หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-03887

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
วันที่ : 2023-03-20
เวลา : 15:41:02
ประเภท : อื่นๆ
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ไฟส่องสว่างทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ลักษณะการชำรุด : ขอให้เปิดไฟไฮแมส และไฟส่องสว่างของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานวิ่งการกุศล ในวันที่ 19 มี.ค.66 และ ตั้งเวลาคืนระบบในวันที่ 20 มี.ค.66
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-21
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ