หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02832

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่ : 2022-05-17
เวลา : 11:25:22
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ถนนเส้นหลังและด้านข้างวิศวะโยธา นาาชาติ
ลักษณะการชำรุด : ไฟส่องสว่างถนน กระพริบทั้งเส้น
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-18
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : สายไฟช๊อต

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ