หมายเลขแจ้งซ่อม : 4-sd.op-02535

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : pichail
วันที่ : 2022-01-14
เวลา : 11:37:06
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อาคารเรียนรวม
บริเวณ : ชั้น 1
ลักษณะการชำรุด : 1.โคมไฟซาลาเปาทางเดินไม่ติด 2 หลอด
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sumraol
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-17
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-17
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดไฟ(ซาลาเปา)
จำนวน : 2หลอด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ