วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 2974
2022-07-04
08:42:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำชาย แจ้งซ่อมสายฉีดชำระห้องน้ำชายมีน้ำหยดค่ะ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 0988461316 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2973
2022-07-03
08:59:10
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3 ห้อง 301 แอร์ไม่เย็น นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2972
2022-07-02
16:23:20
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4ห้อง 1 ห้อง 7 ห้อง 1ลูกบิดประตูพังห้อง 7 น้ำแอร์รั่ว นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2971
2022-07-01
13:27:56
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 2 ห้องน้ำชาย สายชำระเสีย 1 อันห้องน้ำชาย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2970
2022-07-01
13:16:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ สถานีไฟฟ้าย่อย มศว องครักษ์ ห้อง CONTROL แจ้งซ่อม แอร์เสีย เปิดไม่ติด คอมแอร์ไม่ทำงาน นายภาคิน พรหมภักดี
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2969
2022-07-01
08:41:36
เปลี่ยน : อื่นๆ อาคารศรีวิจิตร c เปลี่ยนลูกบิตประตู ห้อง303 น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2968
2022-06-30
12:01:40
ซ่อมแซม : อื่นๆ swu shop ติดตั้งสายนำสัญญาณโทรศัพท์ นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2967
2022-06-29
16:35:18
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร A505 ทาสีปรับปรุงห้องพัก นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2966
2022-06-29
14:48:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ห้องประชุมมติธรรม แอร์มีน้ำไหล น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2965
2022-06-29
14:10:12
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 3ห้อง 303 304 305 307 314 น้ำรั่วชั้น 3 5ห้อง นางศิริรัตน์ เนียมปาน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2964
2022-06-29
10:15:03
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง ลูกบิดประตูห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 ไม่มีค่ะ 0957725927 ที่เกี่ยวสายฉีดน้ำในห้องน้ำหญิงพลาซ่าชั้น 3 หักค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2963
2022-06-29
09:56:28
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 11 หลอดไฟหน้าห้องน้ำเสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2962
2022-06-29
09:44:41
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพักบุคลากรหลัง2 ก๊อกน้ำปิดน้ำไม่อยู่ ชั้น 1 นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2961
2022-06-29
08:34:21
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพักบุคลากรหลังที่2 ท่อน้ำทิ้งตัน ชั้น1 นายรักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2960
2022-06-29
08:02:04
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมตำรวจ/ห้องน้ำ น้ำในห้องน้ำที่ป้อมตำรวจไหลไม่แรงค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2959
2022-06-29
07:42:36
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น4/ห้องน้ำ แจ้งช่อมค่ะ. นำ้หยดสายค่ะ. เปลียนสายหน่อยค่ะ. ตึกอำนวยการชั้น. 4 ค่ะ. ห้องนำ้ค่ะ. ขอบคุณค่ะ. 0884854365. ค่ะ นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2958
2022-06-28
15:35:04
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องน้ำชายล๊อบบี้/ชั้น1 ห้องน้ำชาย: อ่างล้างมือ น้ำรั่วใต้อ่างจำนวน2อ่าง นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2957
2022-06-28
15:09:26
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องแลป/ชั้น2/ห้อง207 ท่อน้ำทิ้งจากตู้ Hood ชั้น 3 ห้อง 308 มีน้ำรั่วลงมาที่ห้อง207 สาเหตุ: ท่อน้ำทิ้ง PE สีดำ บริเวณข้อต่อเกลียวไม่แน่น นายประทีป อมรธรรม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2956
2022-06-28
13:52:34
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั่น 5 ห้อง 507 ตึก เอ ไฟหน้าห้องน้ำดับ/เสีย น.ส.พิกุล ภูจักหิน
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2955
2022-06-28
09:16:36
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร บ้านพัก3หลัง หลัง 3 มีคราบงูอยู่ที่ตู้ควบคุมไฟ บ้านพัก3หลังหลัง3 นางวิภารัตน์ นิสสัย
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2954
2022-06-28
08:56:57
ซ่อมแซม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการชั้น 3 ห้อง 302,303 สวิตช์ไฟตู้ดูดควันเสีย น.ส.พรธนนันท์ ภารุ่งเรืองธนบดี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2953
2022-06-27
16:16:19
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101 กระเบื้องยางชำรุด 1 จุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2952
2022-06-27
16:15:40
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 403 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2951
2022-06-27
16:14:58
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 300 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2950
2022-06-27
14:01:07
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น3/ห้องน้ำหญิง แจ้งซ่อมค่ะสายชำระห้องน้ำหญิงอาคารอำนวยการชั้น 3 มีน้ำซึมออกค่ะ0635982586 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2949
2022-06-27
13:34:19
ซ่อมแซม : อื่นๆ โรงขยะรีไซเคิล 1.โถหลุดออกจากตำแหน่งเดิม เนื่องจากปูนยาแนวหลุด 2.มีน้ำไหลเข้าออฟฟิตเวลามีฝนตก 3.ก็อกน้ำอุดตัน น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2948
2022-06-26
17:03:38
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้อง 305 หอจิตอารี 1.เปลี่ยหลอดไฟหน้าห้องน้ำ 2.เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า หลอดไฟและก๊อกน้ำ และกุญแจเข้าห้อง ฝากไว้ที่พี่จำลอง แม่บ้าน ค่ะ นางนัยนา แอ็ครอยด์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2947
2022-06-24
12:54:53
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 เครื่องกรองน้ำไม่ทำงาน นายพิชัย เลิศเวียง
รออะไหล่
รายละเอียด
ID. 2946
2022-06-24
12:54:25
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องน้ำชาย สายน้ำดีและสต๊อปวาว์ลอ่างล้างมือ ชำรุด 1 ชุด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2945
2022-06-24
12:53:09
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำอาจารย์ อ่างล้างมือตัน นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2944
2022-06-24
12:52:37
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง 1.ชักโครกที่กดน้ำใช้งานไม่ได้ 2.ชักโครกน้ำไหลตลอด นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2943
2022-06-24
12:49:39
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ทางเดินในสำนักคอม หลอดไฟไม่ติด 6 หลอด(หลอดยาว) นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2942
2022-06-24
10:15:46
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้องสำนักงาน งานอาคารและสาธารณูปโภค ชั้น 3 แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา ตัวสุดท้ายตรงหัวหน้างานฯ น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2941
2022-06-24
10:00:45
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสรชั้น 4 ห้อง 13 คัทเอาท์แอร์เสีย นางศิริรัตน์ เนียมปาน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2940
2022-06-24
08:59:06
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารเอ ห้อง 507 (ติดกับประตูทางออกหลังห้อง) ซื้อลูกบิดไว้ให้แล้วคะ น.ส.พิกุล ภูจักหิน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2939
2022-06-24
08:18:42
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น2/ห้องน้ำชาย แจ้งเปลี่ยนสายชำระห้องน้ำชายชั้น2 อาคารอำนวย นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2938
2022-06-23
11:38:46
ซ่อมแซม : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza พลาซ่า/ชั้น2/ น้ำล้นจากถังที่พลาซ่าชั้น 2 ค่ะ 0957725927 นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2937
2022-06-23
09:26:26
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 102 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2936
2022-06-23
09:25:25
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 501,507 ล้างเครื่องปรับอากาศ นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2935
2022-06-23
09:24:46
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 401 ,406 ,407 ล้างเครื่องปรับอากาศ นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2934
2022-06-23
09:23:59
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 304 ,306 ล้างเครื่องปรับอากาศ นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2933
2022-06-23
09:23:05
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 200 ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2932
2022-06-23
09:22:13
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ล็อบบี้ ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2931
2022-06-23
09:21:16
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 306 เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
รอดำเนินการ
รายละเอียด
ID. 2930
2022-06-23
09:20:33
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3ห้อง 303 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2929
2022-06-23
09:20:14
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 302 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2928
2022-06-23
09:19:26
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 300 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด 1 เครื่อง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2927
2022-06-23
09:17:30
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ด้านหลังอาคาร สปอร์ตไลท์ ไม่ติด 2 ดวง นายพิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2926
2022-06-22
16:29:21
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ อำนวยการ/ชั้น6/ห้องน้ำ แจ้งซ่อม ชั้น 6 อำนวยการ ห้องพัก 3 ห้องน้ำชักโครกรั่วคะ 088-4854365 พี่กัญจ้า นายพิษณุชัย เหมาะศรี
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 2925
2022-06-21
19:35:35
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ตึก A ห้อง 401 สวิตซ์เปิดปิดไฟระเบียงหลังห้องค้าง น.ส.อรอนงค์ ใจจุมปู
รอดำเนินการ
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ