หมายเลขแจ้งซ่อม : 5-sd.op-02828

 

สถานะการซ่อม : เริ่มดำเนินการ
ผู้แจ้ง : นายประทีป อมรธรรม
วันที่ : 2022-05-16
เวลา : 21:47:40
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
บริเวณ : ล๊อบบี้/โถงชั้น1
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศ ระบบVRF อาการเครื่องทำงานสักระยะแล้วขึ้น E28 โดยไม่ทราบสาเหตุ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายรักชาติ ทรัพย์มูล
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-18
วันที่แล้วเสร็จ : 0000-00-00
อุปกรณ์ที่ใช้ : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ