วันที่/เวลา อาคาร ชั้น/ห้อง ลักษณะการชำรุด ผู้แจ้ง สถานะ รายละเอียด
ID. 166
2019-08-06
09:33:10
เปลี่ยน : อาคารเรียนรวม ชั้น1 ห้องพยาบาล สวิตซ์พัดลมโคจรเปิดไม่ติด พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 165
2019-08-06
09:10:49
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างรั้วไม่ติดชั่วหน้าหอพระถังประตูทางเข้าแยกไฟแดง จำนวน 10 กว่าหลอด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 164
2019-08-05
14:19:22
ซ่อมแซม : อื่นๆ -ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนนถนนด้้านหลังรั้วหอพักนิสิตมาถึงสามแยกป้อมตำรวจจำนวน12หลอด -ซ่อมไฟส่องสว่างถนนถายในหอพักนิสิต 2 ต้นไม่ติด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 163
2019-08-05
09:02:01
อื่นๆ : อื่นๆ อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 -3 ที่จับประตูเหล็กน๊อตหลุด ชั้น 2 ห้องประชุม แอร์เปิดแล้วเงียบ ไฟไม่ขึ้น ไม่เย็ ชั้น 3 ทุกห้อง กัญญารัตน์ ผดุงกิจ
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 162
2019-08-02
13:30:55
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารบี แจ้งซ่อมประตูเข้าอาคารบี ไม่สามารถปิดสนิทได้ tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 161
2019-08-01
13:57:49
อื่นๆ : อาคารอำนวยการ ห้องการเงินและบัญชี ชั้น 1 ล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เนื่องจากฝุ่นละอองเยอะ จีราวรรณ อยู่สุข
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 160
2019-07-31
19:11:11
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารBห้อง401 อาคาร B ห้อง 401 ฝ้าเพดานในห้องน้ำเปิด Tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 159
2019-07-31
15:53:12
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 2 อาคารสโมสร 1. ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชำรุด จำนวน 1 ตัว 2. ห้องน้ำหญิง หัวฉีดชำระ ชำรุด จำนวน 1 ตัว 3. ห้อง 2 ตัน กดน้ำไม่ลง จำนวน 1 ห้อง 4. ห้องภาชนะมีน้ำรั่ว หยดอ่างล้างแก้ว จำนวน 1 อ่าง ผู้แจ้งซ่อม นางมะลิ สดีเดช พนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน (แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 158
2019-07-31
13:01:18
ติดตั้ง : หอพักบุคลากร B 208 ติดกลอนห้องนอน วรานุช พฤฒารัตน์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 157
2019-07-31
12:46:22
ซ่อมแซม : อื่นๆ แยกเตาเผา ไฟสปอร์ตไลท์หน้าเตาเผาเสียไม่ทำงาน จำนวน 1 หลอด วิริยะ สูฝน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 156
2019-07-31
10:12:03
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น1 ห้องสถานิสิต - เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-023 มีเสียงดัง พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 155
2019-07-30
10:31:38
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ลิฟท์ด้านขวาของอาคารเอ โทรศัพท์และกริ่งลิฟท์ไม่ทำงาน Tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 154
2019-07-30
07:28:40
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ห้องB306 ชักโครกกดน้ำไม่ได้ แต่น้ำอื่นไหลตามปกติค่ะ กานดา คล้ายวงผึ้ง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 153
2019-07-28
10:41:22
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคาร A ห้อง 601 เพดานห้องน้ำ บริเวณหลอดไฟ มีน้ำหยดจากเพดานห้องน้ำ ตรงหลอดไฟ หลังฝนตกจะมีน้ำหยดทุกครั้ง สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 152
2019-07-26
11:10:38
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 404 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-367 ไม่เย็น พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 151
2019-07-26
11:09:27
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 503 1.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-382 ไม่เย็น 2.เครื่องปรับอากาศหมายเลข 4120-001-383 ไม่เย็น พิชัย เลิศเวียง
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 150
2019-07-26
09:59:31
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น 3 ห้อง 306 อาคารบี น้ำไม่ไหลเข้าชักโครก (แต่น้ำท่ออื่นไหลตามปกติ) คณิตา คุ้มสิงสัน
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 149
2019-07-25
16:20:44
เปลี่ยน : อื่นๆ ด้านหลังห้องสมุดองครักษ์ เปลี่ยนหลอดไฟสปอร์ตไลท์ ทางเดินติดคลองด้านหลังห้องสมุดองครักษ์ พรชนก ชื่นประทุม
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 148
2019-07-25
10:55:44
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ทำโครงเหล็กติดรูปรัชกาลที่ 10 ใช้ที่อาคารบริการกลาง หอพักนิสิต สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 147
2019-07-25
10:53:52
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประดับธงตกแต่งสถานที่เตรียมใช้งานอัตลักข สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 146
2019-07-25
10:51:55
ซ่อมแซม : อื่นๆ ซ่อมฝาบ่อน้ำทิ้งทางเดินถนนเส้นหน้าพลาซ่า สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 145
2019-07-25
10:50:22
ซ่อมแซม : อาคารเรียนรวม ซ่อมฝารางระบายน้ำทิ้งหลังอาคารเรียนรวม สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 144
2019-07-25
10:44:17
ซ่อมแซม : อื่นๆ ซ่อมรั้วหอพักแพทย์ที่ชำรุดจากต้นไม้ล้มใส่ สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 143
2019-07-25
10:08:02
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ชั้น 4 ห้อง 404 อาคารกัลยาณมิตร ซ่อมฝักบัวชำรุด ลูกบิดประตูหลวม ณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 142
2019-07-25
09:03:44
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 3 ห้อง 10 อาคารสโมสร ผ้าม่านน็อตหลุด (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 141
2019-07-25
08:56:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 4 ห้อง 13 อาคารสโมสร สายชำระชำรุด ชั้น 4 ห้อง 13 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 140
2019-07-25
08:54:59
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 4 ห้อง 14 อาคารสโมสร ฝักบัวอาบน้ำชำรุด (ด่วน) (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 139
2019-07-24
20:16:25
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร อาคารกัลยาณมิตร ห้อง 508 ในห้องน้ำ ที่กดชักโครกในห้องน้ำเสียค่ะ ธิติมาศ วินัยรักษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 138
2019-07-24
15:13:16
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 4 น็อตมู่ลี่หลุด จำนวน 1 ตัว ห้อง 7 ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 137
2019-07-24
15:12:20
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 4 เพดานเป็นรูรั่ว จำนวน 2 จุด ห้องพัก ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 136
2019-07-24
15:11:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 4 หลอดไฟเสีย จำนวน 4 หลอด ชั้น 4 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้งผ่านใบแจ้งซ่อม) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 135
2019-07-24
15:09:54
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 13 สายชำระรั่วห้องน้ำชั้น 4 ห้อง 13 (คุณศิริรัตน์ เนียมปาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แจ้ง) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 134
2019-07-23
10:45:06
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 403 เครื่องปรับอากาศ เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ ไม่มีความเย็น ภัชรี เขียวสะอาด
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 133
2019-07-22
08:58:42
ซ่อมแซม : อื่นๆ ไส้กรองตู้น้ำ (อาคารสโมสร) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 132
2019-07-22
08:54:50
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 2 พัดลม ชั้น 2 ชำรุด (อาคารสโมสร) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 131
2019-07-22
08:54:02
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 3 ที่กดชัดโครกห้องน้ำหญิง ชั้น 3 เสีย (อาคารสโมสร) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 130
2019-07-22
08:48:14
ซ่อมแซม : อื่นๆ ชั้น 4 อาคารสโมสร แอร์ห้อง 10 ชั้น 4 ไม่เย็น (ด่วน) natpeeya
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 129
2019-07-22
07:48:12
ซ่อมแซม : อื่นๆ สโมสรชั้น2 ตู้น้ำเย็น น้ำไม่ใหล พัดลมเพดานมีเสียงดัง รักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 128
2019-07-19
10:41:26
ซ่อมแซม : หอพักบุคลากร ดาดฟ้า อาคารเอ ปั้มน้ำรั่วบริเวณ ดาดฟ้าอาคารเอ Tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 127
2019-07-18
13:50:34
ซ่อมแซม : อื่นๆ ป้อมตำรวจ แอร์น้ำรัว ไต้อ่างล้งหน้าน้ำรัว รักชาติ ทรัพย์มูล
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 126
2019-07-18
08:30:18
เปลี่ยน : หอพักบุคลากร อาคารมอบความดี ห้อง 3/405 - ฝ้าเพดานทะลุ จำนวน 3 แผ่น - มีกลิ่นฉี่หนูอบอวลทั้งห้องน้ำ (ขัดล้างทำความสะอาดแล้ว กลิ่นไม่หายไป) คาดว่ามาจากการสะสมด้านบนฝ้าเพดาน ขวัญทิพย์ ปทุมธนรักษ์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 125
2019-07-11
10:10:12
ซ่อมแซม : อื่นๆ ซ่อมรั้วหอพักแพทย์ติดถนนด้านหอพักนิสิตเนื่องจากต้นไม้ล้มทับชำรุด สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 124
2019-07-11
10:07:49
ซ่อมแซม : อื่นๆ ซ่อมท่อน้ำทิ้งแตกห้องคนสวนอาคารสโมสร สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 123
2019-07-08
16:55:09
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารสโมสร สายชำระชำรุด ห้อง 1และห้อง 5 จำนวน 2 จุด บริเวณอาคารสโมสรชั้น4 tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 122
2019-07-05
09:15:28
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 1.ซ๋อมบ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าถังดักไขมันชำรุด 2 จุดที่โรงอาหารหอพักนิสิต สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 121
2019-07-05
09:12:03
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 1.เก็บและจัดสายไฟบริเวณระเบียงด้านหน้าชั้น 2 และ 3 ของอาคารอำนวยการ สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 120
2019-07-05
09:10:23
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 1.เก็บท่อสายไฟเก่าที่ไม่ใช้และเทปูนทับตรงบริเวณทางเข้าจุดป้อมยามไฟแดง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 119
2019-07-05
09:07:22
ซ่อมแซม : อาคารอำนวยการ 1.ซ่อมหน้าต่างป้อมยามด้านไฟแดงกระจก ชำรัด 3 บาน 2.ซ่อมไฟรั่วหลังป้อมยามด้านไฟแดง 1 จุด 3.เก็บป้ายชำรุดหน้าป้อมยามแกไฟแดง 1 ป้าย 4.เก็ยความเรียบร้อบของสายไฟป้อมยามแกไฟแดง สัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 118
2019-07-04
09:48:22
ซ่อมแซม : อื่นๆ อาคารกิจกรรมนิสิต ไฟโคมใหญ่สองข้างสะพานคอปเปอร์เวย์ เปิดไม่ติด 2 จำนวน tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด
ID. 117
2019-07-04
09:47:24
ซ่อมแซม : อื่นๆ ประตู 05 ด้านหอพระ ไฟโคมหัวเสาประตู05ถึงหอพระ เปิดไม่ติด 15 จำนวน tanakorns
ซ่อมได้
รายละเอียด

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ