หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03896

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่ : 2023-03-22
เวลา : 13:10:17
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ห้องสำนักงาน
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟไม่ติด2หลอด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-24
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟLED E27 13W
จำนวน : 2หลอด
รายละเอียด : -เรียบร้อยดีใช้งานได้ดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ