หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02802

 

สถานะการซ่อม : รอดำเนินการ
ผู้แจ้ง : นายวิริยะ สูฝน
วันที่ : 2022-05-02
เวลา : 09:12:31
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : จุดพักสายตรวจ มศว องครักษ์ (อยู่ทางเข้า-ออก ประตูห
ลักษณะการชำรุด : ปรับปรุงซ่อมแซมจุดพักสายตรวจ ได้แก่ 1.ทาสีอาคารใหม่(ภายใน-ภายนอก) 2.ปรับปรุงพื้นบริเวณรอบนอกตัวอาคาร 3.เปลี่ยนแอร์ใหม่ 4.เปลี่ยนที่นอนใหม่ 4 ชุด 5.ซ่อมแซมปรับปรุงตัวอักษรที่ติดตัวอาคาร 6.ติดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบตัวอาคารรวมถึงการจัดเก็บสายไฟรอบตัวอาคาร 7.ซ่อมแซมระบบน้ำประปาเข้าอาคาร 8.ซ่อมโซฟาที่ฉีกขาด 9.ทาสีเตียง 2 ชั้นใหม่(สีหลุดล่อน เป็นสนิม) 10.เปลี่ยน TV ใหม่(ชำรุด) 11.ซ่อมแซมผ้าม่านใหม่ 12.เก็บกวาดบริเวณพื้นที่โดยรอบให้สะอาด ฯลฯ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : -
วันที่เริ่มดำเนินการ : 0000-00-00
วันที่แล้วเสร็จ : 0000-00-00
อุปกรณ์ที่ใช้ : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ