หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-03903

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2023-03-27
เวลา : 11:09:42
ประเภท : เปลี่ยน
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : โถงทางเดินชั้น 4
ลักษณะการชำรุด : เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำไม่ไหลลงถัง สาเหตุ: ไส้กรองอุดตัน
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-06-21
อุปกรณ์ที่ใช้ : กาวซีเมนเหล็ก 1 ชุด
จำนวน :
รายละเอียด : เปลี่ยนใส้กรองขนาด 20 นิีว จำนวน 3 ตัว/ชุด กระดาษ พรีคาร์บอนด์ เรซิน เมื่อวันที่ 27/03/66 มีข้องอ90องศาเกลียวนอกหักทำให้ใช้งานไม่ได้จึงสั่งซื้อของแล้วแต่ของยังไม่มาจึงใช้กาวซีเมนเหล็กที่เพิงมาส่งของต่อเชื่อมให้ใช้งานได้ก่อนหากของที่สั่งมาจะดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่21/6/66

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ