หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02801

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิษณุชัย เหมาะศรี
วันที่ : 2022-05-02
เวลา : 08:19:01
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น1
ลักษณะการชำรุด : ไฟหลอดกลมไม่ติด1ดวง อำนวยการชั้น1ค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-05-02
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-05-02
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟLED E27
จำนวน : 1หลอด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ