หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03892

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่ : 2023-03-21
เวลา : 13:07:47
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ชั้น1ห้องสำนักงานชั้น1
ลักษณะการชำรุด : แอร์เปิดไม่ติด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-21
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ