หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-03917

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางวิภารัตน์ นิสสัย
วันที่ : 2023-03-30
เวลา : 10:41:54
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : A813
ลักษณะการชำรุด : สายฉีดชำระ ฉีดน้ำไม่ออก
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสำรวย คุ้มวงษ์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-12
อุปกรณ์ที่ใช้ : สายฉีดชำระ
จำนวน : 1
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ