หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-03886

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่ : 2023-03-20
เวลา : 13:04:01
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : ชั้น1โถงทางเดิน
ลักษณะการชำรุด : ไหลอไฟไม่ติด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2023-03-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2023-03-24
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟLED E27 13W
จำนวน : 1หลอด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ