หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-03912

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นางวิภารัตน์ นิสสัย
วันที่ : 2023-03-29
เวลา : 09:13:29
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : C204
ลักษณะการชำรุด : ชักโครกไม่เก็บน้ำ เปลี่ยนมุ้งลวด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายไพโรจน์ นิ่มเซียน
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-30
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ