หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-03897

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายกิตติ จันทวงษ์
วันที่ : 2023-03-23
เวลา : 08:11:21
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ล็อบบี้ ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : หลอดเกียว แสงสีขาวกระพริบ 1หลอด หน้าห้อง105 ชั้น1
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-23
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดLED ชั้วE27 19 w 1 หลอด
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ