หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-03905

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายกิตติ จันทวงษ์
วันที่ : 2023-03-27
เวลา : 14:15:46
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ล็อบบี้ ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : หลอดเกียวแสงสีขาว ไม่ติด 1หลอด ล็อบบี้ ชั้น1
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-27
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดLED ชั้วE27 19 w 1 หลอด
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ