หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-03918

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายนิรุตต์ คำลำ
วันที่ : 2023-03-30
เวลา : 11:54:15
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : อาคารจิตอารี ชั้น 2 ห้อง 201
ลักษณะการชำรุด : น้ำฝักบัวไหลเบา
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-31
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-31
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ