส่วนพัฒนาความยั่งยืน ประตูตก น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3555
2022-11-25
11:06:05
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร ตึกจิตอารีย์ อาคารB ชั้น3 ห้อง302 ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด / ก็อกน้ำตรงอ่างล้างจาน น.ส.จารุวรรณ สมนึก
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3554
2022-11-25
10:36:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ท่อมีน้ำซึม และส่งกลิ่นเหม็น น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3548
2022-11-25
10:29:52
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้องประชุม หลอดไฟยาวไม่ติดจำนวน 7 หลอด, ไฟสปอร์ตไลท์ชั้น 2 -3 ไม่ติด จำนวน 4 หลอด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3547
2022-11-24
11:39:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ระเบียงห้อง 403 ชั้น 4 อาคารกัลยาณมิตร น้ำไม่ระบาย เนื่องจาก ทำเม็ดอะโวควาโดหล่นลงไป ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เทโซดาไฟที่ละลายน้ำลงไป 3-4 ครั้ง แต่ก็ยังไม่หาย น.ส.อัมพร ขาวบาง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3543
2022-11-24
10:49:09
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1 ห้อง105 ปลั๊กไฟ ชำรุด นายกิตติ จันทวงษ์
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3542
2022-11-24
09:00:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 3 ห้องสาธารณูปโภค โทรศัพท์ ใช้ไม่ได้ นายจิรายุ นันทปัญจพร
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3541
2022-11-23
11:11:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น6 ห้องที่2 ไฟห้องน้ำเปิดไม่ติด นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3540
2022-11-23
11:01:33
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล็อบบี้ ชั้น1 เครื่องปรับอากาศ ขึ้นโค๊ด P10 นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3539
2022-11-23
09:52:34
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3538
2022-11-23
09:28:42
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง ถังพักน้ำชักโครกไม่มีน้ำ นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3536
2022-11-22
16:02:14
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำหญิงรวม/ ชั้น4/ห้องสุดท้ายติดกับผนัง ที่ยึดสายชำระหลุดจากผนัง จำนวน1ห้อง นายประทีป อมรธรรม
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3535
2022-11-22
14:58:16
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม สำนักคอมฯ ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ โถปัสสาวะมีน้ำรั่วซึม นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3534
2022-11-22
10:25:59
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้องน้ำชาย หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3533
2022-11-22
10:16:00
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด(หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3532
2022-11-22
09:42:02
ซ่อมแซม : อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 ห้อง 1 กระเบื้องแตก น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3531
2022-11-22
09:41:25
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม หน้าอาคาร ป้ายไฟแอลอีดีชำรุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 3530
2022-11-22
09:40:50
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 102 เครื่องปรับอากาศ ปุ่มเปิด-ปิด ชำรุด จำนวน 7 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมไม่ได้
รายละเอียด
ID. 3529
2022-11-22
09:36:18
เปลี่ยน : อาคารกิจกรรมนิสิต รอบอาคาร หลอดไฟขาดรอบอาคารประมาณ 30 หลอด น.ส.กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3528
2022-11-21
09:30:36
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 303 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3527
2022-11-21
09:14:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร B401 ทาสีปรับปรุงห้อง นางวิภารัตน์ นิสสัย
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3526
2022-11-21
09:04:26
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้องน้ำอาจารย์ หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด (หลอดยาว 9 วัต) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3525
2022-11-21
09:03:13
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม รอบอาคาร หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด(หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3524
2022-11-21
09:01:38
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ล็อบบี้ เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3523
2022-11-20
07:55:54
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3ห้องน้ำชาย อ่างล้างหน้าก๊อกน้ำหยดตลอด ฝาชักโครกหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3522
2022-11-19
09:44:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครกเสีย ห้อง ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครกเสีย ห้องอาบน้ำชายกลอนประตูหลุด นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3521
2022-11-18
18:46:12
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A303 ฝ้าห้องน้ำร่วงลงมา นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3520
2022-11-18
14:27:48
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ห้องอาหาร ชั้น2 แอร์เปิดไม่ติด นางวิภารัตน์ นิสสัย
เริ่มดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3519
2022-11-18
11:56:34
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ก๊อกน้ำห้องน้ำอาคารอำนวยการชั้น 1 ชั้น 2 ก๊อกน้ำ น้ำไหลไม่หยุด มีเสียงดังเมื่อปิดก๊อกสุด น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 3518
2022-11-18
09:42:52
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร c403 ชักโครกกดไม่ลง นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3517
2022-11-17
11:25:03
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A301 เปลี่ยนวาวล์สายชำระ เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3516
2022-11-17
08:41:54
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น/ห้อง203 ตู้ดูดควันไม่มีไฟเข้า ไม่ทราบสาเหตุ ติดต่อ คุณธีระพงษ์หรือคุณอึ้ง ห้อง203 นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3515
2022-11-16
16:12:03
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น1 บริเวณเสาธงชาตอ น้ำพุ เปิดแล้วน้ำไม่พุ่งทั้งชุด น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3514
2022-11-16
14:29:48
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A ห้อง 302 1. หน้าต่างมีร่อง ปิดได้ไม่สนิท 2. มุ้งลวดหน้าต่างขาด อ.พีรยา เต็มเจริญสุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3513
2022-11-16
14:27:36
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น3 ระเบียง ห้องอาคารและสาธารณูปโภค คอมเพรสเซอร์แอร์ เสียงดัง นายจิรายุ นันทปัญจพร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3512
2022-11-15
15:54:23
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ล็อบบี้ ชั้น1 หลอดเกียวแสงสีขาว ไม่ติด 1หลอด นายกิตติ จันทวงษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3511
2022-11-15
12:25:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ร้าน 14 ท่อระบายน้ำตันน้ำไม่ค่อยลง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3510
2022-11-15
11:06:34
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น3ร้าน14 อ่างซิ้งตัน นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3509
2022-11-15
07:20:35
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำชาย/ชั้น5 ใต้อ่างล้างมือน้ำรั่วขณะเปิดใช้น้ำ อ่างที่2นับจากซ้ายมือ นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3508
2022-11-15
07:18:02
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำชาย/ชั้น4/ห้อง3 ที่ยาแนวฐานชักโครกหลุดมีน้ำรั่วออกมา นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3507
2022-11-14
13:05:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A301 เปลี่ยนสายชำระ นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 3506
2022-11-14
10:32:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงอาหารหอพักนิสิต พัดลมอุสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 ตัว น.ส.พัชรบูรณ์ เนียมสุวรรณ
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3505
2022-11-14
10:22:29
ติดตั้ง : หอพักบุคลากร อาคาศรีวิจิตร ห้อง 201 (นายวิริยะ สูฝน) ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น (อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ผู้อาศัยเป็นผู้รับผิดชอบ) นายวิริยะ สูฝน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 3504
2022-11-14
08:44:02
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 501 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ