หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02835

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายวิริยะ สูฝน
วันที่ : 2022-05-18
เวลา : 09:13:20
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ไฟส่องสว่างถนนรอยมหาวิทยาลัย
ลักษณะการชำรุด : ไฟส่องสว่างถนนเส้นแยกเรือนไทยถึงแยก ธ.ไทยพาณิชย์ และไฟส่องสว่างถนนเส้นแยกหลังร้าน 7-11 คณะวิศวะ ถึงยกศาลกุมาร (รายละเอียดตามไฟล์)แนบ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-20
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ