หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03922

 

สถานะการซ่อม : เริ่มดำเนินการ
ผู้แจ้ง : นางศิริรัตน์ เนียมปาน
วันที่ : 2023-04-03
เวลา : 09:06:00
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อาคารสโมสรชั้น 3 หน้าห้อง 3 0 5
ลักษณะการชำรุด : มีน้ำรั่วลงมา
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสำรวย คุ้มวงษ์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-12
วันที่แล้วเสร็จ : 0000-00-00
อุปกรณ์ที่ใช้ : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ