หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03910

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
วันที่ : 2023-03-28
เวลา : 11:19:12
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ห้องเก็บชุดครุย ชั้น 2
ลักษณะการชำรุด : ตัดกุญแจตัวยูหน้าห้อง
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสำรวย คุ้มวงษ์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-12
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไม่ได้ใช้อุปกร
จำนวน : 1
รายละเอียด : ใช้ครีมตัดกุนแจ เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ