หมายเลขแจ้งซ่อม : 2-sd.op-02807

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายวิริยะ สูฝน
วันที่ : 2022-05-04
เวลา : 18:36:35
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต Plaza
บริเวณ : ปลั๊กไฟฟ้าชั้นล่างช็อต
ลักษณะการชำรุด : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-11
อุปกรณ์ที่ใช้ : ปลั๊กไฟตัวเมีย7ชุด หน้ากาก 3ช่อง 7ชุด
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ