หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03916

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : viriyasu
วันที่ : 2023-03-30
เวลา : 08:36:49
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการ
ลักษณะการชำรุด : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-26
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-26
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : -เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ