หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02817

 

สถานะการซ่อม : รอดำเนินการ
ผู้แจ้ง : นายวิริยะ สูฝน
วันที่ : 2022-05-09
เวลา : 10:18:28
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : หลังอาคารเรือนไทย
ลักษณะการชำรุด : ไดรปั๊มน้ำที่หลังสระน้ำอาคารเรือนไทยชำรุด 2 ตัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : -
วันที่เริ่มดำเนินการ : 0000-00-00
วันที่แล้วเสร็จ : 0000-00-00
อุปกรณ์ที่ใช้ : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ