หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02810

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิษณุชัย เหมาะศรี
วันที่ : 2022-05-05
เวลา : 12:16:27
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ป้อมตำรวจ
ลักษณะการชำรุด : แอร์ที่ป้อมตำรวจไม่เย็นค่ะและโถฉี่มีน้ำรั่วค่ะ 0957725927
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-06
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-12
อุปกรณ์ที่ใช้ : ชุดท่อน้ำทิ้ง
จำนวน : 1ชุด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ