หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02534

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : ods00165
วันที่ : 2022-01-13
เวลา : 15:49:01
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : ตึกB
ลักษณะการชำรุด : แท้งค์น้ำหน้าตึกB ลูกลอยไม่ทำงาน ทำให้น้ำล้นแท้งค์
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-19
อุปกรณ์ที่ใช้ : ลูกลอยทองเหลื่อง 2 นิ้ว
จำนวน : 1 ชุด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ