หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03911

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายนิรุตต์ คำลำ
วันที่ : 2023-03-29
เวลา : 08:40:23
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : 405 ชั้น 4
ลักษณะการชำรุด : แอร์น้ำหยด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-20
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : -เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ