หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03902

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.จีรภรณ์ พูลสวัสดิ์
วันที่ : 2023-03-24
เวลา : 16:27:28
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ชั้น 3 ห้องประชามติ
ลักษณะการชำรุด : วอลเปเปอร์ ลอก
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสำรวย คุ้มวงษ์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-04-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-04-12
อุปกรณ์ที่ใช้ : ไม่ได้ใช้อะไหล่ แก้ไข้ใช้งานได้ปกติ
จำนวน : 1
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ