หมายเลขแจ้งซ่อม : 1-sd.op-02796

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายพิษณุชัย เหมาะศรี
วันที่ : 2022-04-29
เวลา : 07:56:32
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารอำนวยการ
บริเวณ : อำนวยการ/ชั้น1/ห้องน้ำชาย
ลักษณะการชำรุด : ไฟห้องน้ำชายชั้น1ไม่ติด2ดวงค่ะ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสิทธิชัย แสงสว่าง
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-04-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-04-29
อุปกรณ์ที่ใช้ : โคมไฟLED 5"
จำนวน : 2หลอด
รายละเอียด : เรียบร้อยดี

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ