หมายเลขแจ้งซ่อม : 3-sd.op-02533

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : ods00165
วันที่ : 2022-01-13
เวลา : 08:51:23
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : หอพักบุคลากร
บริเวณ : B 406
ลักษณะการชำรุด : น้ำไม่ไหล
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-14
อุปกรณ์ที่ใช้ :
จำนวน :
รายละเอียด : น้ำแห้งถังล้าง มีคนปิดวาวล์

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ