หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03900

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
วันที่ : 2023-03-24
เวลา : 16:13:00
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ที่พักจุดสายตรวจ มศว องครักษ์ (ป้อมตำรวจทางไปบ้านพ
ลักษณะการชำรุด : ได้รับแจ้งจากคุณจีรภรณ์ (พี่อู๊ด) ให้ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ เพื่อซ่อมแซมแก้ไข
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-05-16
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ