หมายเลขแจ้งซ่อม : 6-sd.op-02532

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
ผู้แจ้ง : viriyasu
วันที่ : 2022-01-12
เวลา : 11:41:02
ประเภท : ซ่อมแซม
สถานที่ : อื่นๆ
บริเวณ : ไฟส่องทางบริเวณหอพระ และหอพระ
ลักษณะการชำรุด : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : rakchart
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2022-01-14
วันที่แล้วเสร็จ : 2022-01-14
อุปกรณ์ที่ใช้ : หลอดled E27
จำนวน : 20 หลอด
รายละเอียด :

 

 

 

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ