หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02793

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่ : 2022-04-28
เวลา : 09:59:15
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : อากาศสโมสรชั้น 1 ห้องเก็บของ
ลักษณะการชำรุด : ซ่อมเข็มขัดรัดท่อหลุด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : นายสัมพันธ์ ศาสตร์ทรัพย์
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-04-28
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-04-28
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ