หมายเลขแจ้งซ่อม : 2-sd.op-03888

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
วันที่ : 2023-03-20
เวลา : 15:47:04
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
บริเวณ : ชั้น 2 ร้านอาหาร (ป้าดำ)
ลักษณะการชำรุด : เกิดน้ำรั่ว ซึ่งรั่วเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน (จากการแจ้งของผู้ประกอบการ)
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-27
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ